http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

THIÊN NHIÊN TẠO HÓA !

TRÊN TRỜI CÓ ÁNG MÂY BAY
DƯỚI SÔNG CÓ LÁ VÀNG BAY CUỐI MÙA
TRÊN TRỜI CÓ CÁC SAO VUA
DƯỜI SÔNG CÓ NƯỚC CÁ LÙA BƠI BƠI...
TRỜI SANH ĐỦ THỨ AI ƠI
SẢN SANH MUÔN VẬT CHO NGƯỜI THẾ GIAN
CÔNG TO LÀ CỦA NGỌC HOÀNG
VỚI CÙNG PHẬT MẪU KHAI HOANG MỞ ĐẦU
THIÊN NHIÊN CÂY LÁ MUÔN MÀU
VỚI CÙNG MUÔN THÚ KHỞI ĐẦU HÀNH TINH
RỒI SAU ĐÓ MỚI LÀ MÌNH
LOÀI NGƯỜI SAU HẾT QUANG VINH ĐỜI ĐỜI
BA NGÀN THẾ GIỚI AI ƠI
NGÀI LÀ CHÚA TỂ NGÀN ĐỜI CHỚ QUÊN
CHÚA LÀ CHÚA TỂ CÀN KHÔN
CHÍ TÔN TẠO HÓA CHA CHUNG MUÔN LOÀI
AI SINH LÀM KIẾP CON NGƯỜI
DÙ TIÊN PHẬT THÁNH CŨNG THỜI LÀ CON
NGÀI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN
BA NGÀN THẾ GIỚI KHÔNG AI HƠN NGÀI
NGÀN XƯA TỪ THUỞ SƠ KHAI
HAI NGÀI CÓ TRƯỚC TỪ NGÀY KHAI THIÊN
CON NGÀI SAU ĐÓ TU TIÊN
CÒN AI TU PHẬT VỀ MIỀN BỒNG LAI
HẰNG HÀ SA SỐ PHẬT NGÀI
ĐÃ THÀNH PHẬT ĐẠO ÍT AI HIỂU CÙNG
DÙ TIÊN PHẬT THÁNH CŨNG CHUNG
CŨNG CÙNG MỘT MỐI CON CHUNG CỦA NGÀI
NGÀI LÀ CHÚA TỂ KHÔNG SAI
BA NGÀN THẾ GIỚI DO NGÀI CHỈ HUY
CÀNG KHÔN CHỈ MỘT MỐI DÂY
CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ MỘT TAY NẮM QUYỀN
CON NGÀI NGƯỜI ĐẮC QUẢ TIÊN
NGƯỜI THÌ THÀNH PHẬT TAM THIÊN VẬN HÀNH
THIÊN NHIÊN VẠN VẬT SẢN SANH
VỚI CÙNG PHẬT MẪU HÀNH TINH DẪN ĐẦU
LOÀI NGƯỜI TA CÓ TỪ ĐÂU
HÓA SANH THUỞ TRƯỚC CÔNG LAO HAI NGÀI
NẾU AI BẤT KÍNH TỘI ĐẦY
TỘI NẦY LỐN LẮM NÊN AI GIỬ GÌN
CÔNG CHA VỚI MẸ HÓA SINH
KHÔNG NHƯ THUỞ TRƯỚC, THAI SINH BÂY GIỜ.
BẠN ƠI SUY NGHĨ ÍT GIỜ
SAU NẦY SẼ BIẾT BẾN BỜ DO ĐÂU ?
LÀ CHA VỚI MẸ CHỚ ĐÂU
HAI NGÀì CÓ TRƯỚC LÚC ĐẦU KHAI THIÊN (LẬP ĐỊA)


PHẬT Ở ĐÂU, PHẬT Ở TRONG TÂM CHÚNG SANH NẾU TA NIỆM PHẬT
LẶNG LẼ NGHE LẶNG LẼ NGÓ ĐÊM NGÀY
ĐÃ CÓ PHẬT TỪ XƯA NAY Ở ĐÓ (BỒ TÁT THANH SĨ)
PHẬT Ở ĐÂU ? PHẬT Ở TRONG TRÁI TIM CỦA TA ! NẾU TA NIỆM PHẬT THÌ TÂM TA CÓ PHẬT CÒN NẾU TA KHÔNG NIỆM PHÂT THÌ TÂM TA SẼ CÓ MA VÀ MA QUỶ SẼ XÚI DỤC TA TƯ TƯỞNG NHỮNG ĐIỀU ÁC VÀ LAM VIỆC ÁC VÌ VẬY PHẬT DẠY "TÂM NẾU NẾU KHÔNG CÓ PHẬT SẼ LÀ CÓ QUỶ CÓ MA"
VÀ ĐÂY LÀ KỲ ĐẠI XÁ TỘI PHẬT NÓI NẾU AI CHỈ LO ĂN CHƠI HƯỞNG THỤ VẬT CHẤT (90/100 LOÀI NGƯỜI CÓ KHUYNH HƯƠNG VÀ CHỦ TRƯƠNG HƯỞNG THỤ VINH HOA PHÚ QUÝ) CỨ BUÔNG XUÔI THEO DÒNG ĐỜI MÀ KHÔNG CHỊU QUAY ĐẦU LÀ BỜ VÀ KHÔNG NIỆM PHẬT ĐỂ TIÊU DIỆT TỘI LỖI TỪ MUÔN KIẾP XƯA CHO ĐẾN BÂY GIỜ THÌ NHẤT ĐỊNH NGHIỆP ÁC TIỀN KIẾP SẼ CHIÊU CẢM VÀ TÀN HẠI MÌNH THÊ THẢM ! CHỈ CÓ NIỆM PHẬT THÌ PHẬT MỚI CỨU MÌNH NỖI NẾU CHẬM CHÂN BỎ QUA CƠ HỘI NGÀN VÀNG NÀY LÀ KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI NÀY THÌ CHẮC SẼ PHẢI THÊ THẢM TRONG KỲ ĐẠI NẠN TRẢ QUẢ CỘNG NGHIỆP CHO TẤT CẢ CHÚNG SINH TRÊN HÀNH TINH NÀY ! VẬY AI CÓ THÂN THÌ PHẢI BIẾT KHÔN MÀ RÁNG LO VÌ PHẬT MẪU NÓI ĐÂY LÀ KỲ XÁ TỘI ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG LÀ KỲ CUỐI CÙNG ĐÓ NGHE CÁC BẠN ! NẾU BIẾNG LƯỜI GIẢI ĐÃI THÌ SẼ KHÔNG CÓ CƠ HỘI LẦN HAI ĐÂU NẾU TRỄ NÃI SẼ KHÔNG CÒN KỊP NỮA ! cHỈ CÓ NIỆM PHẬT MỚI KỊP THÔI CHỚ CÒN GÕ MÕ TỤNG KINH KHÔNG KỊP ĐÂU !
NGÀI THANH SĨ ĐƯỢC HỒI ĐỒNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO NHẬT TÔN LÀ BỒ TÁT THANH SĨ VÌ NGÀI KHÔNG CÓ HỌC MỘT NGÔN NGỮ NÀO MÀ NGÀI CÓ THỂ NÓI CẢ TRĂM NGÔN NGỮ TRÊN THẾ GIỚI NẦY VÌ NGÀI LÀ BỒ TÁT THỊ HIỆN TRÊN THẾ GIAN NGÀI LÀ GIÁO SƯ DẠY ĐẠI HỌC PHẬT GIÁO NHẬT TRONG THẬP NIÊN 1950-1960 VÀ LÀ ĐƯỢC TÔN LÀ BẬC THẦY CỦA CÁC GIÁO SƯ NHẬT THỚI ĐÓ .
NGÀI LÀ AI ? NGÀI LÀ ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
HUỲNH PHÚ SỔ (ĐÃ THÀNH PHẬT) NGÀI NÓI RẰNG :
LẶNG LẺ NGHE LẶNG LẼ NGÓ ĐÊM NGÀY
ĐÃ CÓ PHẬT TỪ XƯA NAY Ở ĐÓ (TRONG TRÁI TIM TA)

TÔI LÀ AI !

TÔI LÀ GỐC KHỈ AI ƠI
RÁNG TU NÊN ĐÃ THÀNH NGƯỜI HÔM NAY
MAI NẦY VỀ CÕI BỒNG LAI 
GẮNG CÔNG TU TIẾP CÓ NGÀY VINH QUANG
NẾU AI TRỞ GÓT PHẬT ĐÀNG
SAU VỀ VỚI PHẬT MÌNH VÀNG TRANG NGHIÊM
A DI ĐÀ PHẬT TRONG TIM
NẰM NGỒI ĐI ĐỨNG LIM DIM NIỆM THẦM
CẦU CHO TẤT CẢ THẾ GIAN
TRỞ VỀ CÙNG PHẬT HUY HOÀNG THÂN TA
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA
ĐỘ CHO THOÁT BỂ ÁI HÀ ĐAU THƯƠNG
BỞI ĐỜI LÀ CÕI VÔ THƯỜNG
CHỈ LÀ MỘT KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG NHÂN SINH !
CTVL !

ĐỐ AI !

ĐỐ AI AI ĐỐ ĐỐ AI
ĐỐ AI NGÀY ẤY NHƯ LAI HẠ PHÀM
ĐỐ AI CÒN CÓ LÒNG THAM 
HAM MÊ DANH VỌNG TIÊU TAN XÁC HỒN
TRỜI CAO TRÊN ẤY THIÊN TÔN
CÕI THIÊN ĐÌNH ĐÓ GỌI HỒN CHÚNG SANH
NẾU AI NIỆM PHẬT LÀM LÀNH
SỐNG THỜI DI LẠC BÌNH AN PHƯỚC ĐẦY !
BA NGÀN THỀ GIỚI NHƯ LAI
HẰNG HÀ SA SỐ PHẬT NGÀI ĐỘ TA
NẾU AI SIÊNG NIỆM DI ĐÀ
TRƯỜNG SANH BẤT TỬ SẼ LÀ THIÊN THU
NẾU NGHE LỜI PHẬT RÁNG TU
CHỈ LÀ MỘT KIẾP BAY VÙ VỀ TÂY
NAM MÔ THẾ GIỚI NHƯ LAI
CHỨNG LỜI CON NGUYỆN PHẬT NGÀI ĐỘ SANH
MAI SAU VỀ CÕI TRỜI XANH
CÚI XIN CHƯ PHẬT PHƯỚC LÀNH CHỨNG TRI
CON NAY HỌC TÁNH TỪ BI
THƯƠNG YÊU TẤT CẢ CON THÌ LO TU !
TU THÌ KHỎI KHÓC HU HU
ĐỐ AI AI ĐỐ, ĐỐ TU LÀM GÌ ?
LONG HOA CÓ MẶT TA THÌ TRẺ TRUNG
SỐNG VUI THỜI ẤY VÔ CÙNG
LÀ CON CỦA PHẬT UNG DUNG SỐNG HOÀI
TU HÀNH TA SỐNG RẤT DAI
ĐÊM ĐÊM TA NIỆM PHẬT NGÀI TRONG TIM
ĐẾN KHI CON MẮT LIM DIM
MẮT TA TUY NGỦ TRONG TIM CÓ NGÀI
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ TRẦN AI TRỞ VỀ !
ĐỐ AI TA TỈNH HAY MÊ
KHÔNG CÒN MÊ NỮA SAU VỀ TÂY PHƯƠNG !
NGÀN NĂM CON LẠY PHẬT ĐƯỜNG
A DI ĐÀ PHẬT CON LUÔN ĐỂ LÒNG !
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ MÊNH MÔNG
TRONG TIM CÓ PHẬT NGHE LÒNG ẤM ÊM !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
VÔ DANH CƯ SĨ BẦN ĐẠO THẤP HÈN !
8/10/2017

VIỆT NAM NGÀY ẤY !

TRỜI CHA LÀ CHA CỦA TA
MẸ LÀ PHẬT MẪU GỌI LÀ CÀNG KHÔN
TRÊN CAO THƯỢNG ĐẾ GỌI HỒN 
THẾ GIAN TU NIỆM TRƯỜNG TỒN MAI SAU
AI ƠI CÕI PHẬT RẤT GIÀU
SEN VÀNG BẢY BÁU LẦU CAO CỬA VÀNG
NGỌC NGÀ CHÂU BÁU ĐẦY ĐÀNG
LỜI XƯA PHẬT NÓI CÒN VANG NÚI RỪNG
CON YÊU KÍNH PHẬT VÔ CÙNG
LÒNG TỪ RỘNG LỚN MÊNH MÔNG BIỂN TRỜI
TU VỀ ĐẤT PHẬT NGƯỜI ƠI
LONG HOA ĐẠI HỘI NGƯỜI NGƯỜI HOAN CA
PHẬT TIÊN TIÊN PHẬT HẰNG SA
HẠ SANH XUỐNG THẾ BÌNH HÒA AN VUI
LOÀI NGƯỜI TRÊN KHẮP MỌI NƠI
KỂ TỪ NGÀY ẤY ĐỜI ĐỜI VINH QUANG
VIỆT NAM CA KHÚC KHẢI HOÀNG
MÃI LÀ HẠNH PHÚC TRẦN GIAN CÕI NẦY !
NAM MÔ DI LẠC NHƯ LAI
BÌNH AN THẾ GIỚI TỪ ĐÂY ĐỜI ĐỜI !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
VÔ DANH CƯ SĨ BẦN ĐẠO THẤP HÈN ! (8/10/2017)

LONG HOA ĐẠI HỘI RỒNG TIÊN TIẾP ĐÓN NGƯỜI HIỀN !

AI LÀ CON CỦA PHẬT TRỜI
LONG HOA CÓ MẶT LẬP ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN
TRỜI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN 
NẮM QUYỀN TẠO HÓA ĐỘ HỒN CHÚNG SANH
NHỮNG AI NIỆM PHẬT LÀM LÀNH
ƠN TRÊN PHỦ ĐIỂN BÌNH AN CHO MÌNH
HÃY MAU TẮM GỘI HỒN LINH
SỐNG THỜI DI LẠC THẤY MÌNH BAY CAO
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI PHÉP MẦU
BAN MUÔN PHÉP LẠ ĐỊA CẦU TÂY THIÊN
AI MÀ NIỆM PHẬT TRIỀN MIÊN
SẼ LÀ ĐẮC ĐƯỢC QUẢ TIÊN PHI HÀNH ( A la hán)
BAY CAO TRÊN GẮP TRỜI XANH
NHƯ CHIM BAY LƯỢN VÒNG QUANH CÕI TRỜI
HIỀN NHÂN ĐƯỢC SỐNG TRONG ĐỜI
XE TIÊN KHÔNG CÁNH CHO NGƯỜI BAY MAU
GẦN XA THÌ CŨNG KHÔNG LÂU
GẢY ĐÀN MỘT CÁI PHÉP MẦU TỚI NGAY
CHO NÊN AI CŨNG BAY BAY
LÀ CON CỦA PHẬT CÓ NGÀY VINH QUANG
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI ĐỊA ĐÀNG
DI LẠC CHÚA TỂ TRẦN GIAN CÕI NẦY !
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ NGHE AI
RẤT LÀ KỲ DIỆU PHẬT NGÀY PHƯỚC BAN
CHÍ TÔN NGÀI TẶNG HẦM VÀNG
VIỆT NAM THỜI ẤY GIÀU SANG ĐỜI ĐỜI
HÔM NAY TA NÓI CHƠI CHƠI
NÓI ĐÂU CÓ ĐẤY CHO NGƯỜI THẤY VUI !
VIỆT NAM CON CỦA VUA TRỜI
TRỜI BAN PHƯỚC LỚN CHO NGƯỜI VIỆT NAM !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
VÔ DANH CƯ SĨ BẦN ĐẠO THẤP HÈN !

VIÊT NAM ĐẤT PHẬT CON TRỜI !

TRẦN GIAN KHI NẮNG KHI MƯA
KHI GIÔNG GIÓ BẢO KHI CHỜ MƯA BAY
HẾT ĐÊM RỒI LẠI TỚI NGÀY 
THỜI GIAN CHÓNG LẮM KHÔNG AI NÀO NGỜ
THẾ GIAN NHƯ THỂ CUỘC CỜ
KẺ THUA NGƯỜI THẮNG KẺ MƠ NỮ HOÀNG
CUỐI CÙNG LỆ ĐẪM KHÓC THAN
CÁI NGÀY THIÊN ĐỊNH MÁU TRÀN THÂY PHƠI
CHIẾN TRANH BÙNG NỔ KHẮP TRỜI
THÂY NẰM CHẬT ĐẤT BIỂN PHƠI XÁC NGƯỜI
TU MAU ĐI HỞI NGƯỜI ƠI
A DI ĐÀ PHẬT CHO ĐỜI BÌNH YÊN
CHO DÙ CÓ ĐẾN CHIẾN CHINH
PHÉP MẦU BAN XUỐNG THẦN LINH CỨU NGƯỜI
AI LÀ CON CỦA PHẬT TRỜI
LONG HOA CÓ MẶT LẬP ĐỜI THƯỢNG NGƯƠN
TRỜI LÀ CHÚA TỂ CÀNG KHÔN
NẮM QUYỀN TẠO HÓA ĐỘ HỒN CHÚNG SANH
NHỮNG AI NIỆM PHẬT LÀM LÀNH
ƠN TRÊN PHỦ ĐIỂN BÌNH AN CHO MÌNH
HÃY MAU TẮM GỘI HỒN LINH
SỐNG THỜI DI LẠC THẤY MÌNH BAY CAO
THẦN THÔNG VẠN ĐẠI PHÉP MẦU
BAN MUÔN PHÉP LẠ ĐỊA CẦU TÂY THIÊN
AI MÀ NIỆM PHẬT TRIỀN MIÊN
SẼ LÀ ĐẮC ĐƯỢC QUẢ TIÊN PHI HÀNH ( A la hán)
BAY CAO TRÊN GẮP TRỜI XANH
NHƯ CHIM BAY LƯỢN VÒNG QUANH CÕI TRỜI
HIỀN NHÂN ĐƯỢC SỐNG TRONG ĐỜI
XE TIÊN KHÔNG CÁNH CHO NGƯỜI BAY MAU
GẦN XA THÌ CŨNG KHÔNG LÂU
GẢY ĐÀN MỘT CÁI PHÉP MẦU TỚI NGAY
CHO NÊN AI CŨNG BAY BAY
LÀ CON CỦA PHẬT CÓ NGÀY VINH QUANG
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI ĐỊA ĐÀNG
DI LẠC CHÚA TỂ TRẦN GIAN CÕI NẦY !
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ NGHE AI
RẤT LÀ KỲ DIỆU PHẬT NGÀY PHƯỚC BAN
CHÍ TÔN NGÀI TẶNG HẦM VÀNG
VIỆT NAM THỜI ẤY GIÀU SANG ĐỜI ĐỜI
HÔM NAY TA NÓI CHƠI CHƠI
NÓI ĐÂU CÓ ĐẤY CHO NGƯỜI THẤY VUI !
VIỆT NAM CON CỦA VUA TRỜI
TRỜI BAN PHƯỚC LỚN CHO NGƯỜI VIỆT NAM !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT ! (7/10/2017)
VÔ DANH CƯ SĨ BẦN ĐẠO THẤP HÈN !