http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

NẾU NHƯ BẠN MUỐN TU VỀ VỚI PHẬT BAOLOCMAURICE !

NẾU NHƯ BẠN MUỐN TU VỀ VỚI PHẬT THÌ NÊN CÀU NGUYỆN HẰNG NGÀY NHƯ THẾ NÀY :

Nay con thành tâm cầu nguyện Ngài ban phước cho cả nhân loại ai cũng lo tu hành,để mọi người tránh xa việc ác làm việc lành sau tất cả muôn loài được về cùng với Phật nơi cõi TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC đời dời hạnh phúc an vui !
Con cầu nguyện Phật Ngài ban cho con TRÁI TIM ĐẠI TỪ ĐẠI BI giống như Ngài, nay con phát tâm VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ CHÁNH ĐẲNG CHÁNH GIÁC ,con quyết tu hành cho đến ngày thành Phật Đạo ở NGÔI BẤT THỐI BỒ TÁT để sau cùng trở về CÕI TRỜI CỰC LẠC và tiếp tục tu hành cho đến ngày trọn lành trọn sáng là thành Phật Đạo ,con nguyện sẽ cùng Phật Bà Quan Âm đi khắp mười phương để độ tận chúng sanh VƯỢT SÔNG MÊ BIỂN KHỔ.
Con cúi xin MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT CÙNG CÁC ĐẤNG TỪ BI chứng minh cho lời cấu nguyện của con được thành tưu viên mãn tốt đẹp.
Nam Mô Thập Phương Phật Thập Phương Tăng, Nam mô hằng nhà sa số Phật vô lượng công đức Phật Đại Từ Đại Bi Đại Hỉ Đại Xả , hằng thương xót con , hằng thương nhớ con , hằng hộ niệm cho con BẤT THỐI CHUYỂN TRÊN ĐƯỜNG HÀNH ĐẠO , PHÁT TÂM VÔ THƯỢNG BỒ ĐỀ , TRÍ HUỆ THÔNG MINH TU HÀNH SAU ĐẮC ĐẠO QUẢ.
Con nguyện cầu cho tất cả mọi người thành Phật trước khi con thành Phật .
Nam Mô A Di Đà Phật
Sài Gòn 19/8/2013

BAOLOCMAURICE NHẮN CÙNG TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

BAOLOCMAURICE THÂN ÁI NHẮN CÙNG TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NHỮNG NGƯỜI CÓ HỌC VỊ CAO CHỦ TRƯƠNG CỤ THỂ VỚI HỌC THUYẾT THỰC NGHIÊM ĐEM KIẾN THỨC THẾ GIAN LÀ LẤY KHOA HỌC CHỨNG MÌNH PHẬT PHÁP THÌ PHẬT NÓI ĐÓ LÀ CHƯỚNG NGẠI KHÔNG ĐƯỢC VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC. PHẬT CHO LOẠI NGƯỜI NÀY LÀ LOẠI KHÔN NGOAN VỚI ĐỜI MÀ NGU DỐT ĐỐI VỚI PHẬT PHÁP. VÀ ĐOẢN KIẾN THẤY GẦN KHÔNG THẤY XA VÌ BẠN NÊN HIỂU RẰNG KHOA HỌC CON NGƯỜI LÀ KHOA HỌC CỤ THỂ CÒN PHẬT PHÁP LÀ KHOA HỌC HUYỀN BÍ THÌ LÀM SAO BẠN CÓ THỂ DÙNG KIẾN THỨC THẾ GIAN PHÀM PHU MÀ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT ??? !!!
CHO NÊN MUỐN HIỂU ĐƯỢC PHẬT THÌ KHI NÀO BẠN TU THÀNH PHẬT BẠN MỚI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC CÁC VỊ PHẬT VÀ PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM ĐANG LÀM GÌ, CÒN BẠN CHƯA THÀNH PHẤT LÀM SAO CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT , BỒ TÁT CÒN CHƯA THỂ HIỂU ĐƯỢC PHẬT CHỚ ĐỪNG CÓ NÓI KẺ PHÀM PHU NGU MUỘI LÀ CHÚNG SANH NHƯ CHÚNG TA LÀ NHỮNG KẺ CÓ NHIỀU TỘI LỖI CỘNG NGHIỆP NHIỀU ĐỜI NHIỀU KIẾP CÒN ĐANG LÀ PHÀM PHU ĐANG SỐNG TRÊN THẾ` GIAN NÀY. VÀ DÙ CHO ĐÓ LÀ TIỀN SĨ HAY LÀ THẠC SĨ CŨNG LÀ KIẾN THỨC THẾ GIAN LÀ KIẾN THỨC HỮU LẬU CÒN BỊ GIỚI HẠN TRÊN HÀNH TIN NÀY MÀ THÔI. CÒN TRÍ TUỆ BÁT NHẢ CỦA PHÂT CÒN CỌI LÀ TRÍ HUÊ LÀ KIẾN THỨC VÔ LẬU KHÔNG CÓ SỰ GIỚI HẠN NÊN PHẬT CÓ THỂ THẤY VÀ BIẾT ĐƯỢC BẤT CỨ VIỆC GÌ Ở XA NGÀN DẶM TRONG BA NGAN THẾ GIỚI NÀY VÀ BIẾT ĐƯỢC CẢ QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI CỦA MUÔN LOÀI KỂ CẢ LOÀI VẬT LOÀI NGƯỜI HAY THỰC VÂT TIẾN HÓA SINH SÔI NẢY NỞ VÀ ĐANG TIẾN TRIỂN TRÊN BA NGÀN THẾ GIỚI NÀY TỪNG GIỜ TỪNG PHÚC TỪNG GIÂY VÀ RIÊNG VỚI THIÊN NHẢN THÔNG CỦA CÁC NGÀI CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC TIẾNG NÓI CỦA TỶ TỲ NGƯỜI ĐANG NÓI GÌ VÀ CÙNG NÓI MỘT LƯỢT HAY LÀ CẢ TIẾNG NÓI CỦA MUÔN LOÀI,TRONG ĐÓ CÓ LOÀI VẬT VÀ PHẬT BIẾT ĐƯỢC CẢ TRONG TRÁI TIM TỪNG NGƯỜI TỪNG CON VẬT ĐANG MUỐN GÌ , VÀ ĐÓ LÀ DO CÁC NGÀY CÓ LẬU TẬN THÔNG MÀ BIẾT HẾT MỌI SỰ VẬT VÀ CÓ THẦN TÚC THÔNG BAY ĐI KHẮP NƠI XA XÔI NGÀN DẶM TRONG GIÂY LÁC MÀ KHÔNG BỊ TRỞ NGẠI VỚI SỨC CẢN CỦA GIÓ ! VÀ THIÊN NHẢN THÔNG CÁC NGÀI CÓ THỂ THẤY BIẾT TẤT CẢ MỌI SỰ VIỆC Ở KHẮP MỌI NƠI MỘT CÁCH CHÍNH XÁC KHÔNG SAI NHƯ CON NGƯỜI PHÀM PHU NGU MUỘI CỦA CHÚNG TA .VẬY THÌ CÁC CÁC VỊ CÓ HỌC VỊ CAO LÀ KIẾN THỨC THẾ GIAN NHỎ HẸP, TỪ ĐÂY VỀ SAU NÊN BỎ TÁNH TỰ CAO TỰ ĐẠI VÀ THƯỜNG HAY CỐNG CAO NGẠO MẠN ĐI NHÉ ! VÌ VỚI CON MẮT CỦA PHẬT LÀ NGƯỜI THẾ GIAN VÌ HAM MÊ DANH LỢI TÌNH KHÔN NGOA CHUYỆN ĐỜI VÀ TƯỞNG MÌNH LÀ KHÔN NÊN MÃI LẶN LỘN VÀ CHÌM SÂU TRONG SÁU NẼO LUÂN HỒI Ở CÁC CÕI THIÊN, NHÂN ,A TU LA, ĐỊA NGỤC , NGẠ QUỶ VÀ XÚC SANH MÃI MÃI ĐAU KHỔ KHÔNG BAO GIỜ HẾT , NÊN PHẬT NÓI RĂNG CHÚNG SANH MÊ MUỘI , MÊ ; U MÊ, MUỘI ; NGU MUỘI.
VÌ VẬY , NẾU MUỐN HIỂU ĐƯỢC PHẬT THÌ HÃY NIỆM A DI ĐÀ PHẬT RỒI PHẬT SẼ BAN TRÍ HUỆ CHO TA HIỂU ĐƯỢC PHẬT . VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CÁC NHÀ SƯ NHỜ NIỆM PHẬT LIÊN TỤC HÀNG NGÀY MÀ CẢM NHẬN VÀ HIỂU ĐƯỢC PHẬT HƠN CHÚNG TA, LÝ DO LÀ SAO ? LÀ VÌ PHẬT BAN PHƯỚC TRÍ HUỆ CHO TA TỪNG MỖI CÂU HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT VÀ CẢ CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG BA NGÀN THẾ GIỚI ĐỀU HỘ NIỆM VÀ BAN PHƯỚC TRÍ HUỆ CHO TA ! MẦU NHIỆM LẮM !!! NẾU BẠN KHÔNG TU VÀ KHÔNG TIN THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỚ CÓ ĐƯỢC ĐIỀU VÔ CÙNG MẦU NHIỆM NÀY ĐÂU ! NIỆM PHẬT CÒN HẾT BỊNH VÀ GIÚP CHO CHÚNG TA SỐNG LÂU TRĂM TUỔI NỮA ! BẠN THẤY MẤY NHÀ SƯ THỌ LẮM GẦN TRĂM TUỔI NHƯ THẦY THÍCH HUYỀN DỊU TRỤ TRÌ MỘT NGÔI CHÙA Ở BÊN ẤN ĐÔ, THẦY THÍCH GIÁC NHIÊN, HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM, THẦY THÍCH NHẤT HẠNH.......v.....v......!
SÀI GÒN NGÀY 19/8/2013
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG VIẾT THEO LỜI ĐẤNG THẾ TÔN THÍCH CA MƯU NI GIÃNG DẠY TRONG KINH ( SAKYA MUNI BUDDHA )

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !( TIẾP ĐIỂN TỪ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI HÃY MAU THỨC TÌNH "BUÔNG DAO ĐỒ TỂ QUAY ĐẦU LÀ BỜ,NIỆM PHẬT ĐỂ THÀNH PHẬT" )
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ĐÂY LÀ BÀI GIẢNG PP QUAN TRỌNG NHẤT CHO NHỮNG AI MUỐN THOÁT TÂM THẾ GIAN ĐỂ CHUẨN BỊ MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG VĨ ĐẠI VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ NƠI CÕI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC LÀ CÕI TỊNH ĐỘ BẬC NHẤT TRONG BA NGÀN THẾ GỚI NẦY VÀ HOÀN TOÀN GIẢI THOÁT KHÔNG CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN NỮA !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO CON LÀ KẺ PHÀM PHU ĐÃ TỈNH NGỘ BIẾT NGOAN NGOẢN NGHE LỜI PHẬT DẠY ĐỂ SAU NẦY VỀ CŨNG VỚI NGÀI LÀ ĐẤNG CHA LÀNH VĨ ĐẠI CỦA BA CÕI THIÊN NHÂN A TU LA LÀ BA CÕI TRỜI NGƯỜI, MỌI NGƯỜI NÊN NGHE NHÉ !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SỰ MẦU NHIỆM CỦA VIỆC NIỆM A DI ĐÀ PHẬT LÀ HỒNG DANH VẠN ĐỨC VẠN NĂNG PHÁ TAN MỌI CHƯỚNG NGẠI TỘI LỖI CỦA CHÚNG SANH TỪ MUÔN NGÀN KIẾP XƯA MÀ CHÚNG SANH ĐÃ VAY MỖI LẦN ĐI ĐẦU THAY LÀM NGƯỜI HAY LOÀI VẬT VÀ KHAI SÁNG SỰ VÔ MINH MÊ MUỘI TỐI TĂM CỦA LOÀI NGƯỜI ĐÃ NHẬN ĐỊNH MỌI SỰ VẬT SAI LẦM NÊN PHẢI LĂN LỘN TRONG SÁU NẼO LUÂN HỒI BA ĐƯỜNG ÁC ĐẠO ĐỊA NGỤC NGẠ QUỶ SÚC SANH VÔ CÙNG ĐAU THƯƠNG VÀ NGHIỆT NGÃ !
PHẬT NÓI KIẾN THỨC THẾ GIAN KHOA HỌC THỰC NGHIỆM CỦA LOÀI NGƯỜI HOÀN TOÀN SAI LẦM VÀ ĐOẢN KIẾN THẤY GẦN KHÔNG THẤY XA, HIỂU HẸP KHÔNG HIỂU RỘNG HIỂU THẤP KHÔNG HIỂU CAO, THẤY MỘT NÓI MỘT THẤY HAI NÓI HAI THẤY BA NÓI BA VÀ CHẤP TRƯỚC RẰNG CÓ CÒN KHÔNG THẤY BỐN NÓI KHÔNG CÓ VÀ CHẤP TRƯỚC LÀ KHÔNG CÓ GỌI LÀ CHẤP KHÔNG NÊN CHẤP CÓ CHẤP KHÔNG NÊN MÃI MÃI LÀ KHÔNG CÓ CÁI GÌ HẾT KHI MẤT CÁI THÂN TỨ ĐẠI NẦY THÌ CÁT BỤI SẼ TRỞ VỀ CÙNG CÁT BỤI VÀ KHÔNG CÒN CÁI GÌ NỮA MỘT CẮC CŨNG KHÔNG CÓ MANG THEO RỒI NÓI KHÔNG CÒN CÓ GÌ HẾT LÀ CHẤP KHÔNG NHƯNG SỰ THẬT SAU KHI CHẾT HÌNH DÁNG THÂN XÁC CỦA CON NGƯỜI KHÔNG CÒN NỮA NHƯNG KHI XÁC THÂN THÀNH TRO BỤI THÌ NÓ SẼ MÃI CÒN LUÂN LƯU TRONG LÒNG ĐẤT VÀ LINH HỒN THÌ VÔ HÌNH MÀ NẾU BIẾT LO TU THÌ VỀ VỚI PHẬT CÒN KHÔNG TU MÀ THAM GIA VIỆC ÁC THÌ XUỐNG ĐỊA NGỤC !
ĐỐI VỚI HẦU HẾT LOẠI NGƯỜI, PHẬT NÓI CHÚNG SANH LUÔN NGHI NGỜ KHÔNG BIẾT CÓ KHÔNG VỚI NHẢN QUAN CỦA CON NGƯỜI VÀ KẺ NÓI CÓ NGƯỜI NÓI KHÔNG VÀ NHÂN LOẠI THƯỜNG TÉ VÀO VÙNG TƯ TƯỞNG MÊ MUỘI LÀ CHẤP CÓ CHẤP KHÔNG NÊN LUÔN BỊ HÔN MÊ LUÂN HỒI SANH TỬ VÀ MÃI MÃI CHÌM TRONG VÔ MINH NGU MUỘI VÌ MANG CHỮ CHẤP HÌNH TƯỚNG QUÁ NẶNG NÊN LUÂN HỒI SANH TỬ MUÔN ĐỜI NGHÌN KIẾP KHÓ THOÁT RA ĐƯỢC !
CÒN PHẬT LÀ BẬC GIÁC NGỘ NÊN ĐÃ CHỨNG VÔ NGÃ VÀ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG LÀ KHÔNG CÓ GÌ HẾT TRONG VŨ TRỤ BAO LÀ VÔ CÙNG TẬN NẦY NÊN PHẬT ĐÃ THOÁT RA KHỎI CÁI BẢN NGẢ PHÀM PHU MÊ CHẤP CỦA LOÀI NGƯỜI LÀ KHÔNG DÍNH DẤP MỌI SỰ VẬT HÌNH TƯỚNG CỦA THẾ GIAN NÊN NGÀI ĐÃ THÀNH PHẬT NHƯ LAI CÓ Ý NGHĨA LÀ NHƯ NHƯ TỰ TẠI , LAI LÀ ĐI TỚI ĐI LUI KHÔNG BỊ CHƯỚNG NGẠI CỦA VẬT CHẤT VÌ VẬY THẾ TÔN GỌI PHẬT BÀ QUÁN THẾ ÂM LÀ " QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT" VÀ HOÀN TOÀN THOÁT LY KHỎI QUỶ ĐẠO LUÂN TRẦM SANH TỬ CỦA CHÚNG SANH PHÀM PHU !
VÌ VẬY NẾU TA MUỐN VỀ VỚI PHẬT VÀ THÀNH PHẬT, TA PHẢI QUY Y VÀ LÀM Y NHƯ PHẬT THÌ PHẬT SẼ BAN PHƯỚC CHO TA VỀ VỚI PHẬT CÒN AI KHÔNG LÀM Y NHƯ LỜI PHẬT DẠY SẼ MÃI MÃI CHÌM SÂU TRONG VÔ MINH TRONG CÕI VÔ MINH THẤP HÈN ĐAU THƯƠNG NGHIỆT NGÃ VÀ KHÓC LA THÊ THẢM MUÔN TRIỆU NĂM SAU VÀ KHÔNG CÒN ĐƯỢC ĐI ĐẦU THAI TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI TRONG THỜI XÁ TỘI CỦA THỜI MẠC PHÁP CỘNG NGHIỆP NẦY !
MỌI NGƯỜI NÊN BIẾT CHO !
MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ CHO !
CÒN AI CHỈ BIẾT LO HƯỞNG THỤ DANH LỢI CỦA CÕI PHÙ DU GIẢ TẠM NẦY CHỈ HƯỞNG ĐƯỢC CÓ MẤY CHỤC NĂM VÀ SAU KHI CHẾT SẼ RƠI VÀO CÕI THẤP HỀN NƠI ĐỊA NGỤC MUÔN TRIỆU NĂM SAU VÀ ĐÓNG CỬA LUÔN KHÔNG CHO RA NỬA DO THÁNH LỆNH RỐI CAO CỦA THIÊN HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN RA LỆNH CHO VUA DIÊM VƯƠNG NƠI CÕI DIÊM ĐÀI CẤM CHỈ !
LỜI VÀNG ĐÓ NẾU AI KHÔNG NGHE VÀ KHÔNG TIN VIỆC NẦY SẼ ĐỚN ĐAU MUÔN KIẾP SAU NẦY !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
TIẾP ĐIỂN TỪ CÕI TRÊN !
A DI ĐÀ PHẬT !
BAOLOCMAURICE HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ !
23/3/2019

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

TRIẾT HỌC PHẬT PHÁP BAOLOCMAURICE !

NẾU GIẢ SỬ BÂY GIỜ, BẠN CHƯA TỈNH NGỘ MÀ CỐ CÔNG NIỆM PHẬT LÊN TỤC NGÀY ĐÊM ĐI RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT VIÊN MÃN TRÒN ĐẦY THÌ KHI BẠN ĐỦ DUYÊN LÀNH PHẬT SẼ PHÓNG ĐIỂN QUANG KHAI MỞ TRÍ HUỆ DẦN DẦN BẠN SẼ THẤY VÀ BIẾT TẤT CẢ NHIỀU HIỆN TƯỢNG HUYỀN BÍ CỦA PHẬT PHÁP VÀ CHO DÙ HỌC VỊ THẠC SĨ TIẾN SĨ CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC NẾU NHƯ LÀ BẠN KHÔNG TU VÀ ÁNG MÂY ĐEN DANH LỢI TÌNH NHÀ CỬA SỰ NGHIỆP VÀ ĐÔ LA ĐANG CHE PHỦ TRÍ TUỆ CỦA BẠN !
BAOLOCMAURICE ! 
2019
HIỆN HỮU SẼ TRỞ THÀNH KHÔNG TRONG CUỘC ĐỜI NẦY VÀ VÔ HÌNH NƠI CÕI PHẬT SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỊ BĂNG HOẠI VÀ CÓ MÃI MÃI !
A DI ĐÀ PHẬT XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO CON !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NÊU LẤY HIỆN HỮU MÀ NÓI CHUYỆN VỀ PP LÀ VÔ MINH CHE LẤP TRÍ TUỆ ,ĐÓ LÀ ĐỜI KO PHẢI ĐẠO VÌ ĐỜI LÀ HIỆN HỮU MÀ PHẬT LÀ VÔ HÌNH ! 
MÀ CÁI HIỆN HỮU CỦA CUỘC ĐỜI LÀ CÁI HIỆN HỮU GIẢ TẠM KHÔNG BỀN NÊN SAO GỌI LÀ HIỆN HỮU ???
HIỆN HỮU HÔM NAY NHƯ THÂN XÁC BẠN CÓ TỒN TẠI MÃI MÃI VỚI THỜI GIAN KHÔNG ?
TIỀN BẠC, SỰ NGHIỆP, TÌNH YÊU HAY BẤT CỨ CÁI GÌ HIỆN HỮU TRÊN THẾ GIAN NẦY CÓ TỒN TẠI KHÔNG ? 
MONG BẠN HÃY NIỆM PHẬT NGÀY ĐÊM RỒI DẦN DẦN PHẬT MỞ TRÍ CHO BẠN BẠN BIẾT VẠN VẬT CHỈ LÀ SỐ KHÔNG RỒI MỘT ĐÊM NÀO ĐÓ BẠN TỈNH NGỘ VÀ BIẾT ĐƯỢC CÕI VÔ HÌNH VÀ....SẼ LÀ.....TỈNH NGỘ VÀ HIỂN ĐẠO CÓ NGHĨA LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO LÀ CHÂN LÝ THẬT CÓ LÀ CÕI VÔ HÌNH CỦA PHẬT KHÔNG THỂ BỊ HỦY DIỆT NHƯ CÕI NGƯỜI MÀ BẠN GỌI LÀ HIỆN HỮU NHƯNG SẼ BỊ BĂNG HOẠI VỚI THỜI GIAN SẼ TIÊU DIỆT TẤT CẢ, KO CÓ GÌ CÓ THỂ TỒN TẠI MÃI MÃI TRONG CUỘC ĐỜI NẦY, BẠN ĐÃ TỈNH NGỘ CHƯA ?
NẾU GIẢ SỬ BÂY GIỜ, BẠN CHƯA TỈNH NGỘ MÀ CỐ CÔNG NIỆM PHẬT LÊN TỤC NGÀY ĐÊM ĐI RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT VIÊN MÃN TRÒN ĐẦY THÌ KHI BẠN ĐỦ DUYÊN LÀNH PHẬT SẼ PHÓNG ĐIỂN QUANG KHAI MỞ TRÍ HUỆ DẦN DẦN BẠN SẼ THẤY VÀ BIẾT TẤT CẢ NHIỀU HIỆN TƯỢNG HUYỀN BÍ CỦA PHẬT PHÁP VÀ CHO DÙ HỌC VỊ THẠC SĨ TIẾN SĨ CŨNG KHÔNG THỂ HIỂU ĐƯỢC NẾU NHƯ LÀ BẠN KHÔNG TU VÀ ÁNG MÂY ĐEN DANH LỢI TÌNH NHÀ CỬA SỰ NGHIỆP VÀ ĐÔ LA ĐANG CHE PHỦ TRÍ TUỆ CỦA BẠN !
BAOLOCMAURICE ! 
2019
CHÚNG SANH THỜI MẠC PHÁP !
TRONG 1.000 NGƯỜI MÀ KIẾM MỘT NGƯỜI TỈNH NGỘ BUÔNG BỎ CHUYỆN ĐỜI QUAY ĐẦU VỀ CÙNG PP CŨNG KHÓ TÌM VÌ CÓ 999 NGƯỜI CHẤP TƯỚNG THẾ GIAN TÔN THỜ ĐỒNG DOLLAR CHỚ KHÔNG TÔN THỜ PHẬT CHO NÊN ĐỊA NGỤC BAO GIỜ CŨNG KEN CON CÒN PHẬT ĐÀNG THÌ ÍT CÓ NGƯỜI ĐẾN ! THAN ÔI !
CHO NÊN ĐẾN THỜI MẠC PHÁP LÀ THỜI THƯỢNG ĐẾ ĐỊNH TỘI THẾ GIAN MÀ LOÀI NGƯỜI ĐA SỐ CŨNG CHƯA ĂN NĂN SÁM HỐI LO TU HÀNH MÀ CÒN KẾT BẠN KẾT BÈ XÚM NHAU RỦ REN CÙNG LÀM CHUYỆN ÁC KHÔNG SỢ ĐỊA NGỤC ĐANG CHỜ SẴN CÒN NÓI RẰNG "
XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐÔNG CHO NÓ VUI CÒN VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG KHÔNG CÓ RƯỢU THỊT CA HÁT NÊN BUỒN LẮM !
THẾ NÊN LOÀI NGƯỜI ĐANG NẮM TAY NHAU CÙNG QUẬY TRÊN THẾ GIAN NẦY MUÔN BANH QUẢ ĐỊA CẦU VÀ ĐANG NẮM TAY NHAU CÙNG XUỐNG ĐỊA NGỤC NHƯ HỌ MƠ ƯỚC VÀ CÒN NÓI RẰNG CỨ QUẬY CHO ĐÃ KHI CÒN TRẺ ĐỂ GIÀ LÀM SAO QUẬY RỒI LÚC CHẾT THÌ CÓ THÀNH MA QUỶ GÌ CŨNG ĐƯỢC !
BAOLOCMAURICE ĐI KHẮP ĐÂU CŨNG NGHE CÂU NẦY VÀ ĐÂY LÀ THỜI KỲ VĂNG TỤC VỌNG NGỮ VÀ ÁC KHẨU CHƯA TỪNG THÂY KHI XƯA KỂ CẢ SV HS LÀ THUỘC LỚP NGƯỜI CÓ HỌC THỨC CŨNG CHỬI THỀ VĂNG TỤC VÔ CÙNG TỒI TỆ VÌ ĐÂY LÀ THỜI KỲ MÀ NỀN VĂN MINH CÀNG CAO THÌ ĐẠO ĐỨC QUÁ XUỐNG THẤP VÀ SUY ĐỒI MỘT CÁCH TỒI TỆ !
BAOLOCMAURICE NHẬN XÉT VIỆC NẦY KHÔNG BAO GIỜ SAI , BẠN NÀO ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM NẦY CỦA MÌNH THÌ HÃY BẤM LIKE NHÉ !
DO YOU THINK I SAY RIGHT ?
2019 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PHẬT NÓI KHẨU NGHIỆP LÀ NẶNG TỘI NHẤT TRONG CÁC NGHIỆP NÊN AI PHẠM PHẢI TỘI NẦY SẼ BỊ SA ĐỌA NƠI CÕI DIÊM ĐÌNH HẾT THẨY !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NƠI CỬA THÁNH CANG NGÀY CÀNG LẠNH VẮNG 
CHỐN NHÀ MA CHEN CHÚC QUÁ THÊM ĐÔNG !
THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ ĐẤNG CỨU THẾ VĨ ĐẠI KHI NGÀI NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT LÀ NHƯ VẬY !
HOÀNG ĐẠI SON CƯ SĨ NHÀ QUÊ DỐT NÁT VÀ THẤP HÈN BẬC NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NẦY !
A DI ĐÀ PHẬT !
Thích Định Trì Phan Huu Loc 
Tâm trong sạch là tâm không si. Có chánh kiến mới dứt si. Không có Chánh kiến, làm gì cũng chẳng đúng !?
Phan Huu Loc TÂM KO DÍNH CHẤP THẾ GIAN LÀ TÂM CHÁNH KIẾN LÀ VÌ BIẾT VÀ NHẬN ĐỊNH SỰ VẬT THEO NHẢN QUAN CỦA PHẬT NÊN LÀ CHÁNH KIẾN NÊN KO RƠI VÀO TÀ KIẾN NÊN TÂM ĐÃ TỈNH NGỘ LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO NÊN TÂM KHÔNG DÍNH CHẤP THẾ GIAN KHÔNG PHÂN BIỆT NHÂN NGÃ ĐÚNG SAI ÔNG THẦY Ạ ! A DI ĐÀ PHẬT ! NIỆM PHẬT HOÀI HOÀI NÊN PHẬT LUÔN PHÓNG ĐIỂN QUANG NGỦ SẮC LÊN ĐỈNH ĐẦU CHÚNG TA VÀ PHẬT KHÔNG CHO HÀNH GIẢ RƠI VÀO TÀ KIẾN MÀ ĐƯỢC PHẬT SOI RỌI CHO T THẤY CÁI NÀO LÀ CHÁNH KIẾN CÁI NÀO LÀ TÀ KIẾN ĐỂ TA CÓ NHẤT TÂM CHÁNH NIỆM VÀ CHÁNH ĐỊNH CÙNG CHÁNH TINH TẤN KHÔNG THÁO LUI THOÁI CHUYỂN BỎ TU VÀ ĐI THEO CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO MÀ PHẬT ĐÃ THẮP SÁNG CHO TA ĐI ĐỂ KHỎI PHẢI QUẸO QUA TRÁI LÀ BÀNG MÔN, QUẸO QUA PHẢI LÀ TẢ ĐẠO TỨC LÀ RƠI VÀO MA ĐẠO MÀ NGƯỜI SIÊNG NĂNG NIỆM PHẬT NÊN TÂM LUÔN CÓ PHẬT MÀ CHÁNH ĐỊNH CÒN KẺ KHÔNG NIỆM PHẬT HOẶC BIẾNG LƯỜI NIỆM PHẬT THÌ MA QUỶ NÓ SẼ ĐÊN ĐỂ KHUYẾN DỤ TA ĐI VÀO BÀNG MÔN TẢ ĐẠO LÀ ĐẠO CỦA QUỶ MA RÔI NẾU AI NGHE LỜI NÓ SẼ TỘI LỖI VÀ TÉ VÀO ĐỊA NGỤC CHO MA QUỶ LÀ OAN GIAN GIA TRÁI CHỦ TỚI PHANH THÂY TRẢ THÙ XƯA !
BAOLOCMAURICE 2019

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI !

QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI 
TIẾNG KHÓC TRẦN GIAN ÁT TIẾNG CƯỜI
NHÂN THẾ MUÔN ĐỜI LÀ VẪN THẾ 
PHẬT TIÊN NGÀN THUỞ MÃI THƯƠNG ĐỜI !
QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI
THẾ GIỚI TANG THƯƠNG MÃI RỐI NÙI
CAM LỘ RƯỚI TANG BINH KHÓI LỬA
CHO NGUÔI THÙ HẬN MÁU THÔI RƠI !
QUAN ÂM BỒ TÁT PHẬT NGÀI ƠI
CỨU CỨU NHÂN GIAN GẤP LẮM RỒI
NHÂN LOẠI TRÊ BẾN BỜ TẬN DIỆT
HẬN THÙ SÔI SỤC LỬA THÙ SÔI !

HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ !
6/2/2019

VŨ TRỤ LÀ GÌ ?

VŨ TRỤ LÀ MỘT KHÔNG GIAN BAO LA VÔ BIÊN GIỚI KHÔNG CÓ CHỖ TẬN CÙNG VÀ PHẬT PHÁP CŨNG NHƯ VẬY NHƯ LÁ CÂY TRONG RỪNG NÓI HOÀI NÓI MÃI CŨNG KHÔNG HẾT NÊN PHẬT NÓI LÀ "PHẬT PHÁP KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN" NGHĨA LÀ NÓI HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT BÀN MÃI CŨNG KHÔNG CÙNG CŨNG GIỐNG NHƯ VŨ TRỤ ! LỜI PHẬT DẠY NHƯ THẾ !
CHO NÊN MÌNH NÓI HOÀI CŨNG CÒN HOÀI VÌ KHÔNG PHẢI LÀ MÌNH NÓI THEO Ý MÌNH MÀ DO NGUỒN ÂN ĐIỂN VÔ BIÊN TỪ CÕI THIÊN ĐÌNH VÀ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO MÀ MÌNH CÓ THỂ NGỒI ĐÂY VÀ VIẾT MÃI CŨNG KHÔNG CẠN ĐỀ TÀI VÌ TRÍ TUỆ BÁT NHẢ CỦA CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN RỘNG LỚN BAO LA NHƯ LÀ VŨ TRỤ NẦY VẬY !
CHO NÊN THẾ TÔN THÍCH CA NHƯ LAI DẠY RẰNG :
LẤY PHÁP ĐỐI PHÁP THÌ PHÁP DIỄN MUÔN TRÙNG
LẤY PHÁP ĐỐI TÂM THÌ PHÁP TÙNG TÂM DIỆT !
CÓ NGHĨA LÀ LẤY PHÁP TRỞ VỀ TÂM LÀ KHÔNG NÓI NỮA PHÁP PHẢI TÙY TÂM DIỆT NGHĨA LÀ TÂM TRỞ NÊN TRỐNG VẮNG THÀNH KHOẢNG KHÔNG THANH TỊNH LÀ HIỂN ĐẠO CÓ NGHĨA LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO Ở TRONG TÂM CỦA TA VÀ PHẬT Ở ĐÓ CHỚ KHÔNG Ở ĐÂU XA NÊN TRÍ HUỆ PHÁT SINH ! NÊN BỒ TÁT THANH SĨ ĐÃ NÓI RẰNG :
LẶNG LẼ NGHE LẶNG LẼ NGÓ ĐÊM NGÀY
ĐÃ CÓ PHẬT TỪ XƯA NAY Ở ĐÓ !
NÊN TA ĐÂU CÓ ĐI ĐÂU HAY LÊN NON LÊN NÚI MÀ KIẾM PHẬT !
PHẬT TẠI TÂM CHỚ CÓ ĐÂU XA
MÀ TÌM KIẾM Ở TRÊN NON NÚI !
THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ PHẬT GIÁO HÒA HẢO !
HOÀNG ĐẠI SƠN CƯ SĨ NHÀ QUÊ DỐT NÁT VÀ THẤP HÈN !2/3/2019

HAI CHỮ THẾ GIAN !

HAI CHỮ THẾ GIAN !
NGƯỜI VỀ XA CÕI TÌNH XA
TA VỀ TRONG CÕI NGÀN HOA HÉO TÀN
LẠ GÌ HAI CHỮ TRẦN GIAN 
KHIẾN CHO TRĂM HỌ RỤA RÀNG LỆ RƠI
MẶC CHO NGƯỜI CHẾT VÌ NGƯỜI
MẶC CHO ĐỜI CHẾT VÌ ĐỜI ĐẢO ĐIÊN !
CHỈ VÌ CHỮ SẮC CHỮ DUYÊN
CHỈ VÌ BẠC PHẬN MÀ ĐIÊN ĐẢO ĐỜI !
CHỈ VÌ HAI CHỮ LOÀI NGƯỜI
MÀ THAN MÀ KHÓC LỆ RƠI NGẬP TRÀN !
THẾ GIAN ƠI HỞI THẾ GIAN
BỞI VÌ HAI CHỮ PHỤ PHÀNG MÀ ĐAU
TRĂM NĂM MỘT KHỐI ƯU SẦU
NGÀN NĂM KHỐI LỆ ĐÂU ĐÂU CHẢY HOÀI
ĐỜI LÀ MỘT CÕI BI AI
HÃY MAU THỨC TỈNH QUAY ĐẦU LÀ HƠN
KHÔNG QUAY MẤT XÁC MẤT HỒN
TRONG NGÀY TẬN DIỆT KHÔNG CÒN BAO LÂU ! (15 phút)
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
6/2/2019
LẺ LOI !
CÔ ĐƠN VÀ MỘT NỖI BUỒN
CÓ AI MÀ HIỂU CHO LÒNG CỦA TA
NGƯỜI ĐI NHƯ THỂ BÓNG MA
BỎ TA Ở LẠI MÌNH TA TA RẦU !
TÌNH YÊU LÀ ĐỚN LÀ ĐAU
TÌNH YÊU LÀ KHÚC NHẠC SẦU THIÊN THU ! (2 phút xktt)
Cung trầm vũ lang !
Cho tất cả những ai đau khổ vì tình yêu !
6/2/2019
CƠN MƯA TÌNH THẾ GIAN
CƠN MƯA TINH ÁI CÕI TRẦN GIAN
MƯA MÃI CÒN MƯA CÕI ĐỊA ĐÀNG
VÀ THẾ NGÀN NĂM ĐỜI VẪN THẾ
VẪN CÒN MƯA MÃI KIẾP NHÂN GIAN !
MƯA CỦA TÌNH YÊU ĐỂ ẤM NỒNG
ĐỜI LÀ GIẤC MỘNG CÕI HƯ KHÔNG
CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG TRÊN TRẦN THẾ
MÀ ĐỂ CHO ĐỜI NHỚ VỚI MONG !
YÊU CHỈ LÀ YÊU ĐỂ KHỔ ĐAU
ĐỂ BUỒN ĐỂ NHỚ LÚC XA NHAU
VỚI TRỜI THĂM THẲM CÙNG MÂY NƯỚC
ĐỂ CHẤT THÀNH MÂY VẠN KHỐI SẦU !
YÊU CHỈ LÀ YÊU ĐỂ LẠNH LÙNG
ĐỂ LÒNG BĂNG GIÁ LẠNH NHƯ ĐÔNG
TA ƠI MỘT CÕI SẦU HIU QUẠNH
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI ĐI THẤY CHẠNH LÒNG !
TÌNH YÊU NHƯ THỂ BÓNG TRĂNG MƠ
NHƯ NẮNG HOÀNG HÔN MUÔN TIẾNG TƠ
MÀ TIẾNG TƠ ĐÀN NHƯ RÉO GỌI
CHO TA NGỒI ĐÓ MÃI MONG CHỜ !
BAOLOCMAURICE
XUÂN GIÁ BĂNG
LỜI TÌNH NHƯ NHỚ NHƯ QUÊN
NHƯ TRĂNG HÉO ÚA CUNG HUYỀN TRONG MƠ
TÌNH CA NHƯ MỘT BÀI THƠ
CÒN TRONG MỘNG TƯỞNG BAO GIỜ MỚI THÔI
NGƯỜI XƯA NGỌC THỐT HOA CƯỜI
TÌNH XƯA GIỜ ĐÃ NƯỚC TRÔI THEO DÒNG
HỞI ƠI BÈO NƯỚC MÊNH MÔNG
TRĂNG TRÔI TRONG NƯỚC CHO BUỒN NGẪN NGƠ
VƯỜN LÀI GIÓ THỔI PHẤT PHƠ
CHO VƯỜN HOA CHÚA CHIỀU MƠ HƯƠNG NỒNG
LÁ BAY VỀ CÕI MÊNH MÔNG
NHỮNG CHIỀU SƯƠNG LẠNH NGHE LÒNG QUẠNH HIU
HOÀNG HÔN CÒN NGẬP BÓNG CHIỀU
MÂY TRÔI TRỜI ĐẤT HIU HIU LẠNH LÙNG
NGHE XUÂN VỀ ĐẾN TRONG HỒN
BÊN HÀNG TƠ LIỂU TƯNG BỪNG ĐÓN XUÂN
XUÂN NÀY XUÂN ĐÃ ĐÓNG BĂNG
KHÓI SƯƠNG LẠNH LẼO CUNG HẰNG TRÊN CAO....!
BAOLOCMAURICE
·
THỜI GIAN NHƯ GIÓ MÂY BAY !
ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ AI ƠI
THOÁNG QUA RỒI MẤT KIẾP NGƯỜI KHÔNG LÂU
TRẺ TRUNG RỒI BẠC MÁI ĐẦU
NGHĨ SUY BUỒN LẮM TA SẦU MÌNH TA
THƯƠNG NGƯỜI CÁ LẶN CHIM SA
MỘT THỜI XUÂN SẮC RỒI HOA CŨNG TÀN !
THƯƠNG AI SỐ KIẾP HỒNG NHAN
SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN SẮC HƯƠNG !
KIẾP NGƯỜI NHƯ KHÓI NHƯ SƯƠNG
TRĂM NĂM LÀ MẤY ĐOẠN TRƯỜNG BIẾT BAO !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG 2019
CHỈ LÀ MƠ MỘNG CHỈ LÀ MƠ
TA KHÓC XUÂN ƠI CHẲNG ĐỢI CHỜ
TA KHÓC TRỜI ƠI TA MÃI KHÓC
BỞI KHÔNG CÒN NỮA TUỔI XUÂN MƠ !