http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

TA VỀ TÂY PHƯƠNG MỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN ĐỜI ĐỜI !

TA VỀ ĐÂU SẼ ĐƯỢC BÌNH YÊN ĐỜI ĐỜI !
NHIỀU ÔNG NHÀ GIÀU NGHĨ SAI LẦM LÀ TÔI CÚNG TIỀN TỶ TRONG CHÙA VÀ BỐ THÍ GIÚP NGƯỜI NGHÈO RẤT NHIỀU NÊN HẾT KIẾP TÔI VỀ VỚI PHẬT TUY NHIÊN DÙ LÀ BỐ THÍ RẤT NHIỀU LÀ PHƯỚC THẾ GIAN LÀ PHƯỚC HỮU LẬU NÊN SẼ ĐẦU THAI TRỞ LẠI LÀM CON NHÀ GIÀU CHỚ PHẬT KHÔNG THỂ RƯỚC NẾU KHÔNG TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT CẦU XIN PHẬT QUỐC ! PHẬT NÓI RẰNG NGÀY NÀO CON CÒN Ở THẾ GIAN NGÀY ĐÓ CON SẼ CÒN MÃI MÃI ĐAU KHỔ VÌ KHÔNG AI CÓ THỂ BIẾT TRƯỚC CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO ĐỜI MÌNH ! CHO NÊN PHẬT DẠY PHẢI TU TỊNH ĐỘ XIN VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG MỚI ĐƯỢC BÌNH YÊN KHỎI PHẢI LUÂN HỒI SANH TỬ NỬA THÌ MỚI AN THÂN VÌ PHẬT NÓI ĐẦU THAI LẠI LÀM NGƯỜI NHÀ GIÀU HAY NGHÈO ĐỀU RẤT LÀ NGUY HIỂM NẾU QUÊN TU MÀ GÂY TẠO NGHIỆP ÁC THÌ PHẢI SA ĐỌA KỲ BA NẦY LÀ KỲ CHÓT LÀ KHI ĐỂ VÔ ĐỊA NGỤC RỒI THÌ NGÀN NĂM KHÓ RA VÌ KỲ NẦY ĐÓNG CỬA LUÔN DO THÁNH LỆNH CỦA THƯỢNG ĐẾ !
CHO NÊN PHẬT DẠY PHẢI GẮNG TU MỘT KIẾP NẦY LÀ KIẾP CHÓT VỀ TÂY PHƯƠNG LUÔN TRONG THỜI MẠC PHÁP NẦY CÒN NẾU KHÔNG TU THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ GẶP ĐƯỢC ĐỨC A DI ĐÀ NỮA VÌ ĐÂY LÀ CƠ HỘI NGÀN NĂM MỘT THUỞ TA MỚI GẶP ĐƯỢC HỒNG DANH VẠN ĐỨC A DI ĐÀ PHẬT TRONG THỜI KỲ ĐẠI XÁ TỘI NẦY VÀ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN TRONG VŨ TRỤ VÀ CŨNG LÀ KỲ CUỐI CÙNG KHÔNG CÓ LẦN THỨ HAI NỮA ,PHẬT MẪU NÓI NHƯ VẬY ! AI KHÔNG TIN NGÀI LÀ MẸ CỦA CÁC CHƯ PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG VÀ CÒN CÔNG KÍCH NGÀI SẼ BỊ TẬN DIỆT TẤT CẢ !
A DI ĐÀ PHẬT !
XIN NGÀI CHỨNG MINH LỜI CON LÀ CHÁNH NGÔN !
THẾ GIỚI CÓ TRÊN 3 TỶ RƯỞI NĂM RỒI VÀ ĐÂY LÀ KỲ XÁ TỘI ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG MỌI NGƯỜI HÃY TỰ LO LẤY THÂN VÀ HÃY BIẾT THƯƠNG CÁI LINH HỒN CỦA MÌNH MÀ ĐỪNG CÓ NUÔNG CHIỀU CÁI XÁC MÀ CHẠY THEO DANH LỢI VÀ TÌNH DỤC NGÀY ĐÊM VÀ HƯỞNG THỤ VẬT CHẤT QUÁ MỨT THÌ HẾT PHƯỚC THẾ GIAN SẼ BỊ SA ĐỌA VÀO ĐỊA NGỤC MUÔN TRIỆU NĂM SAU KHÔNG ĐƯỢC ĐẦU THAI TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI NỮA NHÉ !
TÔI THƯƠNG MỌI NGƯỜI MÀ TIẾP ĐIỂN TỪ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN MÀ BÁO TRƯỚC CHO BIẾT NHƯ VẬY VÌ TÔI KHÔNG MUỐN AI BỊ ĐỌA NƠI ĐỊA NGỤC CẢ !
NÂY TÔI NHẬN LỆNH CHA TRỜI TIẾP ĐIỂN TỪ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO THỂ DẪN DẮT TOÀN THỂ NHÂN LOẠI VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ NGÀN NĂM YÊN VUI THOÁT LY SANH TỬ NGÀN NĂM KHỔ ĐAU !
NAM MÔ THÍC CA NHƯ LAI PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
ĐỒNG CHỨNG MINH CHO CON !
BAOLOCMAURICE HOÀNG ĐẠI SƠN BẦN ĐẠO CƯ SĨ NHÀ QUÊ NHƯNG ĐÃ TỈNH NGỘ TỪ LÚC 16 TUỔI !
27/3/2019

LỜI VÀNG CỦA THẾ TÔN THÍCH CA NHƯ LAI THÁI TỬ DẠY CHO TOÀN THỂ PHẬT TỬ NÊN BIẾT !

LỜI VÀNG CHO TẤT CẢ PHẬT TỬ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI !


TRONG THA LỰC CÓ TỰ LỰC VÀ TRONG TỰ LỰC CÓ THA LỰC ! TỰ LỰC NGHĨA LÀ RÁNG TRÌ TÂM NIỆM PHẬT NGÀY ĐÊM VÀ CẦU THA LỰC CỦA PHẬT A DI ĐÀ TIẾP DẪN TA VỀ CÕI CỰC LẠC LÚC LÂM CHUNG ! 
VÌ VẬY TA MUỐN VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG THÌ PHẢI CÓ CẢ HAI YẾU TỐ TỰ LỰC VÀ THA LỰC LÀ NIỆM PHẬT CẦU XIN PHẬT CỨU VÀ NẾU LÚC LÂM CHUNG CÒN TỘI LỖI ÍT NHIỀU NÊN OAN GIA TRÁI CHỦ CẬN TỬ NGHIỆP MA QUỶ TRÂU CHÓ BÒ HEO GÀ NÓ TỚI ĐÒI MẠNG ĐỊNH LÔI TA XUỐNG ÂM PHỦ ĐẶNG TRẢ THÙ XƯA THÌ PHẬT A DI ĐÀ SẼ PHÓNG ĐIỂN QUANG NGỦ SẮC LÀ CHO TẤT CẢ OAN GIAN TRÁI CHỦ BIẾN MẤT VÀ PHẬT RƯỚC TA MỘT CÁI MỘT KHÕI TRẢ NỢ LUÔN !
THẾ TÔN NÓI : CÒN NẾU TA TU THIỀN KO TỊNH ĐỘ KO NIỆM PHẬT THÌ MÁ QUỶ NÓ KO SỢ VÀ TU TỰ LỰC LÀ NHƯ BẠN KIA NÓI MÌNH TỰ CỨU MÌNH CHỚ KO AI CỨU MÌNH ĐƯỢC VÀ TU TỰ LỰC THÌ KO CẦU THA LỰC CỦA PHẬT A DI ĐÀ NÊN PHẬT KO PHÓNG ĐIỂN QUANG NGỦ SẮC CỨU TA THÌ OAN GIA HÀNG NGÀN KIẾP TRƯỚC NÓ HIỆN ĐẾN LÔI TA XUỐNG ĐỊA NGỤC PHANH THÂY VÌ VAY THÌ PHẢI TRẢ VÀ KO CÓ PHẬT CỨU THÌ ÔNG DIÊM VƯƠNG CŨNG BÓ TAY KO CỨU BẠN ĐƯỢC ĐÂU !
CHO NÊN NHƯ ÔNG BẠN KIA NÓI ĐÓ LÀ TU TỰ LỰC NHƯ ÔNG CHỦ TRƯƠNG LÀ TỰ SÁT LÀ COI CHỪNG TẨU HỎA NHẬP MA VÀ BỊ SA ĐỌA NẾU KHÔNG CẦU XIN PHẬT A DI ĐÀ CỨU LÀ SẼ CHẾT CHẮC 1.000/100 NƠI HANG SÂU !
BAOLOCMAURICE VIẾT THEO LỜI THẾ TÔN DẠY BẢO !


PHẬT NÓI CHÚNG SANH THỜI MẠC PHÁP CỘNG NGHIỆP NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP KHÔNG THỂ TỰ CỨU MÌNH ĐƯỢC MÀ PHẢI NƯƠNG NHỜ PHẬT LỰC CỦA PHẬT A DI ĐÀ MỚI CỨU TA VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG VÀ KHỎI BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC
BAOLOCMAURICEPHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !
TRONG ÁC CÓ THIỆN TRONG THIỆN CÓ ÁC TỨC LÀ ÁC MÀ GIÁC NGỘ ÁC HÓA THÀNH THIỆN CÒN THIỆN QUÁ LÀM PHƯỚC QUÁ LỚN MÀ KO TU TỊNH ĐỘ CẦU SANH VỀ TÂY PHƯƠNG THÌ KIẾP SAU PHẢI SA ĐỌA NÊN THIỆN HÓA THÀNH ÁC ! CHO NÊN CỰC ÁC TRỞ THÀNH THIỆN VÀ CỰC THIỆN TRỞ THÀNH ÁC ! ĐÓ LÀ LỜI PHẬT VÀ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO NHƯ THẾ !
VÀ ĐÂY LÀ PP TỐI CAO ,TỐI THƯỢNG THỪA PHẢI CÓ ĐẠI CĂN TU TIỀN KIẾP VÀ PHẢI LÀ BẬC ĐẠI TRÍ TUỆ ĐẠI GIÁC NGỘ MỚI CÓ THỂ MẶC KHẢI LÀ KO CẦN GIẢI THÍCH MÀ VẪN HIỂU ĐƯỢC NGỌN NGÀNH !
BAOLOCMAURICEVIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY !
PHẬT NÓI DÙ LỠ PHẠM TỘI ÁC NHƯNG MÀ BIẾT ĂN NĂN SÁM HỐI NIỆM PHẬT THÌ PHẬT SẼ CỨU CHỚ KO QUAY ĐẦU MÀ NGOAN CỐ LÀM ÁC THÌ PHẢI SA ĐỌA THÔI CHỚ ĐÂU CÓ CỨU LOẠI NẦY ! ĐẠI SƯ ẤN QUANG HÓA THÂN CỦA ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NGÀI NÓI RẰNG : BUÔN DAO ĐỒ TỂ, QUAY ĐẦU LÀ BỜ, NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT ! PHẬT NÓI LOÀI NGƯỜI TỘI LỖI TRÀN NGẬP DO NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP CHỒNG CHẤT CỘNG NGHIỆP LẠI NÊN KHÔNG THỂ TỰ CỨU ĐƯỢC VÍ NHƯ NGƯỜI KHÔNG BIẾT LỘI TÉ XUỐNG SÔNG THÌ NHỜ NGƯỜI KHÁC CỨU MÀ ĐƯỢC SỐNG NẾU KHÔNG CÓ AI CỨU THÌ PHẢI CHẾT VÌ VẬY CHÚNG SANH THỜI MẠC PHÁP QUÁ NHIỀU TỘI LỖI PHẢI NHỜ THA LỰC CỦA A DI ĐÀ CỨU MỚI ĐƯỢC VÀ NẾU NGƯỜI HIỀN HAY LÀM PHÚC VÀ ĐÓ LÀ PHƯỚC BÁO THẾ GIAN MÀ KHÔNG TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT CẦU XIN PHẬT QUỐC THÌ PHẬT CỨU CŨNG KHÔNG ĐƯỢC CHỚ ĐỪNG CÓ NÓI LÀ LÀM ÁC ! VỊ VẬY PHẬT A DI ĐÀ THẤY CHÚNG SANH LUÂN TRẦM LÊN XUỐNG VÔ CÙNG ĐAU KHỔ MÀ PHÁT TÂM ĐIỀU THỨ 18 ĐỂ CỨU HẾT KẺ ÁC VÀ NGƯỜI THIỆN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ PHẢI QUAY ĐẦU TỈNH NGỘ ĂN NĂN VÀ SÁM HỐI NGÀY ĐÊM CHO ĐẾN CỨU ĐỜI THÌ NIỆM PHẬT MIÊN MẬT NGÀY ĐÊM RIẾT SẼ HẾT TỘI VÀ DÙ CÒN CHÚT ĐỈNH TỘI LỖI MÀ PHÚC LÂM CHUNG THẬT LÒNG KHÓC LÓC XIN PHẬT THA TỘI THÌ PHẬT VẪN CỨU ĐƯỢC ,TRƯỜNG HỢP NẦY GỌI LÀ ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH , PHẬT A DI ĐÀ CÓ ĐỦ SỨC MẠNH VÀ QUYỀN LỰC CỨU ĐƯỢC BẤT CỨ AI ĂN NĂN VÀ THÀNH TÂM NHÌN NHẬN TỘI LỖI CHO DÙ LÀ PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI MÀ BIẾT QUAY ĐẦU PHẬT VẪN CỨU ĐƯỢC ! CÒN HẠNG KHÔNG GÂY TỘI ÁC MÀ CÒN NGHI NGỜ PHẬT KHÔNG TIN PHẬT VÀ ĐA SỐ NGƯỜI CÒN NÓI RẰNG "TÔI THỜ ÔNG BÀ VÀ BỐ THÍ CỨU NGƯỜI LÀ ĐỦ RỒI CHỚ TÔI KHÔNG TU HÀNH GÌ HẾT THÌ LOẠI NẦY KHÔNG CẦU XIN CÕI TÂY PHƯƠNG PHẬT CŨNG KHÔNG THỂ CỨU ĐƯỢC VÌ KHÔNG CẦU THÌ PHẬT KHÔNG THỂ NÀO CẢM ỨNG MÀ CỨU ĐƯỢC VÀ TIẾP TỤC LUÂN HỒI SANH TỬ LÀM NGƯỜI NHÀ GIÀU Ở KIẾP SAU MÀ BỐ THÍ KIẾP NẦY CÀNG LỚN THÌ KIÊP SAU GIÀU LỚN NÊN MÊ MAN TIỀN BẠC VẬT CHẤT QUÊN TU VÀ LÀM ÁC THÌ KIẾP THỨ BA PHẢI VÔ ĐỊA NGỤC NHƯ TỪ HI THÁI HẬU, GIA ĐÌNH HỌ NGÔ, V...V.....! CHO NÊN PHẬT NÓI PHƯỚC LỚN LÀ HỌA TO, HẾT PHƯỚC TỚI HỌA LÀ VẬY ĐÓ ! QUÝ VỊ ƠI !


BAOLOCMAURICE ! 
26/3/2019

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

NẾU NHƯ BẠN MUỐN TU VỀ VỚI PHẬT BAOLOCMAURICE !

NẾU NHƯ BẠN MUỐN TU VỀ VỚI PHẬT THÌ NÊN CÀU NGUYỆN HẰNG NGÀY NHƯ THẾ NÀY :

Nay con thành tâm cầu nguyện Ngài ban phước cho cả nhân loại ai cũng lo tu hành,để mọi người tránh xa việc ác làm việc lành sau tất cả muôn loài được về cùng với Phật nơi cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC đời dời hạnh phúc an vui !
Con cầu nguyện Phật Ngài ban cho con TRÁI TIM ĐẠI TỪ ĐẠI BI giống như Ngài, nay con phát tâm VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC ,con quyết tu hành cho đến ngày thành Phật Đạo ở NGÔI BẤT THỐI BỒ TÁT để sau cùng trở về CÕI TRỜI CỰC LẠC và tiếp tục tu hành cho đến ngày trọn lành trọn sáng là thành Phật Đạo ,con nguyện sẽ cùng Phật Bà Quan Âm đi khắp mười phương để độ tận chúng sanh VƯỢT SÔNG MÊ BIỂN KHỔ.
Con cúi xin MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT CÙNG CÁC ĐẤNG TỪ BI chứng minh cho lời cấu nguyện của con được thành tưu viên mãn tốt đẹp.
Nam Mô Thập Phương Phật Thập Phương Tăng, Nam mô hằng nhà sa số Phật vô lượng công đức Phật Đại Từ Đại Bi Đại Hỉ Đại Xả , hằng thương xót con , hằng thương nhớ con , hằng hộ niệm cho con BẤT THỐI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO , PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ , TRÍ HUỆ THÔNG MINH TU HÀNH SAU ĐẮC ĐẠO QUẢ.
Con nguyện cầu cho tất cả mọi người thành Phật trước khi con thành Phật .
Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 19/8/2013

BAOLOCMAURICE NHẮN CÙNG TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

BAOLOCMAURICE THÂN ÁI NHẮN CÙNG TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NHỮNG NGƯỜI CÓ HỌC VỊ CAO CHỦ TRƯƠNG CỤ THỂ VỚI HỌC THUYẾT THỰC NGHIÊM ĐEM KIẾN THỨC THẾ GIAN LÀ LẤY KHOA HỌC CHỨNG MÌNH PHẬT PHÁP THÌ PHẬT NÓI ĐÓ LÀ CHƯỚNG NGẠI KHÔNG ĐƯỢC VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. PHẬT CHO LOẠI NGƯỜI NÀY LÀ LOẠI KHÔN NGOAN VỚI ĐỜI MÀ NGU DỐT ĐỐI VỚI PHẬT PHÁP. VÀ ĐOẢN KIẾN THẤY GẦN KHÔNG THẤY XA VÌ BẠN NÊN HIỂU RẰNG KHOA HỌC CON NGƯỜI LÀ KHOA HỌC CỤ THỂ CÒN PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC HUYỀN BÍ THÌ LÀM SAO BẠN CÓ THỂ DÙNG KIẾN THỨC THẾ GIAN PHÀM PHU MÀ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT ??? !!!
CHO NÊN MUỐN HIỂU ĐƯỢC PHẬT THÌ KHI NÀO BẠN TU THÀNH PHẬT BẠN MỚI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CÁC VỊ PHẬT VÀ PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM ĐANG LÀM GÌ, CÒN BẠN CHƯA THÀNH PHẤT LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT , BỒ TÁT CÒN CHƯA THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT CHỚ ĐỪNG CÓ NÓI KẺ PHÀM PHU NGU MUỘI LÀ CHÚNG SANH NHƯ CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ CÓ NHIỀU TỘI LỖI CỘNG NGHIỆP NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP CÒN ĐANG LÀ PHÀM PHU ĐANG SỐNG TRÊN THẾ` GIAN NÀY. VÀ DÙ CHO ĐÓ LÀ TIỀN SĨ HAY LÀ THẠC SĨ CŨNG LÀ KIẾN THỨC THẾ GIAN LÀ KIẾN THỨC HỮU LẬU CÒN BỊ GIỚI HẠN TRÊN HÀNH TIN NÀY MÀ THÔI. CÒN TRÍ TUỆ BÁT NHẢ CỦA PHÂT CÒN CỌI LÀ TRÍ HUÊ LÀ KIẾN THỨC VÔ LẬU KHÔNG CÓ SỰ GIỚI HẠN NÊN PHẬT CÓ THỂ THẤY VÀ BIẾT ĐƯỢC BẤT CỨ VIỆC GÌ Ở XA NGÀN DẶM TRONG BA NGAN THẾ GIỚI NÀY VÀ BIẾT ĐƯỢC CẢ QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA MUÔN LOÀI KỂ CẢ LOÀI VẬT LOÀI NGƯỜI HAY THỰC VÂT TIẾN HÓA SINH SÔI NẢY NỞ VÀ ĐANG TIẾN TRIỂN TRÊN BA NGÀN THẾ GIỚI NÀY TỪNG GIỜ TỪNG PHÚC TỪNG GIÂY VÀ RIÊNG VỚI THIÊN NHẢN THÔNG CỦA CÁC NGÀI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA TỶ TỲ NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VÀ CÙNG NÓI MỘT LƯỢT HAY LÀ CẢ TIẾNG NÓI CỦA MUÔN LOÀI,TRONG ĐÓ CÓ LOÀI VẬT VÀ PHẬT BIẾT ĐƯỢC CẢ TRONG TRÁI TIM TỪNG NGƯỜI TỪNG CON VẬT ĐANG MUỐN GÌ , VÀ ĐÓ LÀ DO CÁC NGÀY CÓ LẬU TẬN THÔNG MÀ BIẾT HẾT MỌI SỰ VẬT VÀ CÓ THẦN TÚC THÔNG BAY ĐI KHẮP NƠI XA XÔI NGÀN DẶM TRONG GIÂY LÁC MÀ KHÔNG BỊ TRỞ NGẠI VỚI SỨC CẢN CỦA GIÓ ! VÀ THIÊN NHẢN THÔNG CÁC NGÀI CÓ THỂ THẤY BIẾT TẤT CẢ MỌI SỰ VIỆC Ở KHẮP MỌI NƠI MỘT CÁCH CHÍNH XÁC KHÔNG SAI NHƯ CON NGƯỜI PHÀM PHU NGU MUỘI CỦA CHÚNG TA .VẬY THÌ CÁC CÁC VỊ CÓ HỌC VỊ CAO LÀ KIẾN THỨC THẾ GIAN NHỎ HẸP, TỪ ĐÂY VỀ SAU NÊN BỎ TÁNH TỰ CAO TỰ ĐẠI VÀ THƯỜNG HAY CỐNG CAO NGẠO MẠN ĐI NHÉ ! VÌ VỚI CON MẮT CỦA PHẬT LÀ NGƯỜI THẾ GIAN VÌ HAM MÊ DANH LỢI TÌNH KHÔN NGOA CHUYỆN ĐỜI VÀ TƯỞNG MÌNH LÀ KHÔN NÊN MÃI LẶN LỘN VÀ CHÌM SÂU TRONG SÁU NẼO LUÂN HỒI Ở CÁC CÕI THIÊN, NHÂN ,A TU LA, ĐỊA NGỤC , NGẠ QUỶ VÀ XÚC SANH MÃI MÃI ĐAU KHỔ KHÔNG BAO GIỜ HẾT , NÊN PHẬT NÓI RĂNG CHÚNG SANH MÊ MUỘI , MÊ ; U MÊ, MUỘI ; NGU MUỘI.
VÌ VẬY , NẾU MUỐN HIỂU ĐƯỢC PHẬT THÌ HÃY NIỆM A DI ĐÀ PHẬT RỒI PHẬT SẼ BAN TRÍ HUỆ CHO TA HIỂU ĐƯỢC PHẬT . VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CÁC NHÀ SƯ NHỜ NIỆM PHẬT LIÊN TỤC HÀNG NGÀY MÀ CẢM NHẬN VÀ HIỂU ĐƯỢC PHẬT HƠN CHÚNG TA, LÝ DO LÀ SAO ? LÀ VÌ PHẬT BAN PHƯỚC TRÍ HUỆ CHO TA TỪNG MỖI CÂU HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT VÀ CẢ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG BA NGÀN THẾ GIỚI ĐỀU HỘ NIỆM VÀ BAN PHƯỚC TRÍ HUỆ CHO TA ! MẦU NHIỆM LẮM !!! NẾU BẠN KHÔNG TU VÀ KHÔNG TIN THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỚ CÓ ĐƯỢC ĐIỀU VÔ CÙNG MẦU NHIỆM NÀY ĐÂU ! NIỆM PHẬT CÒN HẾT BỊNH VÀ GIÚP CHO CHÚNG TA SỐNG LÂU TRĂM TUỔI NỮA ! BẠN THẤY MẤY NHÀ SƯ THỌ LẮM GẦN TRĂM TUỔI NHƯ THẦY THÍCH HUYỀN DỊU TRỤ TRÌ MỘT NGÔI CHÙA Ở BÊN ẤN ĐÔ, THẦY THÍCH GIÁC NHIÊN, HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM, THẦY THÍCH NHẤT HẠNH.......v.....v......!
SÀI GÒN NGÀY 19/8/2013
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THEO LỜI ĐẤNG THẾ TÔN THÍCH CA MƯU NI GIÃNG DẠY TRONG KINH ( SAKYA MUNI BUDDHA )

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !( TIẾP ĐIỂN TỪ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI HÃY MAU THỨC TÌNH "BUÔNG DAO ĐỒ TỂ QUAY ĐẦU LÀ BỜ,NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT" )
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĐÂY LÀ BÀI GIẢNG PP QUAN TRỌNG NHẤT CHO NHỮNG AI MUỐN THOÁT TÂM THẾ GIAN ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG VĨ ĐẠI VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ NƠI CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ CÕI TỊNH ĐỘ BẬC NHẤT TRONG BA NGÀN THẾ GỚI NẦY VÀ HOÀN TOÀN GIẢI THOÁT KHÔNG CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN NỮA !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO CON LÀ KẺ PHÀM PHU ĐÃ TỈNH NGỘ BIẾT NGOAN NGOẢN NGHE LỜI PHẬT DẠY ĐỂ SAU NẦY VỀ CŨNG VỚI NGÀI LÀ ĐẤNG CHA LÀNH VĨ ĐẠI CỦA BA CÕI THIÊN NHÂN A TU LA LÀ BA CÕI TRỜI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI NÊN NGHE NHÉ !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SỰ MẦU NHIỆM CỦA VIỆC NIỆM A DI ĐÀ PHẬT LÀ HỒNG DANH VẠN ĐỨC VẠN NĂNG PHÁ TAN MỌI CHƯỚNG NGẠI TỘI LỖI CỦA CHÚNG SANH TỪ MUÔN NGÀN KIẾP XƯA MÀ CHÚNG SANH ĐÃ VAY MỖI LẦN ĐI ĐẦU THAY LÀM NGƯỜI HAY LOÀI VẬT VÀ KHAI SÁNG SỰ VÔ MINH MÊ MUỘI TỐI TĂM CỦA LOÀI NGƯỜI ĐÃ NHẬN ĐỊNH MỌI SỰ VẬT SAI LẦM NÊN PHẢI LĂN LỘN TRONG SÁU NẼO LUÂN HỒI BA ĐƯỜNG ÁC ĐẠO ĐỊA NGỤC NGẠ QUỶ SÚC SANH VÔ CÙNG ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ !
PHẬT NÓI KIẾN THỨC THẾ GIAN KHOA HỌC THỰC NGHIỆM CỦA LOÀI NGƯỜI HOÀN TOÀN SAI LẦM VÀ ĐOẢN KIẾN THẤY GẦN KHÔNG THẤY XA, HIỂU HẸP KHÔNG HIỂU RỘNG HIỂU THẤP KHÔNG HIỂU CAO, THẤY MỘT NÓI MỘT THẤY HAI NÓI HAI THẤY BA NÓI BA VÀ CHẤP TRƯỚC RẰNG CÓ CÒN KHÔNG THẤY BỐN NÓI KHÔNG CÓ VÀ CHẤP TRƯỚC LÀ KHÔNG CÓ GỌI LÀ CHẤP KHÔNG NÊN CHẤP CÓ CHẤP KHÔNG NÊN MÃI MÃI LÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ HẾT KHI MẤT CÁI THÂN TỨ ĐẠI NẦY THÌ CÁT BỤI SẼ TRỞ VỀ CÙNG CÁT BỤI VÀ KHÔNG CÒN CÁI GÌ NỮA MỘT CẮC CŨNG KHÔNG CÓ MANG THEO RỒI NÓI KHÔNG CÒN CÓ GÌ HẾT LÀ CHẤP KHÔNG NHƯNG SỰ THẬT SAU KHI CHẾT HÌNH DÁNG THÂN XÁC CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CÒN NỮA NHƯNG KHI XÁC THÂN THÀNH TRO BỤI THÌ NÓ SẼ MÃI CÒN LUÂN LƯU TRONG LÒNG ĐẤT VÀ LINH HỒN THÌ VÔ HÌNH MÀ NẾU BIẾT LO TU THÌ VỀ VỚI PHẬT CÒN KHÔNG TU MÀ THAM GIA VIỆC ÁC THÌ XUỐNG ĐỊA NGỤC !
ĐỐI VỚI HẦU HẾT LOẠI NGƯỜI, PHẬT NÓI CHÚNG SANH LUÔN NGHI NGỜ KHÔNG BIẾT CÓ KHÔNG VỚI NHẢN QUAN CỦA CON NGƯỜI VÀ KẺ NÓI CÓ NGƯỜI NÓI KHÔNG VÀ NHÂN LOẠI THƯỜNG TÉ VÀO VÙNG TƯ TƯỞNG MÊ MUỘI LÀ CHẤP CÓ CHẤP KHÔNG NÊN LUÔN BỊ HÔN MÊ LUÂN HỒI SANH TỬ VÀ MÃI MÃI CHÌM TRONG VÔ MINH NGU MUỘI VÌ MANG CHỮ CHẤP HÌNH TƯỚNG QUÁ NẶNG NÊN LUÂN HỒI SANH TỬ MUÔN ĐỜI NGHÌN KIẾP KHÓ THOÁT RA ĐƯỢC !
CÒN PHẬT LÀ BẬC GIÁC NGỘ NÊN ĐÃ CHỨNG VÔ NGÃ VÀ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG LÀ KHÔNG CÓ GÌ HẾT TRONG VŨ TRỤ BAO LÀ VÔ CÙNG TẬN NẦY NÊN PHẬT ĐÃ THOÁT RA KHỎI CÁI BẢN NGẢ PHÀM PHU MÊ CHẤP CỦA LOÀI NGƯỜI LÀ KHÔNG DÍNH DẤP MỌI SỰ VẬT HÌNH TƯỚNG CỦA THẾ GIAN NÊN NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT NHƯ LAI CÓ Ý NGHĨA LÀ NHƯ NHƯ TỰ TẠI , LAI LÀ ĐI TỚI ĐI LUI KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI CỦA VẬT CHẤT VÌ VẬY THẾ TÔN GỌI PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM LÀ " QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT" VÀ HOÀN TOÀN THOÁT LY KHỎI QUỶ ĐẠO LUÂN TRẦM SANH TỬ CỦA CHÚNG SANH PHÀM PHU !
VÌ VẬY NẾU TA MUỐN VỀ VỚI PHẬT VÀ THÀNH PHẬT, TA PHẢI QUY Y VÀ LÀM Y NHƯ PHẬT THÌ PHẬT SẼ BAN PHƯỚC CHO TA VỀ VỚI PHẬT CÒN AI KHÔNG LÀM Y NHƯ LỜI PHẬT DẠY SẼ MÃI MÃI CHÌM SÂU TRONG VÔ MINH TRONG CÕI VÔ MINH THẤP HÈN ĐAU THƯƠNG NGHIỆT NGÃ VÀ KHÓC LA THÊ THẢM MUÔN TRIỆU NĂM SAU VÀ KHÔNG CÒN ĐƯỢC ĐI ĐẦU THAI TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI TRONG THỜI XÁ TỘI CỦA THỜI MẠC PHÁP CỘNG NGHIỆP NẦY !
MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT CHO !
MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ CHO !
CÒN AI CHỈ BIẾT LO HƯỞNG THỤ DANH LỢI CỦA CÕI PHÙ DU GIẢ TẠM NẦY CHỈ HƯỞNG ĐƯỢC CÓ MẤY CHỤC NĂM VÀ SAU KHI CHẾT SẼ RƠI VÀO CÕI THẤP HỀN NƠI ĐỊA NGỤC MUÔN TRIỆU NĂM SAU VÀ ĐÓNG CỬA LUÔN KHÔNG CHO RA NỬA DO THÁNH LỆNH RỐI CAO CỦA THIÊN HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN RA LỆNH CHO VUA DIÊM VƯƠNG NƠI CÕI DIÊM ĐÀI CẤM CHỈ !
LỜI VÀNG ĐÓ NẾU AI KHÔNG NGHE VÀ KHÔNG TIN VIỆC NẦY SẼ ĐỚN ĐAU MUÔN KIẾP SAU NẦY !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
TIẾP ĐIỂN TỪ CÕI TRÊN !
A DI ĐÀ PHẬT !
BAOLOCMAURICE HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ !
23/3/2019