http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

ĐỊA CHỈ CÁC BÀI THƠ CỦA BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

MUÔN XEM GÌ CŨNG CÓ TRÊN FACE !
THÔNG BÁO VỀ CÁCH TÌM BÀI VIẾT XEM CHỈ TAI ĐÃ QUA !
https://xem chỉ tay để biết số mạng của chính mình baolocmaurice cung trầm vũ lang (là có ngay bên blog của mình )
ĐẤY CÁC BẠN NÀO MUỐN XEM LẠI VÔ ĐI LIỀN BÂY GIỜ RỒI PHOTOCOPY ĐEM VỀ FACEBOOK BẠN ĐỂ DÀNH XEM TỚI XEM LUI RIẾT RỒI TRỞI
THÀNH THẦY BÓI KHÔNG TIÊN NHƯ TÔI THÔI ! SHARE ĐI RỒI TÌM NHÉ !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Google và https://....là kho chứa Data toàn thể TƯ TƯỞNG CỦA NHÂN LOẠI TRÊN MỌI LÃNH VỰC !
BẠN MUỐN BIẾT BẤT CỨ VIỆC THÌ BẤM CHUỘC VÔ ĐÓ THÌ CÓ HẾT MÀ MỘT VÀI NGƯỜI KHÔNG BIẾT THÍ DU NHƯ CÂY BỒ CÔNG ANH....COI CHỈ TAY.... HÀNG TÊN... ĐÓ BÁN Ở ĐÂU.....? ĐỀU CÓ HẾT !
THÍ DỤ https:// thơ tình baolocmaurice là có ngay !
https:// xem chỉ tay baolocmaurice cung trầm vũ lang v...v.....
https://chuyên đề phật pháp baolocmaurice
https://thơ đường luật baolocmaurice
https://thơ phật ba quan âm baolocmaurice ....v...v.......

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

MUỐN XEM GÌ CŨNG CÓ TRÊN FACETHÔNG BÁO VỀ CÁCH TÌM BÀI VIẾT XEM CHỈ TAI ĐÃ QUA !

https://xem chỉ tay để biết số mạng của chính mình baolocmaurice cung trầm vũ lang (là có ngay bên blog của mình )
ĐẤY CÁC BẠN NÀO MUỐN XEM LẠI VÔ ĐI LIỀN BÂY GIỜ RỒI PHOTOCOPY ĐEM VỀ FACEBOOK BẠN ĐỂ DÀNH XEM TỚI XEM LUI RIẾT RỒI TRỞI
THÀNH THẦY BÓI KHÔNG TIÊN NHƯ TÔI THÔI ! SHARE ĐI RỒI TÌM NHÉ !

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Google và https://....là kho chứa Data toàn thể TƯ TƯỞNG CỦA NHÂN LOẠI TRÊN MỌI LÃNH VỰC !
BẠN MUỐN BIẾT BẤT CỨ VIỆC THÌ BẤM CHUỘC VÔ ĐÓ THÌ CÓ HẾT MÀ MỘT VÀI NGƯỜI KHÔNG BIẾT THÍ DU NHƯ CÂY BỒ CÔNG ANH....COI CHỈ TAY.... HÀNG TÊN... ĐÓ BÁN Ở ĐÂU.....? ĐỀU CÓ HẾT !
THÍ DỤ https:// thơ tình baolocmaurice là có ngay !
https:// xem chỉ tay baolocmaurice cung trầm vũ lang v...v.....
https://chuyên đề phật pháp baolocmaurice
https://thơ đường luật baolocmaurice
https://thơ phật ba quan âm baolocmaurice  ....v...v.......


Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

LỊCH SỬ PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM !

TỪ KIẾP LÂU XA LẮM RỒI SAU MỘT NGÀY MỘT ĐÊM KHI PHẬT A DI ĐÀ ĐẮC QUẢ THÀNH PHẬT THÌ PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM THÀNH PHẬT RỒI MỘT NGÀY MỘT ĐÊM SAU NỮA NGÀI ĐẠI THẾ CHÍ THÀNH PHẬT !
NHƯNG NGÀI TỪ CHỐI LÀM PHẬT VÌ NÓI RẰNG NGÀI THƯƠNG CHÚNG SANH VÌ MÊ MUỘI MÀ CHÌM SÂU NƠI ĐỊA NGỤC VÀ NGÀI NÓI RẰNG KHI NÀO ĐỊA NGỤC ĐÓNG CỬA NGÀI MỚI CHỊU LÀM PHẬT, NGÀI ĐẠI THẾ CHÍ EM NGÀI CŨNG ĐẮC QUẢ PHẬT SAU MỘT ĐÊM MỘT NGÀY KHI PHẬT BÀ QUAN ÂM THANH PHẬT ! 
NHƯNG HAI CHỊ EM RUỘT CÙNG LẤY DANH HIỆU KHIÊM TỐN LÀ BỒ TÁT TÌNH NGUYỆN ĐI CỨU ĐỘ CHÚNG SANH MÃI MÃI MÀ KHÔNG CHỊU LÀM PHẬT !
KINH PHÁP HOA NÓI " TRONG TIỀN KIẾP CỦ MỘT KIẾP XƯA PHẬT A DI ĐÀ LÀ VUA CHA , QUAN ÂM LÀ THÁI TỬ CÒN NGÀI ĐẠI THẾ CHÍ LÀ HOÀNG TỬ GIƠ ĐÂY BA CHA CON ĐẮC QUẢ PHÂT VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG HÊT RỒI !
ẤY VẬY MÀ KHI BIẾT TIN PHẬT THÍCH MỚI ĐẮC QUẢ PHẬT ĐÂY SAU NGÀI RẤT LÂU, NGÀI LIỀN BAY QUA CUNG TRỜI ĐAO LỢI MÀ QUỲ KHỐI DƯỚI CHÂN THÍCH CA ĐỂ CHÚC MỪNG NGÀI VÀ BẠCH ĐỨC THẾ TÔN ...HỎI NẦY HỎI KIA.....THÌ BẠN THẤY ĐỨC ĐỘ KHIÊM TỐN CỦA NGÀI VÔ CÙNG VĨ ĐẠI CHƯA ? VÌ PHẬT BÀ ĐÃ CHỨNG VÔ NGÃ LÀ KHÔNG CÓ "CÁI TA" NỮA NÊN KHÔNG CÓ BAO GIỜ NGÀI NGHĨ NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT VÌ NGÀI VÀ EM NGÀI LÀ NGÀI ĐẠI THẾ CHÍ ĐÃ THỰC SỰ THÀNH PHẬT NHƯNG KHÔNG CHỊU LÀM PHẬT MÀ TÌNH NGUYỆN MÃI MÃI LÀM BỒ TÁT ĐI CỨU ĐỘ CHÚNG SINH CÒN QUÁ ĐAU KHỔ NƠI THẾ GIAN NẦY !
BẠN ĐÂU CÓ BIẾT PHẬT BÀ QUAN ÂM THƯỜNG HÓA THÂN NGỒI Ở BỜ BIỂN NAM HẢI VIỆT ĐỂ BẢO VỆ VIỆT NAM KHÔNG CHO BẤT CỨ QUỐC GIA NÀO XÂM LĂNG VIỆT NAM NỮA !
NGÀI THẤY CHÚNG SANH CÒN QUÁ NHIỀU ĐAU KHỔ NƠI CÕI ĐỜI NẦY KHÔNG BIẾT PHẢI ĐỘ CHO ĐẾN KHI NÀO MÀ CHÚNG SINH MƠI HẾT KHỔ ?
NGÀI THƯỜNG HAY TRẦM TƯ NHIỀU GIỜ NHƯ VẬY VÀ THAN KHÓC THẢM THIẾT MỘT MÌNH NHƯNG CHÚNG SANH CỨ U MÊ CHỈ LO ĂN CHƠI TẠO NGHIỆP ÁC NÀO CÓ AI BIẾT CÁI NỖI KHỔ CỦA NGÀI !
KINH ĐẠO MINH SƯ CỦA PHẬT DI LẠC TỪ ĐÀI LOAN !
(THÔNG TIN TRỌNG ĐẠI VỀ HOÀNG MẪU DIÊU TRÌ KIM MẪU MẸ CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOÀI )
PHẬT MẪU CŨNG VẬY DƯỜNG NHƯ NGAY NÀO MẸ CŨNG KHÓC VÌ BIẾT CHÚNG SANH SẮP TỚI KỲ ĐẠI KIẾP NẠN VÀ SẼ CHẾT VÔ SÔ KỂ TRÊN THẾ GIỚI NẦY, NÊN MẸ THƯƠNG CÁC CON CỦA MẸ LÀ CHÚNG SANH NGỒI THAN KHÓC THẢM THIẾT HOÀI HOÀI MÀ NƯỚC MẮT MẸ CỨ RƠI RƠI KHÔNG DỨT VÀ NÓI RẰNG :
MẸ BẢO CON TU MÀ CÁC CON NGỔ NGHỊCH KHÔNG NGHE LỜI MẸ DẠY THÌ LÀM SAO MÀ MẸ CỨU NHỮNG ĐỨA CON BẤT HIẾU BỎ MẸ MÀ ĐI ĐÂY !
MẸ NÓI TRONG KỲ ĐỊA CHẤN ĐẠI KIẾP NẠN XẢY RA, MẸ TỪ TRÊN CÕI TRỜI CỬU THIÊN MÀ MÌNH NHÌN THẤY CÁC CON CỦA MẸ LOI NHOI LÚC NHÚC CHẾT VÔ SỐ KỂ DƯỚI TRẦN GIAN MÀ MẸ QUAY MẶT KHÔNG DÁM DÒM MÀ KHÓC THẢM THIẾT RỒI NƯỚC MẮT CỨ THẾ MÀ RƠI RƠI HOÀI KHÔNG HẾT !
(TRÍCH KINH HOÀNG MẪU HUẤN TỬ THẬP GIỚI BẢN GỐC CỦA ĐẠO MINH SƯ LÀ ĐẠO CỦA PHẬT DI LẠC BÊN ĐÀI LOAN !ĐÃ CÓ 5 PHẬT ĐƯỜNG ĐỘ CHO CHÚNG SANH TỪ NHIỀU NĂM QUA TẠI SÀI GÒN ! CÒN BÂY GIỜ VỀ HẾT RỒI !
VÔ DANH CƯ SĨ BẦN ĐẠO THẤP HÈN ! (5/6/2017)