http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

NHỚ MÙA THU XƯA !

NHỚ MÙA THU XƯA !

TÁC PHẪM MÙA THU BẤT HỦ CỦA MÌNH ! (IMMORTAL AUTUMN MASTERPIECE)


CHẤP CÁNH THIÊN THẦN !

ĐÂY MÙA THU TỚI ĐÂY MÙA THU TỚI

HOA ĐÃ TÀN TRONG NẮNG RỦ THIÊN THANH

NHỚ THU XƯA MÙA THU XA VỜI VỢI

TA BÊN NGƯỜI SAY ĐẮM TUỔI XUÂN XANH !

TÌNH ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN TRĂNG THẾ KỶ

ÁO THU SẦU TA KHÓC MÃI THIÊN THU

KHÓC BẰNG THƠ TÌNH TA NHIỀU MỸ Ý

ÔM MUÔN TRĂNG RÓT LỆ ĐẾN BAO GIỜ !

TA ÔM CẢ MÙA XUÂN TRONG HẢO VỌNG

TRÁI TIM TA HÓA ĐÁ ĐÃ NGÀN NĂM

TA ĐÃ SỐNG THỜI VÀNG SON ẢO MỘNG

TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ ĐÓ CÕI THIÊN ĐÀNG !

TINH ĐÃ SỐNG MỘT THỜI TA ĐÃ SỐNG

MƠ CUNG TRĂNG TÌNH MỘNG BẾN SÔNG MƠ

MỖI CHIỀU VỀ TA ĐỐT LỆ THÀNH THƠ

THƠ ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN NGÀN THẾ KỶ !

RỒI TA THẢ THƠ SẦU BAY BẤT TẬN

NHƯ MUÔN CHIM TUNG CÁNH VƯỢT TRÙNG DƯƠNG

THƠ TÌNH BUÔN NHƯ BẢO TỐ NGÀN PHƯƠNG

THEO VỚI GIÓ THÀNH TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ !

CÕI TRẦN GIAN CÕI THIÊN ĐƯỜNG MỘT THUỞ

ÔM MUÔN THƠ HỒN CHẤP CÁNH TA BAY

ĐỂ TÌM VỀ TRÊN VẠN CÕI BỒNG LAI

TA HÓA PHÉP HỒN TUNG BAY VẠN BỰC !

THƠ LÀ ĐẤY ÔM SẦU CAO CHẤT NGẤT

TA LÀ THƠ MÀ TRĂNG NƯỚC CŨNG LÀ THƠ

CÕI THIÊN HÀ TRĂM MỘNG VỚI NGÀN MƠ

TA CHẤP CÁNH THIÊN THẦN QUÊN TẤT CẢ ! (


BAOLOCMAURICE CTVL !