http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

LONG HOA ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN !

LONG HOA ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN !
TRỜI KHAI MỞ HỘI LONG HOA
ĐẶNG COI HIỀN ĐỨC ĐƯỢC MÀ BAO NHIÊU !
GIAN TÀ HỒN XÁC CŨNG TIÊU
KHẮP TRONG BÁ TÁNH CHÍN CHIỀU RUỘT ĐAU !
KHÔNG TU CHẮC SẼ CHÌM SÂU
ĐẾN NGÀY ĐẠI NẠN ÔM SẦU ĐẠI DƯƠNG
HIÊN NHÂN THÌ ĐƯỢC TRỜI THƯƠNG
ÁC NHÂN BỊ QUỈ VÔ THƯỜNG DẪN ĐI
QUỶ MA RẦN RỘ KỊP THÌ
DẪN XUỐNG ĐỊA NGỤC ÂM TỲ TIÊU TAN
TRẦN GIAN THẢM SÁT BẠO TÀN
ĐẾN NGÀY ĐỀN TỘI CHỨA CHAN LỆ SẦU !
MƯU SÂU THÌ HỌA CŨNG SÂU
THIÊN LA LƯỚI BỦA CHẠY ĐÂU THOÁT CÙNG
KHỔ ĐAU ĐIỆP ĐIỆP TRÙNG TRÙNG
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI VÔ CÙNG NGUY NAN
LỆ SẦU THÊ THẢM TRẦN GIAN
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LAN TRÀN KHẮP NƠI
LÀ THỜI CỘNG NGHIỆP AI ƠI
TRẢ VAY VAY TRẢ LUẬT TRỜI CÔNG MINH
ÔNG TRỜI ỔNG RẤT CÔNG BÌNH
KHÔNG ĂN HỐI LỘ HÀNH TINH CỎI NẦY
AI VAY NẤY TRẢ NỢ AI NẤY ĐÒI
CHO NÊN KẺ ÁC PHẢI TOI MẠNG MÌNH
ÁC ÔN LÀ PHẢI CHẾT XÌNH
DIỀU THA HỌA MÓC THÚI ÌNH AI ƠI !
AI ƠI RÁNG SỐNG COI ĐỜI
CHẾT CHI UỔNG LẮM TỚI THỜI LONG HOA
NHỮNG AI TÀN BẠO TIÊU MA
GIẾT NGƯỜI,NGƯỜI GIẾT LẠI TA TRẢ THÙ !
ẤY LÀ ĐỊNH LUẬT THIÊN THU
THIÊN CUNG ĐỊNH ĐOẠT NGỤC TÙ SẠCH TRƠN !
GẮNG TU ĐI ĐỂ SỐNG CÒN
SỐNG COI TIÊN PHẬT NĂM NON HỘI NẦY !
HỘI NẦY LÀ CỦA NHƯ LAI
DI LẠC CỨU THẾ DIỆT LOÀI QUỶ MA
NÓ CHUYÊN TÀN SÁT NGƯỜI TA
BÂY GIỜ CHÚNG SẼ THÀNH MA KHÔNG ĐẦU
KẺ NGU THÌ CHẲNG TIN ĐÂU
NGƯỜI KHÔN NGHE NÓI RẦU RẦU LO LO !
HÃY MAU KIẾM CHỮ NAM MÔ
ĐỂ MÀ PHẬT CỨU KHỎI LO VÔ TÙ
NGÀN NĂM ĐỊA NGỤC ÂM U
DIỆT TRỪ KẺ ÁC KHÔNG TU HẠI ĐỜI
PHÁ ĐỜI HẠI ĐẠO AI ƠI
RỒI ĐÂY SẼ THẤY CHIỀU MƠI KHÔNG CÒN
CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CON NON
CÒN CON CỦA PHẬT TRƯỜNG TỒN MAI SAU
AI TU THÌ SẼ ĐƯỢC GIÀU
MUỐN CHI CÓ NẤY TRỜI TRAO NGỌC NGÀ
CÒN KHÔNG THÌ NÁT THÂN TA
CHẾT XUỐNG ĐỊA NGỤC LÀM MA KHÔNG HỒN
AI CON CỦA PHẬT TRƯỜNG TỒN
CÒN CON MA QUỶ TIÊU TÙNG TẢ TƠI
AI ƠI RÁNG SỐNG MÀ COI
LÀ NGÀY TẬN DIỆT CỦA ĐỜI HẠ NGƯƠN
BẠO TÀNG ÁC ĐỨC SẠCH TRƠN
CÁC LOÀI MA QUỶ KHÔNG CÒN TỪ ĐÂY
CHỈ CÒN CON CỦA NHƯ LAI
TRONG THỜI DI LẠC TRÀN ĐẦY PHƯỚC DUYÊN
TỪ ĐÂY HẠNH PHÚC TRIÊN MIÊN
TRỜI BAN PHƯỚC BÁO NGẬP MIỀN TRẦN AI
AI TU CÔNG ĐỨC SÂU DÀY
NGÀY SAU SẼ HƯỞNG HOÀI HOÀI NGÀN NĂM
NGÀN NĂM CHO ĐẾN TRIỆU NĂM
THẾ GIAN THÀNH CÕI THIÊN ĐÀNG MAI SAU
NHÀ TIÊN CỬA THÁNH RẤT GIÀU
BIẾT KHÔN NIÊM PHẬT LÀO LÀO NGHE TA
AI TU CON CỦA PHẬT ĐÀ
MỚI LÀ THẤY ĐƯỢC LONG HOA RỒNG VÀNG
PHẬT TIÊN GIÁNG THẾ TRẦN GIAN
BÌNH AN THẾ GIỚI MUÔN NGÀN NĂM SAU !
AI NGƯỜI CÔNG ĐỨC TU LÂU
SẼ LÀ THẤY PHẬT NHIỆM MẦU HÓA SANH
CHO AI CÓ ĐƯỢC CĂN LÀNH
NGÀY SAU ĐẮC QUẢ MÌNH VÀNG NHƯ LAI
CHÍ TÔN NGÀI NGỰ THIÊN ĐÀI
SẼ LÀ CHỨNG KIẾN TRẦN AI HỘI NÀY
VỚI CÙNG PHẬT MẪU TIÊN ĐÀI
TRÊN NGÔI CAO NHẤT PHƯỚC DÀY BAN ÂN
KỂ TỪ BUỔI ẤY TRẦN GIAN
KHÔNG CON CHINH CHIẾN BINH AN ĐỜI ĐỜI......! (28/2/2017)
NAM MÔ CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN ĐẤNG TỐI CAO VŨ TRỤ CHỨNG MINH CHO CON !
NAM MÔ HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ ĐỨC MẸ VŨ TRỤ BAN PHƯỚC
MUÔN LOÀI ĐỂ TẤT CẢ QUAY ĐẦU TRỞ VỀ BÊN GIÁC CÕI THẦN TIÊN !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BAN PHƯỚC CHO THẾ GIAN !
XIN MỌI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ BẾN MÊ VÀ GẤP GẤP MAU MAU QUAY ĐẦU ĐỂ TÌM VÊ BẾN PHẬT CHO KỊP LONG HOA HÔI ĐỂ CHẦU PHẬT THÁNH TIÊN !
TRƯỜNG TỒN HẠNH PHÚC MUÔN NGÀN SAU.....!
VÔ DANH CƯ SĨ QUÊ MÙA !

LONG HOA ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN

LONG HOA ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN !
TRỜI KHAI MỞ HỘI LONG HOA
ĐẶNG COI HIỀN ĐỨC ĐƯỢC MÀ BAO NHIÊU !
GIAN TÀ HỒN XÁC CŨNG TIÊU
KHẮP TRONG BÁ TÁNH CHÍN CHIỀU RUỘT ĐAU !
KHÔNG TU CHẮC SẼ CHÌM SÂU
ĐẾN NGÀY ĐẠI NẠN ÔM SẦU ĐẠI DƯƠNG
HIÊN NHÂN THÌ ĐƯỢC TRỜI THƯƠNG
ÁC NHÂN BỊ QUỈ VÔ THƯỜNG DẪN ĐI
QUỶ MA RẦN RỘ KỊP THÌ
DẪN XUỐNG ĐỊA NGỤC ÂM TỲ TIÊU TAN
TRẦN GIAN THẢM SÁT BẠO TÀN
ĐẾN NGÀY ĐỀN TỘI CHỨA CHAN LỆ SẦU !
MƯU SÂU THÌ HỌA CŨNG SÂU
THIÊN LA LƯỚI BỦA CHẠY ĐÂU THOÁT CÙNG
KHỔ ĐAU ĐIỆP ĐIỆP TRÙNG TRÙNG
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI VÔ CÙNG NGUY NAN
LỆ SẦU THÊ THẢM TRẦN GIAN
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI LAN TRÀN KHẮP NƠI
LÀ THỜI CỘNG NGHIỆP AI ƠI
TRẢ VAY VAY TRẢ LUẬT TRỜI CÔNG MINH
ÔNG TRỜI ỔNG RẤT CÔNG BÌNH
KHÔNG ĂN HỐI LỘ HÀNH TINH CỎI NẦY
AI VAY NẤY TRẢ NỢ AI NẤY ĐÒI
CHO NÊN KẺ ÁC PHẢI TOI MẠNG MÌNH
ÁC ÔN LÀ PHẢI CHẾT XÌNH
DIỀU THA HỌA MÓC THÚI ÌNH AI ƠI !
AI ƠI RÁNG SỐNG COI ĐỜI
CHẾT CHI UỔNG LẮM TỚI THỜI LONG HOA
NHỮNG AI TÀN BẠO TIÊU MA
GIẾT NGƯỜI,NGƯỜI GIẾT LẠI TA TRẢ THÙ !
ẤY LÀ ĐỊNH LUẬT THIÊN THU
THIÊN CUNG ĐỊNH ĐOẠT NGỤC TÙ SẠCH TRƠN !
GẮNG TU ĐI ĐỂ SỐNG CÒN
SỐNG COI TIÊN PHẬT NĂM NON HỘI NẦY !
HỘI NẦY LÀ CỦA NHƯ LAI
DI LẠC CỨU THẾ DIỆT LOÀI QUỶ MA
NÓ CHUYÊN TÀN SÁT NGƯỜI TA
BÂY GIỜ CHÚNG SẼ THÀNH MA KHÔNG ĐẦU
KẺ NGU THÌ CHẲNG TIN ĐÂU
NGƯỜI KHÔN NGHE NÓI RẦU RẦU LO LO !
HÃY MAU KIẾM CHỮ NAM MÔ
ĐỂ MÀ PHẬT CỨU KHỎI LO VÔ TÙ
NGÀN NĂM ĐỊA NGỤC ÂM U
DIỆT TRỪ KẺ ÁC KHÔNG TU HẠI ĐỜI
PHÁ ĐỜI HẠI ĐẠO AI ƠI
RỒI ĐÂY SẼ THẤY CHIỀU MƠI KHÔNG CÒN
CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CON NON
CÒN CON CỦA PHẬT TRƯỜNG TỒN MAI SAU
AI TU THÌ SẼ ĐƯỢC GIÀU
MUỐN CHI CÓ NẤY TRỜI TRAO NGỌC NGÀ
CÒN KHÔNG THÌ NÁT THÂN TA
CHẾT XUỐNG ĐỊA NGỤC LÀM MA KHÔNG HỒN
AI CON CỦA PHẬT TRƯỜNG TỒN
CÒN CON MA QUỶ TIÊU TÙNG TẢ TƠI
AI ƠI RÁNG SỐNG MÀ COI
LÀ NGÀY TẬN DIỆT CỦA ĐỜI HẠ NGƯƠN
BẠO TÀNG ÁC ĐỨC SẠCH TRƠN
CÁC LOÀI MA QUỶ KHÔNG CÒN TỪ ĐÂY
CHỈ CÒN CON CỦA NHƯ LAI
TRONG THỜI DI LẠC TRÀN ĐẦY PHƯỚC DUYÊN
TỪ ĐÂY HẠNH PHÚC TRIÊN MIÊN
TRỜI BAN PHƯỚC BÁO NGẬP MIỀN TRẦN AI
AI TU CÔNG ĐỨC SÂU DÀY
NGÀY SAU SẼ HƯỞNG HOÀI HOÀI NGÀN NĂM
NGÀN NĂM CHO ĐẾN TRIỆU NĂM
THẾ GIAN THÀNH CÕI THIÊN ĐÀNG MAI SAU
NHÀ TIÊN CỬA THÁNH RẤT GIÀU
BIẾT KHÔN NIÊM PHẬT LÀO LÀO NGHE TA
AI TU CON CỦA PHẬT ĐÀ
MỚI LÀ THẤY ĐƯỢC LONG HOA RỒNG VÀNG
PHẬT TIÊN GIÁNG THẾ TRẦN GIAN
BÌNH AN THẾ GIỚI MUÔN NGÀN NĂM SAU !
AI NGƯỜI CÔNG ĐỨC TU LÂU
SẼ LÀ THẤY PHẬT NHIỆM MẦU HÓA SANH
CHO AI CÓ ĐƯỢC CĂN LÀNH
NGÀY SAU ĐẮC QUẢ MÌNH VÀNG NHƯ LAI
CHÍ TÔN NGÀI NGỰ THIÊN ĐÀI
SẼ LÀ CHỨNG KIẾN TRẦN AI HỘI NÀY
VỚI CÙNG PHẬT MẪU TIÊN ĐÀI
TRÊN NGÔI CAO NHẤT PHƯỚC DÀY BAN ÂN
KỂ TỪ BUỔI ẤY TRẦN GIAN
KHÔNG CON CHINH CHIẾN BINH AN ĐỜI ĐỜI......! (28/2/2017)
NAM MÔ CHÍ TÔN NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN ĐẤNG TỐI CAO VŨ TRỤ CHỨNG MINH CHO CON !
NAM MÔ HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ ĐỨC MẸ VŨ TRỤ BAN PHƯỚC
MUÔN LOÀI ĐỂ TẤT CẢ QUAY ĐẦU TRỞ VỀ BÊN GIÁC CÕI THẦN TIÊN !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT BAN PHƯỚC CHO THẾ GIAN !
XIN MỌI NGƯỜI HÃY TỪ BỎ BẾN MÊ VÀ GẤP GẤP MAU MAU QUAY ĐẦU ĐỂ TÌM VÊ BẾN PHẬT CHO KỊP LONG HOA HÔI ĐỂ CHẦU PHẬT THÁNH TIÊN !
TRƯỜNG TỒN HẠNH PHÚC MUÔN NGÀN SAU.....!
VÔ DANH CƯ SĨ QUÊ MÙA !

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017

ĐẤNG CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN !

ĐẤNG CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀN KHÔN
Càn Khôn Chúa tể là ai
là Cha với Mẹ muôn loài chúng sanh
Chí Tôn cai quản vận hành
ba ngàn thế giới một mình ngôi cao
công ơn Cha Mẹ thế nào
loài người không biết nên đâu tỏ tường
muôn loài sinh vật hổ tương
cỏ cây các thứ muôn trùng ai ơi
là Cha với Mẹ trên trời
gọi là thượng đế bầu trời bao la
trên cao ngàn dãy Thiên Hà
thiên hình vạn trạng gọi là Càn Khôn
ngôi cao nên gọi Chí Tôn
tối cao vũ trụ tột cùng trời xanh
muôn loài các thứ sản sanh
làm con quên hết công ơn của người
cũng vì tột đỉnh cao ngôi
bởi vì quá lớn trên trời ngàn xưa
khai thiên lập địa nắng mưa
loài người ít biết nên chưa tỏ tường
hai Ngài ban rải tình thương
khắp cùng tất cả mười phương Phật trời
Ngài sai chư Phật xuống đời
để mà cứu thế vì đời khổ đau...
thương con ruột thắt gan bào
gây bao tội ác ngập sầu trần gian
độ cho tất cả thế gian
trở vể bến cũ Phật Đàng mai sau
cầu cho kẻ trước người sau
ăn năn sám hối sau chầu Phật Tiên
Bồng Lai Phật cảnh triên miên
A Di Đà Phật về miền Tây Phương...
Tây Phương là cỏi Phật Đường
cầu cho tất cả muôn phương trở về
nếu mà buông bỏ cơn mê
ở nơi trần thế tràn trề lợi danh...
Càn Khôn Ngài đã vận hành
với cùng Phật Mẩu độ lành con thơ (chúng sanh mê danh lợi)
Mẹ Cha ta hãy tôn thờ
ở Ngôi Chúa Tể ai ngờ được đâu..!
Những ai mang thân xác con người đều là con của hai Ngài nên gọi là Cha Mẹ rồi mời tu thành PhậtThánhTiên và đã nhận lệnh của Ngài xuống đời cứu thế trong thời gian đã qua.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

THƠ ĐIÊN AI ĐỌC CŨNG CƯỜI !

BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ ĐIÊN 
CHO AI CŨNG BIẾT TA CÓ DUYÊN VÔ CÙNG !
BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ KHÙNG 
CHO AI CŨNG PHẢI LÙNG BÙNG CÁI LỔ TAI !
BUỒN BUỒN TA VIẾT THƠ MA 
BỞI VÌ TẬN THẾ QUỈ MA ĐẦY TRỜI !
THẦN SẨU QUỶ KHÓC NGƯỜI ƠI 
NGÀY NAY MA QUỶ NGẬP TRỜI THẾ GIAN 
TỪ THÀNH THI ĐẾN QUÊ LÀNG 
CHỖ NÀO CŨNG CÓ QUỶ ĐANG PHÁ ĐỜI 
ĐỜI NAY NỮA KHÓC NỮA CƯỜI 
CƯỜI VUI LẪN LỘN KIẾP ĐỜI QUỈ MA !
QUỈ MA ĐỘI LỐT NGƯỜI TA 
CÀ SA NÓ MẶT GIẢ LÀ THẦY TU !
MƯU TOAN KIẾP CẮC KIẾM XU 
XÚM NHAU RƯỢU THỊT DÕNG DÙ NGHINH NGANG !
NÓI NĂNG HUNG BẠO NGANG TÀNG 
ĐỂ MONG MOI MÓC BẠC VÀNG THẾ NHÂN !
QUYẾT TÂM QUÂY PHÁ THẾ TRẦN 
PHÁ ĐỜI HẠI ĐẠO TRẦN GIAN CÕI NẦY !
KẺ NGU CHẲNG CHÓNG THÌ CHÀY 
VÔ PHE VỚI NÓ CÓ NGÀY RA TRO !
ÁC LAI ÁC BÁO KHỎI CHỜ 
RỒI ĐÂY CŨNG TỚI KHỎI MƠ CŨNG GẦN !
HỒN TAN XÁC MẤT TIÊU THÂN 
ĐẾN NGÀY TẬN THẾ SẼ TÀN MÀ THÔI !
NGHE LỜI PHẬT DẠY AI ƠI 
NGÀY SAU SẼ GẶP PHẬT TRỜI TÁI SANH 
PHẬT MƯỜI PHƯƠNG XUỐNG TRẦN GIAN 
CỨU NGƯỜI THÁNH THIỆN PHÂT ĐÀNG TA BAY !
NAM MÔ DI LẠC NHƯ LAI 
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ ĐỘ AI TU HÀNH !
NGUYỆN NẦY CHO THẤU TRỜI XANH 
MAI SAU VỀ CÕI NGÀN XANH DI ĐÀ !
NIỆM CHO TOÀN CÕI QUỶ MA 
SẼ THÀNH TRO BUI DI ĐÀ NAM MÔ
TÂY PHƯƠNG LÀ CÕI TRỜI MƠ 
BA NGÀN THẾ GIỚI NGƯỜI MƠ TRỞ VỀ !
NGUYỆN CHO ĐỜI BỚT CƠN MÊ 
RÁNG TU MỘT KIẾP SẼ VỀ CÙNG CHA !
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT HẰNG HÀ 
CHƯ TIÊN BỒ TÁT ĐÓN MÀ CON LÊN
NGÀY ĐÊM CON NIỆM TRIỀN MIÊN 
PHẬT ƠI NHỚ RƯỚC CON HIỀN VỀ TÂY !
NAM MÔ THÍCH CA NHƯ LAI 
TA BÀ GIÁO CHỦ XIN NGÀI CHỨNG MINH !
TU LÀ GIẢI THOÁT HỒN LINH 
THOÁT RA CÕI KHỔ ĐỂ MÌNH BAY CAO !
AI ƠI GẤP GẤP TU MAU 
ĐẾN LONG HOA HỘI SẼ CHẦU PHẬT TIÊN 
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC TRIÊN MIÊN 
THOÁT LY SANH TỬ ƯU PHIỀN TRẦN GIAN !
THANG MÂY VẾ VỚI MÂY NGÀN 
MẪU HOÀNG RA ĐÓN CON NGOAN TRỞ VỀ.
TỪ ĐÂY THOÁT KHỎI BẾN MÊ 
PHÙ DU MỘT CÕI ĐI VỀ TỬ SANH !

PHẬT MẪU DIÊU TRÌ

Phật Mẫu – Biểu tượng của vũ trụ càn khôn

20FEB
vu tru can khon
Bài số 21: PHẬT MẪU – Biểu tượng của vũ trụ càn khôn
1. Thưa các vị đồng tu, Mẫu là mẹ, là đấng sinh thành ra muôn loài, là biểu tượng của vũ trụ càn khôn, là năng lượng quân bình âm dương, là biểu hiện của tình thương bao trùm và là sự che chở, cưu mang cùng khắp. Phật Mẫu hóa thân khắp mọi nơi, dù có tri giác hay không có tri giác. Các vị là những hóa thân của Mẫu, các loài động vật, thực vật, khoáng vật… đều là những hóa thân của Mẫu. Mẫu không phải là con người hay thần thánh, không phải Phật cũng không phải chư thiên, không cõi dưới cũng không cõi trên, không phải thiện cũng không phải ác, mà là tập hợp những gì đã nói ở câu đầu tiên. Người đời ban tặng chữ Phật phía trước chữ Mẫu để bày tỏ lòng biết ơn và cung kính vì sự tiếp nối của chính họ. (1)
2. Phật Mẫu tận độ chúng sinh và sử dụng mọi phương tiện để chúng sinh lo tu tập nhằm đạt quả vị giải thoát trong giây phút hiện tại, kể cả việc cho ra đời những vị Phật giáo hóa chúng sinh. Thời thượng ngươn tới đây, không chỉ Phật Di Lạc sẽ xuất hiện mà còn có Phật Mẫu và Đức Chí Tôn. Nói như vậy nhưng các vị đừng kẹt vào tướng vì năng lượng của Phật Mẫu, của Đức Chí Tôn hay hằng hà sa số Phật là rộng khắp vũ trụ càn khôn, vô cùng tận, không gói gọn trong một cá thể hay một tập thể. Nếu bị kẹt vào tướng, các vị không bao giờ tiếp xúc được với Phật Mẫu hay các vị Phật khác.
3. Nếu có người con trai hiền lành, người con gái hiền lành hay bất cứ chúng sinh nào có sinh ra hay chưa sinh ra, có kiếp sống hay không có kiếp sống, có tội hay không có tội, có lòng tưởng niệm hay không có lòng tưởng niệm, tự thân phát khởi tình thương rộng lớn, quyết chí tu hành theo đúng chánh pháp, ắt được giải thoát, thành Phật, được đề cử và được đề bạt giáo hóa chúng sinh một khu vực nào đó. Tất cả việc này đều là duyên sinh, là nhân quả, không sai khác, nhưng dù duyên sinh hay nhân quả đều do Phật Mẫu sắp đặt, nhưng Phật Mẫu không phải là đấng tạo hóa mà chúng sinh và vạn vật là đấng tạo hóa của chính họ, đơn giản năng lượng Phật Mẫu đang ở trong chúng sinh và vạn vật. Bất cứ chúng sinh và vạn vật nào có đầy đủ phẩm chất đã nói ở trên, thì chính là hóa thân hay đại diện cho Phật Mẫu.
4. Thời thượng ngươn tới đây, Phật Mẫu sinh ra Phật Di Lạc bằng xương bằng thịt, thống nhất tôn giáo, mười phương quay về một mối, hướng dẫn chúng sinh tu tập, xây dựng cõi Di Lạc nhiệm mầu mà không thời thượng ngươn nào trước đây trên địa cầu có thể so sánh được. Phật Di Lạc theo hướng dẫn của Phật Mẫu đưa ra các phương pháp thay đổi thế giới, dẹp bỏ các năng lượng bất thiện và tuyên bố lập hội Long Hoa, tuyển chọn người có đạo đức và tài năng ra giúp nước và phổ độ chúng sinh.
5. Phật Mẫu hóa thân trong hình tượng người mẹ, người cha, người thầy, thậm chí là người quản lý, người bạn tu trong tất cả mọi vị trí xã hội từ người quét rác, công nhân, thợ thủ công đến người bác sĩ, kỹ sư, tổng thống hay phi hành gia. Đơn giản Phật là tự tính không thể nghĩ bàn của chúng sinh. Điều tôi muốn nói với các vị là phải hiếu thảo với ba mẹ của mình vì họ là đại diện hay hóa thân của Phật Mẫu. Hiếu thảo với ba mẹ chính là hiếu thảo với Phật mẫu vậy. Chúng sinh cũng là ba mẹ nên hiếu thảo với chúng sinh cũng là hiếu thảo với ba mẹ.
6. Phật Mẫu rất thương đàn con của mình nên thường xuyên khuyến tấn sự tu học. Đối với đứa con biết lo tu hành, Mẫu sẽ thưởng nhưng với đứa con ngỗ nghịch, sau nhiều lần nhắc nhở vẫn không chịu thay đổi thì chắc chắn sẽ bị phạt. Mẫu chính là luật nhân quả. Nhân quả luôn có tính giáo dục rất lớn, là quy luật tự nhiên của vũ trụ, có tính thưởng phạt công minh. Dù chúng sinh nào che giấu tội lỗi cách mấy, luật nhân quả đều biết và chúng sinh nào tu hành tích đức, luật nhân quả cũng biết. Các vị Phật ra đời cũng đều là thành tựu của nhân quả, là nhân thiện và quả thiện. Ma vương và quỷ vương ra đời cũng là thành tựu của nhân quả, là nhân bất thiện và quả bất thiện.
7. Phật Mẫu luôn có lòng vị tha, nên đứa con ngỗ nghịch biết quay đầu sám hối, chắc chắn sẽ được cứu giúp, nên thời hạ ngươn sắp kết thúc, Mẫu hóa thân thành các bậc chân tu và người tu hành, nhắc nhở bá tánh mau mau sám hối, để sớm kết thúc hạ ngươn, đặc biệt là giảm nhẹ những biến cố nguy hiểm của hạ ngươn. Những vị đã từng làm điều bất thiện nếu biết ăn năn tội lỗi, chấm dứt việc làm phạm giới, bắt đầu tác ý thiện lành sẽ được vớt đến đời thượng ngươn, dù phải trả quả của nghiệp bất thiện nhưng ít ra cũng được đi trên con đường thiện lành.
8. Trong năm đầu tiên của thượng ngươn, mọi thứ đều thay đổi rất nhanh và dễ dàng thấy rõ, thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng sung túc, người và vật sống hòa thuận, chúng sinh giữa các cõi sống hòa thuận, niềm vui trào dâng, tình thương tràn ngập phố phường. Bất cứ vị nào tu hành đúng chánh pháp, chắc chắn sẽ được chư Phật và các chư thần bảo hộ cho an toàn, lúc nào cũng đầy đủ tứ vật dụng và sức khỏe nhằm tiếp tục con đường tu tập, độ thân và độ đời. Bất cứ vị nào tu hành không đúng chánh pháp, dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng không hối cải, chắc chắn sẽ bị tịch thu tứ vật dụng và sức khỏe tàn đi, con đường tu tập mờ dần và đánh mất khả năng độ thân cũng như độ đời. Luật nhân quả từ trước đến nay không bao giờ sai biệt. (2)
9. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau màn đêm ánh mặt trời sẽ hiển hiện nên thời gian khổ cực sẽ qua và thời hạnh phúc sẽ tới. Phật Mẫu và chư Phật không bao giờ lìa bỏ các vị, chỉ có các vị lìa bỏ con đường hạnh phúc mà hớt hãi trên con đường hiểm nạn. Các tai nạn đất, nước, lửa, gió sắp xảy ra, nhưng đau đớn của các tai nạn này không nhằm nhò gì với những đau đớn mà các vị có thể trải qua ở cõi dưới. Những khổ đau mà các vị sắp trải qua để nhắc nhở các vị lo tu hành, không được chễnh mảng, không được giãi đãi và phóng dật. Hai năm Thân, Dậu là thời kỳ trả cộng nghiệp của chúng sinh, tính riêng cho địa cầu này, nên thì giờ rất cấp bách, các vị cần bình tĩnh để đối diện. Những người bất nghĩa bất trung phải trả nghiệp bất thiện mà họ đã gieo tạo, sau đó mọi thứ trược trên thế gian này không còn, lúc này vàng thao mới rõ ràng, thế gian thay trời đổi xác, thiên hạ an lạc thái bình vĩnh viễn.
10. Các vị hãy thường xuyên niệm Nam mô Phật Mẫu mười phương, Nam mô Hòa bình Tam thế Di Lạc Phật, và Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đồng thời học theo các hạnh của chư Phật, thì dù hiện tại hay tương lai, các vị luôn bình thản trước nghịch cảnh hay thuận cảnh. Không con đường nào đẹp đẽ và thiết thực bằng con đường tu cả. Hãy đem tâm tu mà cúng dường chư Phật. Đừng đánh mất thì giờ vào những việc vô bổ, vì thì giờ không còn nhiều nữa. Hy vọng rằng chúng ta trong thời thượng ngươn, gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, niềm vui không thể nào kể xiết.
NAM MÔ PHẬT MẪU MƯỜI PHƯƠNG. (3 LẦN)
NAM MÔ HÒA BÌNH TAM THẾ DI LẠC PHẬT. (3 LẦN)

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !

TU KHÔNG CẦN LUẬN CAO XA 
TU LỜI ĂN NÓI TU QUA VIỆC LÀM ! 

(QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN)

NẾU AI CHỈ TU CÁI TƯỚNG LÀ TU PHƯỚC THẾ GIAN SẼ MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ !
VẬY PHẢI TU CÁI TÂM CHO TỐT ĐẸP VÀ NIỆM PHẬT MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC + TU HUỆ THÌ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC BỐ THÍ VÀ CÚNG CHÙA,TU HUỆ LÀ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH !
CHỚ NÊN CHỈ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI MÀ CÒN PHẢI TU THÊM NIỆM PHẬT !
TU TƯỚNG LÀ TU HỮU VI LÀ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI NHƯ CÚNG CHÙA GÕ MỎ TỤNG KINH !
RẤT NHIỀU NGƯỜI TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI MÀ KHÔNG TU CÁI TÂM MÀ CHỈ THÍCH TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI THƯỜNG CHẠY THEO XU HƯỚNG CỦA TÂM THẾ GIAN CHỈ TÔN TRỌNG CÁI VẺ BỀ NGOÀI PHÙ DU ẢO TƯỞNG VÀ GIẢ TẠM CỦA CON NGƯỜI ! 
(ONLY WORSHIPPING THE APPEARANCE WHICH'S 
EPHEMERAL,VAGARY AND TEMPORARY IN HUMANLIFE )
TU CÁI TÂM LÀ TU VÔ VI NHƯ NGÀI HUỆ NĂNG LỤC TỔ ĐẮC QUẢ THÀNH ĐẠO !
TU GÕ MÕ TỤNG KINH LÀ TU THEO THẦN TÚ KHÔNG THÀNH ĐẠO !

ĐẠO LÀ VÔ HÌNH THUỘC VỀ LÃNH VỰC TÂM LINH NÊN TA PHẢI TU VÔ VI LÀ SỬA CÁI TÂM MỚI THÀNH TỰU TỐT ĐẸP !

NIÊM PHẬT TRONG TÂM LÀ TU VÔ VI ĐỂ TIÊU DIỆT TỘI LỖI MỚI THÀNH ĐẠO !
TU VÔ VI TỨC LÀ TU TÂM DƯỠNG TÁNH MỚI CÓ THỂ GỘI NHUẦN ƠN ĐỨC PHẬT !
TU VÔ VI LÀ VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG !
ĐẾN CHÙA LẠY PHẬT LÀ "THẤY ĐẠO LÝ CHỚ CHƯA THẤY TÁNH"TA PHẢI BẮT CHƯỚC CÁI TÁNH CỦA PHẬT VÀ Y HÀNH LÀM THEO LỜI PHẬT DẠY TỨC LÀ THẤY TÁNH
THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA ĐẠO TỨC LÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO !
THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO TỨC LÀ TA SẼ THÀNH ĐẠO !

TA CHỈ THẤY CÁI VÕ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI RUỘT TRÁI CÂY BÊN TRONG LÀM SAO ĂN ?

CHỈ THẤY CÁI CHÙA MÀ KHÔNG THẤY CÁI TÂM CỦA PHẬT BÊN TRONG LÀM SAO ĐẠT ĐƯỢC CÁI ĐẠO
CHO NÊN ĐẾN VỚI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
CHỈ THẤY BỀ NGOÀI CỦA CÁI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY CÁI BÊN TRONG CỦA ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
ĐỜI LÀ HỮU VI LÀ VẬT CHẤT TÀN LỤN CHỈ CÓ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ BÊN TRONG NHƯ LÀ ĐẠO
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH LÀ RỖNG KÔ VÌ KÔ CÓ HÌNH TƯỚNG LÀ KHÔNG KHÔNG !
NÊN Ở NGOÀI Ở TRONG Ở TRÊN Ở DƯỚI ĐỀU LÀ KO CÓ, KO VƯỚNG MẮC ĐIỀU CHI NHƯ NHƯ TỰ TẠI...
NÊN PHẬT GỌI LÀ NHƯ LAI LÀ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT QUAN ÂM TỰ DO TỚI LUI KHÔNG RÀNG BUỘC
BẢN THỂ CỦA ĐẠO LÀ KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG KHÔNG,KHÔNG CÓ GÌ HẾT !
CHO NÊN PHẬT BỎ NGÔI VUA ĐỂ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG MÀ THÀNH ĐẠO
NGÀI BỎ HẾT CÁI CÓ PHÙ DU NƠI THẾ GIAN ĐỂ CÓ TẤT CẢ Ở THẾ GIỚI BÊN KIA LÀ TÂY PHƯƠNG
LOÀI NGƯỜI CỨ ÔM QUÁ CHẶC CÁI CÓ VẬT CHẤT TRẦN GIAN THÌ LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC CÕI PHẬT ?
CHO NÊN CÁI CÓ TRÊN TRẦN GIAN LÀ MÃI MÃI LUÂN HỒI SANH TỬ !
MÀ NHIỀU Ô NHÀ GIÀU MIỆNG NÓI TÔI TU RỒI MÀ TAY THÌ ÔM GIỮ BẠC TỶ KHÔNG BUÔNG !
LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT LÀM SAO PHẬT RƯỚC VỀ VÌ LÒNG CÒN QUÁ MÊ CHẤP TIỀN CỦA VÀ ĐỦ THỨ SỰ ĐỜI KHÔNG CHỊU BUÔNG RA VỚI TÂM THẾ GIAN LÀ CHẤP KHÔNG CHẤP CÓ !
MÀ TÂM THẾ GIAN THÌ RẤT GẦN GỦI VỚI TÂM MA NÊN TRỊCH QUA MỘT CHÚT XÍU LÀ CÓ THỂ RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM !
SỐNG THÌ HAM GIÀU CHẾT LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT THÀNH PHẬT THÌ CHỈ LÀ MỘNG MỴ HƯ ẢO !
SỐNG THÌ MUỐN NẰM TRÊN MỌI NGƯỜI THAM LAM CẠNH TRANH ĐỐ KỴ ĐỦ THỨ VIỆC THÌ AI DÁM  THỌ KÝ CHO THÀNH PHẬT ĐÂY ??? (DAREN'T =KO DÁM ĐÂU!)
CÓ BÊN NÂY LÀ KHÔNG CÓ BÊN KIA ĐÓ LÀ TÂM THẾ GIAN, KHÔNG PHẢI TÂM CỦA PHẬT !
TÁNH CỦA PHẬT LÀ PHỦI BỎ BÊN NÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÊN KIA ĐÓ LÀ THẤY CÁI TÁNH CỦA PHẬT !
ĐÓ LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHỦI BỎ TẤT CẢ Ở BÊN VÀ SẼ CÓ TẤT CẢ Ở BÊN KIA !

TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI, CÓ ĐẾN 99/100 KO THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA PHẬT NÊN KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÀ VÌ VẬY KO THỂ THÀNH ĐẠO VÌ CÒN QUÁ CHẤP MÊ VẬT CHẤT PHÙ DU !

ĐẠO THÌ PHẢI BUÔNG XUỐNG THẢ RA CÒN ĐỜI THÌ ÔM LÊN VÀ HỐT VÔ NÊN CỨ LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM !
THAM THÌ THÂM,ÔM THÌ CHẾT KHỔ MÃI MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN THEO LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA !
CÒN PHẬT THÌ BUÔNG BỎ TẤT CẢ NÊN CHẤM DỨT NHÂN QUẢ VAY TRẢ Ở THẾ GIAN NÊN THÀNH PHẬT !
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ VŨ TRỤ NGÀI NÓI "MUỐN THÀNH ĐẠO HÃY TRỞ VỀ SỐ KO"  VÌ TÁNH CỦA ĐẠO LÀ SỐ KO LÀ CHẲNG CÓ GÌ HẾT !
CÒN TÁNH CỦA ĐỜI LÀ SỐ CÓ NÊN MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN,ĐỊA NGỤC VAY TRẢ TỬ SANH NGÀN NĂM...
CHO NÊN MẤY Ô NHÀ GIÀU ÔM CHẶC CỦA CẢI MÀ MUỐN THÀNH PHẬT LÀ CHUYỆN HOANG TƯỞNG
NHÀ GIÀU CÓ SAU NHIỀU TAI ÁCH (THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ )
NHÀ GIÀU MUỐN VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG CÒN KHÓ HƠN CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỔ KIM (CHÚA JESUS CHRIST)
CÁC VỊ THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN LÀ TRUNG LƯU ĐỦ ĂN HOẶC NGHÈO KHÔNG HÀ !
CHÚA , PHẬT RẤT NGHÈO VÌ "VÔ ĐAU KHỔ BẤT THÀNH ĐẠI ĐẠO !" (ĐÓ LÀ LỜI PHẬT DẠY)
ĂN NO QUÁ CŨNG CHẾT, NHỊN ĐÓI CŨNG CHẾT !
GIÀU QUÁ LÀM CHUYỆN ÁC CŨNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC MÀ QUÁ NGHÈO ĐI CƯỚP GIỰT CŨNG VÔ ĐỊA NGỤC !
THUYẾT TRUNG DUNG CỦA NHÀ PHẬT LÀ ĐỦ ĂN DỄ TU VÀ KHÔNG THAM VỌNG LÀ TẤT CẢ SAU THÀNH PHẬT HẾT !
PHẬT NÓI :"ĐẠO PHẬT LÀ CÁI ĐẠO NGƯỢC DÒNG LÀ NHỮNG GÌ ĐỜI LÀM TA KHÔNG LÀM"
KHI THẾ TÔN NHƯ LAI BIẾT MÌNH SẮP THÀNH PHẬT TRONG VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ NGÀI LIỀN ĐỨNG BÊN BỜ SÔNG RỒI NÉM CHÉN VÀNG XUỐNG LÒNG SÔNG (RIVERBED) VÀ PHÁT NGUYỆN RẰNG :

"NẾU TÔI THÀNH ĐẠO THÌ XIN CHO CHÉN VÀNG NẦY NỔI LÊN TRÔI NGƯỢC DÒNG SÔNG"

THẾ RỒI CHÉN NỔI LÊN KHÔNG CHÌM VÀ TRÔI NGƯỢC LẠI DÒNG NƯỚC, NGÀI LIỀN ĐẮC QUẢ NIẾT BÀN VÀ THÀNH PHẬT TỨC KHẮC NHƯ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI (TO ATTAIN NIRVANA AND BECOME BUDDHIST AT ONCE JUST LIKE HIS DESIRE )
KHI PHẬT THÍCH CA (SAYA MUNI) THÀNH ĐẠO THÌ ÁNH SÁNG CỦA NGÀI PHÁT ĐI KHẮP BA NGÀN THẾ GIỚI VÀ CHẤN ĐỘNG TOÀN THẾ CÁC CÕI TRỜI TRÊN THIÊN CUNG CŨNG NHƯ LÀ ĐẠI BỒ TÁT LÚC XUỐNG THẾ GIAN RA ĐỜI CỨU THẾ CŨNG CHẤN ĐỘNG NHƯ VẬY !
CHÉN VÀNG ĐÓ LÀ CỦA MỘT CÔ THÔN NỮ CON NHÀ GIÀU CÓ ĐẠI DUYÊN RẤT LỚN VỚI PHẬT VÀ CẢM NHẬN BIẾT PHẬT SẮP THÀNH ĐẠO NÊN LIỀN ĐẾN QUỲ GỐI DƯỚI CHÂN NGÀI MÀ DÂNG CHÉN SỬA VÀNG CHO NGÀI UỐNG , UỐNG XONG NGÀI PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH PHẬT LUÔN VÀ SAU NẦY CŨNG ĐỘ CÔ THÔN NỮ ĐẮC QUẢ THÁNH A LA HÁN VỚI 4 LẦN ĐIỂM ĐẠO TRONG 49 NĂM ĐI TRUYỀN BÁ ĐẠO PHẬT CỦA NGÀI , CÒN BÂY GIỜ CÔ THÔN NỮ CÓ LẺ ĐẮC QUẢ BỒ TÁT RỒI !

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

NGUY HIỂM CÂY MẬT GẤU !

NGƯNG NGAY UỐNG CÂY MẬT GẤU TÁC DỤNG PHỤ NGUY HIỂM !
Sùng bái mù quáng cây mật gấu: Hàng trăm người trả giá đắt, nguy cơ tai biến và tàn phế suốt đời 15-02-2017 06:58:26 Dùng quả bưởi non theo cách này, gan nhiễm mỡ sẽ “thổi bay” trong tích tắc Bài thuốc trị ho an toàn và hiệu quả “một phát ăn ngay” cho mẹ bầu Dùng lá vối theo cách này, bệnh gout 10 năm bỗng khỏi hẳn sau 1 tháng Sự sùng bái cây thuốc mà mình chẳng biết tác dụng của nó đến đâu khiến nhiều người trả giá đắt. Có người tự đưa mình vào chuỗi bị kịch, thậm chí có người bị tai biến nằm liệt một chỗ, chịu cảnh tàn phế suốt đời…
Hiện nay, theo lời đồn thổi, rất nhiều người dân đã tự ý sử dụng cây mật gấu mà không thông qua kiểm chứng dẫn đến những hậu quả khôn lường, trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Phóng viên Đời sống Plus đã có cuộc trao đổi với Y sinh Tuệ Lâm (Trường Trung cấp Y Dược Lê Hữu Trác) về vấn đề này.
Theo Y sinh Tuệ Lâm, trước khi sử dụng bất kỳ một vị thuốc nào, cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về cây thuốc, nếu không muốn tự biến mình trở thành con mồi hoặc vật thí nghiệm miễn phí, nhất nhất phải đặt ra câu hỏi: NÓI CÓ SÁCH KHÔNG - MÁCH CÓ CHỨNG KHÔNG?
Cơn ác mộng mang tên…cây mật gấu
Từ hơn 1 năm qua, cây mật gấu làm mưa làm gió khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ chốn thị thành đến các vùng nông thôn, đi đâu cũng thấy người ta trồng cây mật gấu.
Người ta nói, người ta đồn, người ta rỉ tai, người ta chỉ bảo với nhau cây mật gấu hay lắm, tốt lắm, chữa được tiểu đường, huyết áp, ung thư các loại, tim mạch, xương khớp… gì uống mật gấu cũng tiệt nọc.
Nhưng hỏi bằng chứng y học nào nói cây mật gấu có những công dụng kể trên thì cả thảy lắc đầu, bảo nghe nói, nghe đồn, nghe mấy trang mạng nói vậy.
Cây mật gấu bị thổi phồng công dụng, người bệnh dùng cây mật gấu đổ bệnh nặng hơn
Nếu dùng dược liệu mà dễ dãi đến như vậy, thích thì dùng, ai chỉ gì dùng nấy, dùng cây thuốc mà chẳng biết nó công dụng kỳ thực là gì, tác dụng phụ đến đâu… thì quả là đại liều mạng! Điều oái ăm ở chỗ, nhiều người khi được cảnh báo điều này lại bỏ ngoài tai, thậm chí là bực tức.
Y sinh Tuệ lâm cho biết, một bệnh nhân là chị Hồ M. quê ở An Giang đã chia sẻ: “Tôi coi trên mạng thấy người ta nói cây mật gấu tốt lắm. Có người bị tiểu đường, cao huyết áp với đau nhức xương khớp nhờ dùng cây mật gấu mà khỏe. Chưa hết đâu, có người bị ung thư phổi, ung thư gan cũng hết ung thư nhờ dùng cây mật gấu, đó”.
Khi đó, anh Tuệ Lâm vô cùng ngạc nhiên, có hỏi người bệnh là tài liệu y học nào nói cây mật gấu có thể chữa bệnh kể trên thì chị nói chỉ nghe người ta đồn, nghe trên mạng nên biết vậy thôi. Bản thân chị M cũng chưa thấy tận mắt trường hợp nào khỏi bệnh tiểu đường, huyết áp hay ung thư nhờ uống cây mật gấu.
Y sinh Tuệ Lâm tỏ rõ quan điểm rằng “cây mật gấu là sản phẩm của phường kinh doanh dược liệu phi nhân tính và những trang mạng được điều hành bởi những kẻ không biết gì về kiến thức y học lại nhẫn tâm. Họ thổi phồng tác dụng của cây mật gấu, phịa đặt đủ điều để chơi trò bán buôn. Bằng chứng là những điều họ nói về cây mật gấu, chẳng có tài liệu y học nào đề cập. Nhân chứng mơ hồ, nói không có sách - mách chẳng có chứng.
Nhiều bi kịch thê thảm…
Trước khi nói sâu về tác dụng và cả tác dụng phụ của cây mật gấu, y sinh Tuệ Lâm cũng chia sẻ câu chuyện của một số nhân chứng sống là nạn nhân của cây này. Cạnh nhà anh có cụ Hồ Thị Lý, ngoài 70 tuổi, cán bộ hưu trí Công an tỉnh Đồng Tháp. Cụ Lý bị nhiều chứng bệnh, trong đó có bệnh lý cao huyết áp, nghe người ta tung hô cây mật gấu như thần dược, cụ bứt mấy lá nhai, vừa nuốt vô thì xây xẩm, đổ vật ra, may mà cô giúp việc kịp đỡ. Y sinh biết chuyện ghé thăm, khuyên cụ ngưng dùng cây mật gấu, cụ hẳn nhiên là nghe lời, nhưng thắc mắc:
“Bà coi trên báo, thấy người ta nói cây mật gấu tốt lắm mà. Nhà báo còn nói người ta phối hợp cây mật gấu uống với nấm lim xanh bệnh ung thư nào cũng chữa dứt…”.
Lúc này, Y sinh có giải thích: "Nhân chứng thì mơ hồ, ví như chúng nói Anh Nguyễn Văn Mai ở Tri Tôn- An Giang hết bệnh ung thư nhờ uống cây mật gấu với nấm lim xanh. Có trời mới biết anh Mai kia ở Tri Tôn là ai? Huyện Tri Tôn mấy chục ngàn dân, bà biết tìm anh Mai kia ở thôn nào, xã nào?".
Cây mật gấu bị thổi phồng công dụng, Cụ Hồ Thị Lý, ngoài 70 tuổi, cán bộ hưu trí Công an tỉnh Đồng Tháp là một trong số những nạn nhân
Cụ Lý chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của hội chứng dùng dược liệu theo lời đồn, mà cụ thể ở đây là cây mật gấu. Cách đây hơn 1 tháng, theo chân các thành viên đoàn Y bác sĩ Niềm Tin đến thăm khám và tặng quà cho bà con vùng lũ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, lúc ghé thôn Phú Sơn (xã Xuân Quang 2), trong khi bác sĩ Thế Dũng khám bệnh cho bà con, Tuệ Lâm tiếp xúc với nhiều người mắc cùng lúc nhiều bệnh lý mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch, đau nhức xương khớp, thiếu máu não… và phát hiện ra phần đông họ có dùng cây mật gấu.
Khi được hỏi thăm ai chỉ dùng, nhiều người vô tư: “Có đứa cháu đọc trên mạng thấy kêu dùng”.
Trò chuyện với nhiều người, mới biết quanh vùng, có rất nhiều người bị tai biến nằm liệt một chỗ mà trước đó có tiền sử dùng cây mật gấu.
Tác dụng thực của cây mật gấu không như lời đồn
Cây mật gấu là loại thảo dược khá mới mẻ đối với ngành y học cổ truyền. Thế nên ít có tài liệu nào đề cập.
Lạm dụng cây mật gấu cực kỳ nguy hiểm
Một số lương y đăng đàn trả lời cây mật gấu mà không qua thực tế lâm sàng, chỉ dựa trên tài liệu của nước ngoài.
Trả lời về tính dược của một cây thuốc mà không có trải nghiệm thực tế gì, chỉ dựa vào tài liệu của nước ngoài (chắc gì công bố của nước ngoài đã chính xác?), các vị trên nào biết mình đã tiếp tay cho phường ác nhân khi tung hô thái quá để biến người bệnh vừa là con mồi vừa là vật thí nghiệm của chúng.
Cây mật gấu có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng thanh nhiệt lợi thấp, lương huyết tán ứ, khu trùng. Thường dùng trị viêm gan vàng da cấp tính, viêm túi mật cấp, viêm ruột, lỵ, đòn ngã tổn thương.
Vậy đó, công dụng chính thống của cây mật gấu chỉ như vậy thôi. Vậy mà người ta tung hô ầm ĩ nào là thần dược chữa bách bệnh, bệnh gì uống vào cũng hết, không bệnh uống vô phòng bệnh, giúp khỏe mạnh sống lâu… Có một mà đồn gấp trăm gấp ngàn, miệng lưỡi của người đời và phường ác nhơn khủng khiếp thiệt!
Nhiều tác dụng phụ chết người
Lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội dược liệu TPHCM khi được Tuệ Lâm hỏi thăm về tác dụng phụ của cây mật gấu, đã nói ngay: “Đó là cây thuốc chữa bệnh, không thể tùy tiện dùng nếu không muốn bị trụy mạch”.
Trụy mạch, có thể hiểu một cách dân dã là huyết mạch sẽ bị đảo lộn, khi tụt khi tăng, từ đó dẫn đến chứng tụt huyết áp hoặc tăng huyết áp, cả hai đều dẫn đến mối hại bị tai biến, nhẹ thì liệt nửa người, nặng thì liệt toàn thân.
Thường cây thuốc có công dụng trị viêm có tính kháng sinh. Cây mật gấu trị viêm gan, là có tính kháng sinh. Đã là kháng sinh thì không được tự ý dùng, không được dùng quá liều, không được dùng kéo dài. Bằng không sẽ bị phá máu huyết, làm suy giảm hệ miễn dịch, cơ thể sẽ hốc hác, đổ đa chứng bệnh mà không rõ nguyên do.
Theo sinh y Tuệ Lâm, hiện nay cây mật gấu đang bị thổi phồng công dụng, có thây hiểm hoạ chết người. Trên đây là những gì cần nói về cây mật gấu. Trước khi khép lại câu chuyện cây thuốc, cần lưu ý khi tiếp nhận thông tin về cây thuốc, nếu không muốn tự biến mình trở thành con mồi hoặc vật thí nghiệm miễn phí, nhất nhất phải đặt ra câu hỏi: NÓI CÓ SÁCH KHÔNG - MÁCH CÓ CHỨNG KHÔNG?
PGS. TS Hoàng Công Đắc
Cũng liên quan đến việc sử dụng cây mật gấu trong điều trị bệnh ung thư, PGS. TS Hoàng Công Đắc, một trong số những bác sĩ đầu ngành về căn bệnh ung thư ở Việt Nam, PGS Đắc cho biết hiện chưa có cơ sở khoa học nào có thể kết luận rằng cây mật gấu có thể chữa khỏi ung thư.
Bác sĩ Đắc cho biết, bệnh nhân ung thư tuyệt đối không bao giờ được phép lơ là điều trị bệnh theo đúng phác đồ của bác sĩ để rồi bỏ qua giai đoạn vàng trong điều trị bệnh.
Nếu bệnh nhân tự ý làm thầy thuốc chữa bệnh cho mình, mù quáng sử dụng cây cỏ mà không có sự kiểm chứng là cực kỳ nguy hiểm.

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

CÙNG CHUNG MỘT TRỜI !

Phật Trời Trời Phật Thánh Tiên
Cũng chung một mối một giềng ma ra
Đạo nào cũng Phật Di Đà
Chí Tôn Phật Mẫu Thích Ca Phật Đài
Người đời phân biệt chia hai
Chia ba chia bốn đạo nầy đạo kia
Ta ơi chớ nên phân chia
Thiên Đình một cõi đi về Một Cha !
Chí Tôn là cũng Phật Đà
Phật Đà thì cũng gọi là Chí Tôn
Đạo lành nơi cõi thiền môn
Cũng là một mối một tông Đạo Trời
Chí Tôn là đó Cha Trời
Cha là Chúa Tể muôn đời Càng Khôn
Trời cao thống lãnh Đại Đồng
Cùng chung Cha Mẹ là con hai Ngài
Trên cao ngự trị trần ai
Ba ngàn thế giới Hai Ngài chỉ huy
Nếu ai quyết chí tu trì
Sau thành Phật Đạo ta thì hiểu ngay
Thiên Đình Chúa Tể khiến sai
Độ cho tất cả con Ngài là ta
Chí Tôn là đó Thích Ca
Là Cha tất cả người ta cõi nầy
Bởi Ngài cao vút từng mây
Loài người tí xíu có ai hiểu cùng
Loài người nhỏ bé thấp lùn
Căn lành đã mất đâu còn hiểu xa
Trời cao rộng lớn bao la
Phật Tiên Thần Thánh cùng Cha Đạo Trời !
Trí người thấp bé ai ơi
Khó mà hiểu được Ông Trời là ai
Cha Trời Mẹ Đất Hồng Oai
Uy phong lẫm liệt khiến sai Đại Đồng !
Cha thương nhiều lắm Việt Nam
Mẹ là tất cả thế gian cõi đời
Quyền uy cao đến tận Trời
Cõi trời cao ấy là Trời Cửu Thiên
Mẹ là Phật cũng là Tiên
Phật Tiên Thần Thánh Mẹ Hiền trông coi
Triệu năm trời đất sáng soi
Tỷ năm sau đó sáng ngời Danh Cha
Sản sanh vạn vật người ta
Là con tất cả một Cha Mẹ Hiền !
Dù là Phật dù là Tiên
Cũng là một mối một giềng trên cao
Nay con quỳ lại ơn sâu
Của Cha với Mẹ địa cầu thế gian
Cao siêu nơi cõi Thiên Đàng
Phật Tiên Thần Thánh cứu an thái hòa !
Ngày nào có Hội Long Hoa
Cha Trời ban phước nhà nhà an khang
Cha ban một mõ hầm vàng
Mẹ ban phước lạ hột xoàng saphire (ngọc sa phai)
Ban cho tất cả trần ai
Hột xoàng đá quý ngập đầy xứ ta
Biết khôn thờ kính mẹ cha
Sẽ là tận hưởng Long Hoa cận kề
Trần gian giả tạm chớ mê
Ta nên dứt bỏ để về Phật Tiên
Nếu lòng tôn Phật kỉnh Tiên
Sẽ là thấy Phật xuống miền trần ai
Ai tu thành đạo biết bay
Thần thông vạn đại một giây tới liền
Còn ai chỉ đắc quả Hiền (hiền nhân chưa thành đạo)
Mẹ Cha sẽ cấp Xe Tiên vận hành
Mẫu Hoàng trên cõi trời xanh
Ban muôn phép lạ phước lành từ đây
Ráng tu sống đến Hội nầy
Cha Trời ban phước ta đầy áo cơm
Không làm mà cũng có ăn
Không làm mà cũng cao sang cửa nhà
Nhà Tiên Phép Phật Ma Ha
Trên cao ban phước nhà nhà an vui
Quanh năm suốt tháng vui cười rong chơi
Vinh hoa phú quý đời đời
Trường sanh bất tử đến thời Phật lai (Phật đến)
Ráng tu khổ hạnh hôm nay
Rồi mai sẽ thấy Bồng Lai Phật Đà
Ráng nghe Từ Phụ Thích Ca
Ngày Đêm Ta Niệm Di Đà liên miên
Người gieo phước kẻ gieo duyên
Ba ngàn thế giới Phật Hiền cứu ta
Di Đà trùm khắp bao la
Hồng Danh Mầu Nhiệm cứu ta Hội Nầy ! (Long Hoa Hội)
16/2/2017
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang !
Đây là bài thơ Phật Pháp Tối Thượng Thừa nên những ai có bề
dầy công đức tiền kiếp thuộc về các Bậc Đại Trí Huệ thì tin và hiểu được liền ! Còn ít hiểu là ít căn tu ! Còn hoàn toàn không hiểu không
tin và nghi ngờ là không có căn tu mất căn lành vì áng mây đen Danh Lợi Tình đang bao phủ nên Tâm Trí Tối Đen nên không thể hiểu được ý nghĩa quá cao siêu vượt qua trí tuệ chấp có chấp không tầm thường của thế nhân !

Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

VIỆT NAM MAI SAU HÙNG CƯỜNG !


MƯA RƠI VÌ BỞI CHỮ ĐỜI 
LỆ CON RƠI MÃI KIẾP NGƯỜI THÊ LƯƠNG !
KIẾP NHÂN SINH KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG 
SANH RA TRONG KIẾP VÔ THƯỜNG CÒN CHI !
KIẾP NGƯỜI SANH TỬ BIỆT LY 
CHỈ LÀ MỘT KIẾP SẦU BI LỆ TRÀN !
TRĂM NĂM ƠI QUÁ PHŨ PHÀNG 
ĐAU THƯỜNG NHIỀU QUÁ TRẦN GIAN KIẾP NẦY !
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI 
ĐỘ CON THOÁT CHỐN LƯU ĐÀY TRẦN GIAN !
MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG 
ĐỂ CON SỐNG MÃI MUÔN NGÀN NĂM SAU...!
ƠN NGƯỜI LỚN TỢ TRỜI CAO 
NHƯ MÂY THĂM THẲM BIỂN SÂU NGÀN TRÙNG !
BA NGÀN THẾ GIỚI MÊNH MÔNG 
LẠI CHA NGỌC ĐẾ CÀNG KHÔN ĐỘ ĐỜI !
DANH NGÔN LÀ ĐẤNG CHA TRỜI 
CÀNG KHÔN VŨ TRỤ DO NGƯỜI KHIẾN SAI !
VỚI CÙNG PHẬT MẪU HỒNG OAI 
MUÔN LOÀI CÁC THỨ DO NGÀI SẢN 
SANH !
CỎ CÂY HOA LÁ ĐỒNG XANH 
BIẾT BAO VẠN VẬT HÀNH TINH CÕI NẦY !
TRỜI CAO TRÊN CÕI BỒNG LAI 
THIÊN ĐÌNH CAO NGẤT XIN NGÀI CHỨNG MINH !
NAY CON CÓ TẤC LÒNG THÀNH 
CÚI XIN CHA MẸ TRỜI XANH CHỨNG LÒNG !
MẸ CHA TẤT CẢ ĐẠI ĐỒNG 
BAN MUÔN PHÉP LẠ BÌNH AN CÕI NÀY !
MAI SAU VỀ CÕI BỒNG LAI 
RÁNG TU THÀNH ĐẠO CÓ NGÀY ĐỘ SANH !
TẠ ƠN CÔNG ĐỨC SANH THÀNH 
CỦA CHA CÙNG MẸ TRỜI XANH CON NHỜ !
NAY CON VIẾT ÁNG THIÊN THƠ 
CÚI XIN MẸ ĐỘ CON KHỜ LO TU !
TU CHO ĐỜI HẾT MÊ NGU 
THANG MÂY MẸ CỨU CON VỀ TÂY PHƯƠNG !
CÕI ĐỜI LÀ CÕI TAI ƯƠNG 
MẸ ƠI CON ĐÃ CHÁN CHƯỜNG TRẦN GIAN !
ĐÊM CON QUỲ LẠY MÂY NGÀN 
A DI ĐÀ PHẬT CỨU AN MUÔN LOÀI !
PHẬT ƠI ĐỘ KHẮP TRẦN AI 
ĐỘ CHO TẤT CẢ BỒNG LAI TRỞ VỀ !
TRẦN GIAN CHÌM ĐẮM CƠN MÊ 
ĐẠO ĐỜI NGHIỆT NGÃ TRÀN TRỀ ĐAU THƯƠNG !
THẾ GIAN LÀ BÃI CHIẾN TRƯỜNG 
HƠN THUA ĐỐ KỴ TAN THƯƠNG KIẾP NẦY...!
CHO NÊN GỌI ĐÓ TRẦN...AI....!
TRẦN LÀ GIAN KHỔ...ĐỌA ĐÀY NGÀN NĂM....!
CHO NÊN LỆ ĐỔ CHAN DẦM 
LOÀI NGƯỜI ĐỘC ÁC MƯU TOAN ĐỦ ĐIỀU....!
CHIỀU CHIỀU CHIM VỊT KÊU CHIỀU 
CHIẾN TRANH TẬN DIỆT KẺ NHIỀU ÁC GIAN...
ÁC LAI ÁC BÁO NGẬP TRÀN 
CÓ VAY CÓ TRẢ TRẦN GIAN LUẬT TRỜI !
CHẠY ĐÂU CHO KHỎI ÔNG TRỜI 
AI LÀM ÁC ĐỨC ĐI ĐỜI NHÀ MA !
NGƯỜI KHÔN BIẾT NIỆM DI ĐÀ 
PHẬT LINH THIÊN LẮM HIỆN RA CỨU MÌNH !
NẾU MÀ CÓ GẶP CHIẾN CHINH 
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT ĐỘ MÌNH THOÁT NGUY !
HỒNG DANH ĐÀ PHẬT A DI 
HÓA SANH CỨU ĐỘ PHẬT THÌ HIỆN RA !
HỒNG DANH CỦA PHẬT DI ĐÀ 
BAN MUÔN PHÉP LẠ CỨU MÀ TRẦN GIAN !
KỂ TƯ DI LẠC HẠ SANG 
BÌNH AN THẾ GIỚI MUÔN NGÀN NĂM SAU 
AI AI THÌ CŨNG SANG GIÀU 
TRONG THỜI THÁNH ĐỨC PHƯỚC CAO THANH NHÀN 
NAY CON QUỲ LẠY PHẬT ĐÀNG 
BAN MUÔN PHƯỚC LẠ TRẦN GIAN CỨU ĐỜI 
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ AI ƠI 
NHỜ ƠN ĐỨC MẸ CÕI TRỜI ĐỘ SANH 
CHÍ TÔN NẮM GIỮ CÀNG KHÔN 
ĐỘ CHO ĐẤT VIỆT HÙNG CƯỜNG MAI SAU !

ĐỨC NGỌC ĐẾ CÙNG PHẬT MẪU THƯƠNG YÊU 
NƯỚC VIỆT TA BÉ NHỎ MẤY NGÀN NĂM ĐEM THÂN 
LÀM NÔ LỆ CHO CÁC CƯỜNG QUỐC NÊN BAN 
THÁNH LỆNH CHO PHẬT DI LẠC GIÁNG SANH THẾ GIAN BAN PHƯỚC CHO VIỆT NAM VỀ SAU HÙNG CƯỜNG MÃI MÃI !
NGÀI NÓI :

NƯỚC VIỆT NAM TUY RẰNG BÉ NHỎ 
SAU LÀM BÁ CHỦ MỚI LÀ KỲ ! 
(Trích danh nhân tự điển của Giáo Sư Hoài Thanh)

Bá chủ ở đây có nghĩa là lãnh đạo toàn thế giới chớ không phải cai trị nước nào cả !