http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Năm, 19 tháng 7, 2018

BÀI VIẾT ANH NGỮ CHO SINH VIÊN CẤP CAO BOLOCMAURICE


MY SINCERE CALL !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


BUDDHISM WILL BE ETERNITY IN MY HEART !
GOD WILL ALWAYS BE IN MY HEART, IN MY SOUL
IN MY BREATH AND EVERYWHERE IN THIS IMMENSE
UNIVERSE !
I ALWAYS PRAY LORD TO BLESS ALL MANKIND EVERY NIGHT ! I CALLED " ALL, TURN BACK THE BEST WAY, IS TO RETURN TO AMITA BUDDHA FOR EVERMORE OUT OF THE DOOR OF DEATH IN THIS PAINFUL LIFE ! MY LIFE FRIENDS
BUDDHISM'S SOMETHING MIRACULOUS AND SO SUPERNATURAL THAT I ALWAYS WORSHIP IN MY SPEAKING HEART !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


THE NOBLEST CALL FROM BAOLOCMAURICE !
18/7/2018 !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


ALAS ! THE TIME'S A KNIFE TO CUT OFF ALL THE LIVES OF MANKIND !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
THE TIME WENT VERY QUICKLY LIKE A DREAM IN LIFE AND NEVER TO RETURN THE SECOND TIME FOR US LIVING IN PAIN AND REGRET FOR THE PAST TIME ! THE BLOOM WILL LEAVE TOO FAST, WE HAVE TO HURRY UP AND TO ARRANGE EVERYTHING BEAUTIFULLY BEFORE LEAVING !
WE ARE LIVING IN WORRIES AND FEARS BECAUSE THE TIME'S JUST GOING BY, AND GOING BY CONTINUOUSLY AND NONSTOP AND ANYBODY ALSO WORRIES WE WILL BECOME OLD AND MUST DIE OF SICKNESS AND THE PAINS WILL COME TO EVERYBODY SURELY AND WE CAN'T ESCAPE FROM DEATH AND THAT'S THE GREATEST PAIN OF MANKIND ON EARTH !
AND WHAT WILL BE WILL BE ! WE CAN'T AVOID GETTING ALL THE SORROWS IN THIS FALSE AND EPHERMERAL LIFE THAT'S THE RULE OF THE UNIVERSE WE WILL HAVE TO INCUR WHAT WE CAUSED AND WE HAVE TO RECEIVE ACCORRDING TO THE RULE OF LOAN AND PAY THAT GOD DISPOSED FOR EACH PERSON IN LIFE AND THAT'S ALSO JUSTICE FOR ALL THE PEOPLE !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BAOLOCMAURICE
18/7/2018

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


GOD AND ME TO BE TOGETHER FOR EVERMORE !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


LOVE,NOWADAYS,WENT AWAY OUT OF MY LIFE WITH A SO LONG TIME, THAT MADE ME FEEL SO LONELY AND PAINFUL IN MY DEEP SADNESS ON FROZEN EARTH LIKE WINTER WILL BE LASTING LONG IN MAXIMALLY SORROWFUL HEART ! OH ! LOVE LET ME SO FAR IN PAIN AND REGRET AND LET ME BE OUT OF HER REACH FOR EVERMORE FOR ME NEVER TO MEET MY FORMER PERSON ! I ,ALL, LOST ALL ALREADY IN THIS LIFE ! LIFE'S REALLY BITTER AND PEPPERY NOT SWEET LIKE PEOPLE OFTEN THOUGHT IN THIS TEMPORARY AND EPHEMERAL LIVING ! THEN, ME, I,MAY NOW REALLY WOKE UP ! WELL,I WILL BE FORGETTING ALL AND I ALWAYS PRAY GOD TO BLESS ME A LOT OF FAVORS AND HAPPINESS AGAIN AND TO FEEL REALLY HAPPY WHEN GOD COMES TO BE BY ME AND BRING ME OF RETURNING TO LORD AFTER 100 YEARS ! I REALLY THINK THAT GOD NEVER LEAVE ME BEHIND LIKE LOVE QUITTED ME FOR ME LIVING IN SORROW LIKEWISE !
LOVE WENT AWAY AND LOVE OF NO RETURN IN THIS UNIVERSE BUT GOD WILL ALWAYS STAY IN MY HEART FOR EVERMORE THOUSANDS LIVES LATER ! THANK GOD SO MUCH AS LORD LOVES ME TO BE BY LORD FOR EVERMORE AND FOR EVERMORE !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


BAOLOCMAURICE WANT TO SHOW EVERYONE !
17/7/2018 !

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

TIÊNG ANH CAO CẤP CHO SINH VIÊN CHUYÊN KHOA ANH !

Hello Honey,
How are you doing today over there ?I hope all is well with you,Honey i have just finish with the Smart Post Courier Service Company which they promise me that the consignment will leave Kabul Afghanistan tonight been Monday to arrive your country on Wednesday 11th July,The name of the diplomatic agent is (Dr. Alfred Addo),He will contact you once he arrives your country International Airport.

I was also informed that there will be a small amount local charge of custom clearance, landing permit and non inspection fee that you have to pay at your country International Airport before the consignment will be cleared from the customs and the diplomat delivers to you, please i will like you to help me in handling that payment since it has to be paid in your country but you will not go to the airport for security reasons, just follow their instruction until they deliver at your home because i paid for home delivery .

Honey I have attached the Air way bill because they will demand it from you when they get to (Vietnam) before delivery to you.I do not know the exact amount that you have to pay to the customs for the clearance but please take back double any expenses you make once you receive the consignment, do not allow the consignment to stay long at the airport to avoid the customs from trying to scan the consignment, remember that this consignment was not declared as money, rather it was declared as family valuables.

The diplomat is not even aware of the content of the consignment for security reasons, he only knows it family valuables as it was declared. please try and maintain the secret of this transaction for our safety and that of the money, i pray that almighty God will guide and lead us through and i know you will not betray me, have a lovely day. Sgt. Heather Arnette !

TRANSLATE INTO VIETNAMESE !


Chào cưng, Tôi hy vọng tất cả đều tốt đẹp với bạn, Honey tôi vừa kết thúc với Công ty Dịch vụ Chuyển phát nhanh Bưu điện mà họ hứa với tôi rằng chuyến hàng sẽ rời Kabul Afghanistan tối nay là Thứ Hai để đến quốc gia của bạn vào Thứ Tư ngày 11 tháng 7 , Tên của nhân viên ngoại giao là (Tiến sĩ Alfred Addo), Ngài sẽ liên lạc với bạn khi anh ta đến sân bay quốc tế của bạn. Tôi cũng được thông báo rằng sẽ có một khoản phí nhỏ của địa phương của giải phóng mặt bằng tùy chỉnh, giấy phép hạ cánh và lệ phí kiểm tra mà bạn phải trả tại quốc gia của bạn Sân bay quốc tế trước khi lô hàng sẽ được xóa khỏi hải quan và các nhà ngoại giao cung cấp cho bạn, xin vui lòng Tôi sẽ như bạn để giúp tôi trong việc xử lý khoản thanh toán đó vì nó phải được thanh toán ở nước bạn nhưng bạn sẽ không đến sân bay vì lý do an ninh, chỉ cần làm theo hướng dẫn của họ cho đến khi họ giao hàng tại nhà của bạn vì tôi trả tiền giao hàng tận nhà. Tôi đã đính kèm hóa đơn đường hàng không bởi vì họ sẽ yêu cầu từ bạn khi họ đến (Việt Nam) trước khi giao hàng cho bạn. Tôi không biết số tiền chính xác mà bạn phải trả cho hải quan để giải phóng mặt bằng nhưng hãy lấy lại gấp đôi bất kỳ chi phí nào bạn thực hiện một khi bạn nhận được lô hàng, không cho phép lô hàng ở lại sân bay để tránh hải quan cố gắng quét chuyến hàng, hãy nhớ rằng lô hàng này không được khai báo là tiền, thay vào đó nó được khai báo là vật có giá trị gia đình. Các nhà ngoại giao thậm chí không nhận thức được nội dung của lô hàng vì lý do an ninh, ông chỉ biết nó có giá trị gia đình như nó đã được tuyên bố. hãy cố gắng và duy trì bí mật của giao dịch này vì sự an toàn của chúng tôi và số tiền đó, tôi cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời toàn năng sẽ hướng dẫn và dẫn dắt chúng tôi qua và tôi biết bạn sẽ không phản bội tôi, có một ngày đáng yêu. Sgt. Heather Arnette !

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

NHỚ MÙA THU XƯA !

NHỚ MÙA THU XƯA !

TÁC PHẪM MÙA THU BẤT HỦ CỦA MÌNH ! (IMMORTAL AUTUMN MASTERPIECE)


CHẤP CÁNH THIÊN THẦN !

ĐÂY MÙA THU TỚI ĐÂY MÙA THU TỚI

HOA ĐÃ TÀN TRONG NẮNG RỦ THIÊN THANH

NHỚ THU XƯA MÙA THU XA VỜI VỢI

TA BÊN NGƯỜI SAY ĐẮM TUỔI XUÂN XANH !

TÌNH ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN TRĂNG THẾ KỶ

ÁO THU SẦU TA KHÓC MÃI THIÊN THU

KHÓC BẰNG THƠ TÌNH TA NHIỀU MỸ Ý

ÔM MUÔN TRĂNG RÓT LỆ ĐẾN BAO GIỜ !

TA ÔM CẢ MÙA XUÂN TRONG HẢO VỌNG

TRÁI TIM TA HÓA ĐÁ ĐÃ NGÀN NĂM

TA ĐÃ SỐNG THỜI VÀNG SON ẢO MỘNG

TƯỞNG TRẦN GIAN LÀ ĐÓ CÕI THIÊN ĐÀNG !

TINH ĐÃ SỐNG MỘT THỜI TA ĐÃ SỐNG

MƠ CUNG TRĂNG TÌNH MỘNG BẾN SÔNG MƠ

MỖI CHIỀU VỀ TA ĐỐT LỆ THÀNH THƠ

THƠ ĐÃ CHẾT TỪ MUÔN NGÀN THẾ KỶ !

RỒI TA THẢ THƠ SẦU BAY BẤT TẬN

NHƯ MUÔN CHIM TUNG CÁNH VƯỢT TRÙNG DƯƠNG

THƠ TÌNH BUÔN NHƯ BẢO TỐ NGÀN PHƯƠNG

THEO VỚI GIÓ THÀNH TƯỢNG ĐÀI BẤT TỬ !

CÕI TRẦN GIAN CÕI THIÊN ĐƯỜNG MỘT THUỞ

ÔM MUÔN THƠ HỒN CHẤP CÁNH TA BAY

ĐỂ TÌM VỀ TRÊN VẠN CÕI BỒNG LAI

TA HÓA PHÉP HỒN TUNG BAY VẠN BỰC !

THƠ LÀ ĐẤY ÔM SẦU CAO CHẤT NGẤT

TA LÀ THƠ MÀ TRĂNG NƯỚC CŨNG LÀ THƠ

CÕI THIÊN HÀ TRĂM MỘNG VỚI NGÀN MƠ

TA CHẤP CÁNH THIÊN THẦN QUÊN TẤT CẢ ! (


BAOLOCMAURICE CTVL !

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

TRĂM NĂM TÌNH THƯƠNG ĐAU !

MẶN MÀ NHAN SẮC HỒNG NHAN 
HƯƠNG TRỜI SẮC NƯỚC CŨNG TÀN NHƯ HOA !
TRONG NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
CHỮ TÀI CHỮ MẠNG KHÉO LÀ GHÉT NHAU ! (Ng Du)
TRĂM NĂM NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN MÀ THÔI
KHỔ ĐAU NHIỀU QUÁ TRONG ĐỜI
PHÙ DU ẢO TƯỞNG MỘT THỜI CŨNG QUA !
HOA NÀO CŨNG ĐẸP NHƯ HOA
RỒI HOA CŨNG HÉO PHÔI PHA ÚA TÀN
CÒN GÌ MỘT KIẾP HỒNG NHAN
SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN THẢM THÊ !
ĐỂ CHO NGƯỜI NHÚNG KẺ TRỀ
KHEN CHÊ ĐỦ THỨ LÊ THÊ THÓI ĐỜI !
ĐỜI THƯỜNG BẠC BẼO NHƯ VÔI
HỒNG NHAN BẠC PHẬN SỐ TRỜI ĐỊNH PHÂN
TUỔI XUÂN HOA NỞ MỘT LẦN
RỒI HOA TÀN ÚA PHẤN SON NHẠT NHÒA !
HỞI NGƯỜI NHAN SẮC KIÊU XA
CƯỜI VUI MỘT THUỞ XUÂN QUA ÚA TÀN !
KHÓC CHO THÂN PHẬN HỒNG NHAN
HOA NÀO CŨNG HÉO CŨNG TÀN MÀ THÔI
AI ƠI TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI
ĐỚN ĐAU NHIỀU QUÁ KIẾP NGƯỜI MONG MANH
XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !
HÃY TU VỀ CÕI BỒNG LAI
KIẾP NGƯỜI RẤT NGẮN KHÔNG ĐÀI AI ƠI !
CHỈ LÀ MỘNG MỴ MÀ THÔI
CHIÊM BAO MỘT GIẤC SÁNG RỒI CÒN CHI !
LUÂN HỒI SANH TỬ BIỆT LY
DỨT HƠI LÀ HẾT SẦU BI LỆ TRÀN
MỒ CHÔN NHÂN LOẠI TRẦN GIAN
ĐỊA CẦU CHỜ SẴN TRIỆU NGÀN NĂM QUA !
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
TU LÀ CỘI KHÚC TÌNH LÀ GIÂY OAN ! (Ng Du)
MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG
RÁNG TU THÀNH ĐẠO MÌNH VÀNG MAI SAU !
TA THƯƠNG ĐỜI QUÁ KHỔ ĐAU
ĐÊM ĐÊM TA KHÓC TA SẦU AI ƠI !
TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
SỐNG TRONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI KHÔNG LÂU..!

TRĂM NĂM NỢ TÌNH NỢ ĐỜI TA PHẢI TRẢ CHO XONG !


  ĐỜI SAO KHÔNG NGÀN NĂM
  CHO TA NGỒI TA KHÓC ÂM THẦM !
  ĐỜI SAO KHÔNG NGÀN NĂM
  MÀ CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ TRĂM NĂM
  CHO TA NẰM TA NHỚ XA XĂM
  CHO TA BUỒN CHỈ CÓ TRĂM NĂM !
  CHO TA BUỒN LÀM KIẾP CON TẦM
  TRẢ NỢ ĐỜI MỘT KIẾP ĂN DÂU !
  CHO TA BUỒN NGỒI ĐÓ TA SẦU
  NÊN ĐIÊN CUỒNG HÉO ÚA XANH XAO
  VIẾT THƠ TÌNH...
  TRẢ NỢ ĐỜI QUÊN KIẾP ĂN DÂU
  TA BUỒN BIẾT BAO
  ÔM MỘT MỐI SẦU MUÔN NGÀN THẾ KỶ
  CHO TA THƯƠNG ĐAU HÉO HẮC ƯU SẦU !
  VÌ SAO VÌ SAO ?
  ĐỜI NHƯ LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO
  NHƯ CƠN GIÓ BAY QUA
  TUỔI XUÂN QUA RỒI ĐẾN TUỔI GIÀ
  ĐỂ QUÊN BUỒN TA VIẾT THƠ CA
  NHỚ AI TA NHỚ ?
  TÌNH XA
  TA BUỒN
  ĐỜI TA DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG
  NHƯ CÁ XÌNH CHƯƠNG ...
  Ở DƯỚI MƯƠNG
  CHO TA CHÁN CHƯỜNG
  MỘT KIẾP CON TẰM
  NGỒI VIẾT VĂN CHƯƠNG
  ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI
  ĐỂ TRẢ NỢ NGƯỜI
  CHO TA QUÊN ĐI !
  ĐỜI LÀ ĐAU KHỔ !
  TRẢ NỢ KIẾP TẰM
  ĂN DÂU XANH LÁ
  LÒNG NGHE ĐAU QUÁ XÁ !
  ĐÊM ĐÊM TA NGỦ
  DÒNG LỆ CHẢY QUANH
  ĐƠN THÂN GỐI CHIẾC
  TRONG MỘT CUỘC ĐỜI
  MỘT KIẾP QUẠNH HIU
  CHO QUA NGÀY THÁNG RONG RỀU
  TRẢ NỢ CHO XONG
  MỘT KIẾP LÀM NGƯỜI
  TRẢ VAY VAY TRẢ...
  ĐỂ MAI SAU TA...
  VỀ VỚI PHẬT ĐÀ
  VÀ QUÊN TẤT CẢ
  QUÃNG ĐỜI XƯA XA
  ĐÃ TRÔI QUA NHANH
  NHƯ LÀ BÓNG MA...BÓNG MA
  GIỜ THÌ TẤT CẢ
  ĐÃ KHÔNG CÒN
  KHÔNG CÒN GÌ
  TRONG TRÁI TIM TA
  NGƯỜI ƠI !
  TA ĐÃ NỢ RỒI
  NÊN NGHE LÒNG VUI
  TRONG NỖI ĐỚN ĐAU NGẬM NGÙI
  CỦA KIẾP CON TẰM
  NHẢ NGỌC PHUN CHÂU
  CHO TA QUÊN HẾT NỖI ĐAU
  TRÊN THẾ GIAN
  MỘT KIẾP ƯU SẦU....!

  BAOLOCMAURICE ! (24/5/2018)

  CHỮ TÀI CHỮ MẠNG KHÉO LÀ GHÉT NHAU ! (Ng Du)
  TRĂM NĂM NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
  NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN MÀ THÔI
  KHỔ ĐAU NHIỀU QUÁ TRONG ĐỜI
  PHÙ DU ẢO TƯỞNG MỘT THỜI CŨNG QUA !
  HOA NÀO CŨNG ĐẸP NHƯ HOA
  RỒI HOA CŨNG HÉO PHÔI PHA ÚA TÀN
  CÒN GÌ MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN THẢM THÊ !
  ĐỂ CHO NGƯỜI NHÚNG KẺ TRỀ
  KHEN CHÊ ĐỦ THỨ LÊ THÊ THÓI ĐỜI !
  ĐỜI THƯỜNG BẠC BẼO NHƯ VÔI
  HỒNG NHAN BẠC PHẬN SỐ TRỜI ĐỊNH PHÂN
  TUỔI XUÂN HOA NỞ MỘT LẦN
  RỒI HOA TÀN ÚA PHẤN SON NHẠT NHÒA !
  HỞI NGƯỜI NHAN SẮC KIÊU XA
  CƯỜI VUI MỘT THUỞ XUÂN QUA ÚA TÀN !
  KHÓC CHO THÂN PHẬN HỒNG NHAN
  HOA NÀO CŨNG HÉO CŨNG TÀN MÀ THÔI
  AI ƠI TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI
  ĐỚN ĐAU NHIỀU QUÁ KIẾP NGƯỜI MONG MANH
  XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
  HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
  ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
  MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !
  HÃY TU VỀ CÕI BỒNG LAI
  KIẾP NGƯỜI RẤT NGẮN KHÔNG ĐÀI AI ƠI !
  CHỈ LÀ MỘNG MỴ MÀ THÔI
  CHIÊM BAO MỘT GIẤC SÁNG RỒI CÒN CHI !
  LUÂN HỒI SANH TỬ BIỆT LY
  DỨT HƠI LÀ HẾT SẦU BI LỆ TRÀN
  MỒ CHÔN NHÂN LOẠI TRẦN GIAN
  ĐỊA CẦU CHỜ SẴN TRIỆU NGÀN NĂM QUA !
  TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
  TU LÀ CỘI KHÚC TÌNH LÀ GIÂY OAN ! (Ng Du)
  MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG
  RÁNG TU THÀNH ĐẠO MÌNH VÀNG MAI SAU !
  TA THƯƠNG ĐỜI QUÁ KHỔ ĐAU
  ĐÊM ĐÊM TA KHÓC TA SẦU AI ƠI !
  TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
  SỐNG TRONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI KHÔNG LÂU..!  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

PHẬN MÁ HỒNG ! (HỒNG NHAN BẠC PHẬN)

  TUỔI XUÂN CÓ VẠN NGƯỜI MÊ
  KHI XUÂN HÉO ÚA NGƯỜI CHÊ HOA TÀN
  LẠ GÌ CÁI THÓI TRẦN GIAN
  NGƯỜI ĐỜI BẠC BẼO TỪ NGÀN NĂM XƯA
  MẶN MÀ AI CŨNG THÍCH ƯA 
  ĐẾN KHI TÀN CỖI HỮNG HỜ ĐI QUA !
  THỜI GIAN NHƯ THỂ ÁC TÀ (là ánh trời chiều)
  ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM ĐỂ LÀ GIAI NHÂN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG ! (24/5/2018)
  PHẬN MÁ HỒNG !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  MẶN MÀ HƯƠNG SẮC CŨNG PHAI
  GIAI NHÂN HOA HẬU RỒI AI CŨNG TÀN 
  BUỒN ƠI MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN NGƯỜI ƠI
  NGÀY NÀO NGỌC THỐT HOA CƯỜI
  LÍU LO NHƯ CÁNH CHIM TRỜI REO VUI
  TUỔI XUÂN NHƯ CÁNH HOA TƯƠI
  MÀY TẦM MẮT PHƯỢNG SÁNG NGỜI KHUÔNG TRĂNG (1)
  LONG LANH ƠI ÁNH MẮT VÀNG
  TÓC MÂY MỘT MÁI LANG THANG SUỐI TÌNH !
  THUỞ TRĂNG MƯỜI TÁM TRÒN XINH
  NHƯ HOA MỚI NỞ KẺ NHÌN NGƯỜI MƠ
  KẺ TRÔNG KẺ ĐỢI NGƯỜI CHỜ
  HẾT DUYÊN ĐI SỚM VỀ TRƯA LẠNH LÙNG
  NGÀY NÀO XINH ĐẸP LUNG LINH
  SAO ĐÊM RỰC ÁNH TRĂNG TÌNH NGẨN NGƠ
  NỮ HOÀNG TUỔI MỘNG TUỔI MƠ
  RỒI HOA HÉO ÚA MỘNG HỜ CŨNG TAN...
  CŨNG RỒI MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  RƠI RƠI NƯỚC MẮT LỆ TRÀN THÂU CANH
  LÁ XANH CÒN Ở TRÊN CÀNH
  RỒI HOA TÀN ÚA LÁ XANH THÀNH VÀNG
  ĐỜI AI MỘT THUỞ HUY HOÀNG
  RỒI TRĂNG CŨNG LẶN HOA TÀN BƯỚM CHÊ
  TUỔI XUÂN CÓ VẠN NGƯỜI MÊ
  KHI XUÂN HÉO ÚA NGƯỜI CHÊ HOA TÀN
  LẠ GÌ CÁI THÓI TRẦN GIAN
  NGƯỜI ĐỜI BẠC BẼO TỪ NGÀN NĂM XƯA
  MẶN MÀ AI CŨNG THÍCH ƯA
  ĐẾN KHI TÀN CỖI HỮNG HỜ ĐI QUA !
  THỜI GIAN NHƯ THỂ ÁC TÀ (là ánh trời chiều)
  ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM ĐỂ LÀ GIAI NHÂN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG ! (24/5/2018)
  MẶN MÀ HƯƠNG SẮC CŨNG PHAI 
  GIAI NHÂN HOA HẬU RỒI AI CŨNG TÀN
  Comments
  SỐ PHẬN ! (SAFE!)
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  THIÊN TÀI RỒI CŨNG THIÊN TAI !
  TRỜI ĐÀY HAI CHỮ THIÊN TÀI AI ƠI
  ĐƯỢC SANH RA Ở TRONG ĐỜI ...
  See More
  HỒNG NHAN BẠC PHẬN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  MẶN MÀ NHAN SẮC DUNG NHAN
  CHIM SA CÁ LẶN CŨNG TÀN MÀ THÔI
  DÙ RẰNG NGỌC THỐT HOA CƯỜI ...
  See More
  XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
  HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
  ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
  MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !