http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

TU GIẢI THOÁT TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT !

KIM CHỈ NAM CHO NGƯỜI MUỐN TU GIẢI THOÁT CHỈ MỘT KIẾP NÀY LÀ THÀNH TỰU VIÊN MÃN TỐT ĐẸP !
LỜI VÀNG CHO TẤT CẢ NHÂN LOẠI PHẬT TỬ TRÊN TÒAN THẾ GIỚI KHI TU HỌC PHẢI BIẾT CÁI ĐIỀU VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI NẦY ĐỂ TU NIỆM PHẬT MỘT KIẾP LÀ VỀ VỚI PHẬT ĐÀ GỌI LÀ TU NHẤT KIẾP NGỘ NHẤT THỜI VÌ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT LÀ TU TẮT TU MAU VÀ KHÔNG CẦN PHẢI TU THIỀN HAY LÀ TU TỤNG KINH GÕ MÕ COI CHỪNG MUÔN NGÀN NĂM SAU CŨNG CHƯ THÀNH ĐẠO !
LÀ VÌ PHẬT THÍCH CA NÓI TRONG KINH RÕ RÀNG : CHO DÙ TỤNG HẾT 12 NGÀN TẠNG KINH CỦA NGÀI PHƯỚC ĐỨC CŨNG KHÔNG BẰNG MỘT CÂU A DI ĐÀ PHẬT SẼ TIÊU DIỆT 84 NGÀN TỘI LỖI TRONG QUÁ KHỨ VÀ PHƯỚC ĐỨC VÔ LƯỢNG TRONG TƯƠNG LAI GỌI LÀ PHƯỚC VÔ LẬU VỀ CÕI PHẬT HƯỞNG HOÀI CŨNG KHÔNG HẾT VÀ TRƯỜNG SANH BẤT TỬ NƠI CÕI TÂY PHƯƠNG !
CÒN TU BỐ THÍ MÀ KHÔNG TU TỊNH ĐỘ NIỆM PHẬT NÊN PHẬT KHÔNG RƯỚC VÀ KHI HƯỞNG QUÁ NHIỀU PHƯỚC THẾ GIAN NÊN HẾT PHƯỚC THÌ HỌA SẼ TỚI CHÌM SÂU VÔ ĐỊA NGỤC TIẾP TỤC KHỔ ĐAU RẤT LÀ NGUY HIỂM CHO AI MÊ MUỘI CHỈ BIẾT TU PHƯỚC BỐ THÌ LÀ ĐẠI HỌA Ở KIẾP THỨ BA COI CHỪNG PHẢI ĐỌA NƠI ĐỊA NGỤC !
ĐÂY LÀ KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC CHO NGƯỜI MUỐN TU VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG ĐỂ KHỎI PHẢI LO BỊ ĐỌA SAU NẦY Ở MUÔN KIẾP SAU ! MỌI NGƯỜI HÃY NHỚ CHO KỶ VÀ ĐỪNG CÓ QUÊN LỜI VÀNG NẦY CỦA PHẬT DẠY NGHE QUÝ VỊ !
CHO NÊN PHẬT NÓI : 'TRÍ TUỆ LÀ TÀI SẢN LỚN NHẤT CHO NGƯỜI TU HỌC "
VÌ NẾU TA CÓ TRÍ TUỆ NÊN TA BIẾT CÁCH TU CHO ĐÚNG TA MỚI VỀ CÕI PHẬT CÒN NẾU TA THUỘC VỀ CĂN ĐỘN KHÔNG BIẾT GÌ NÊN KHÔNG BIẾT CÁCH TUM,TU SAI ĐI TRẬT ĐƯỜNG RẦY THÌ XE LỬA ĐỔ XUỐNG LÀ KHÔNG ĐƯỢC VỀ CÕI PHẬT VÀ VÌ NGU KHÔNG CÓ TRÍ TUỆ NÊN PHẢI ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM KHÓ RA !
LỜI VÀNG PHẬT DẠY RẤT LÀ QUAN TRỌNG CHO CÁI LINH HỒN CỦA MÌNH, MỌI NGỜI TU HỌC PHẬT TỬ TRÊN KHẮP THẾ GIỚI NẦY PHẢI NHỚ ĐỪNG QUÊN NẾU NHƯ BẠN MUỐN VỀ CÕI PHẬT BẠN PHẢI LÀM NHƯ L;ỜI PHẬT DẠY, MUỐN VẬY PHẢI CÓ TRÍ TUỆ VÀ ĐẦY ĐỦ CĂN LÀNH VỚI PHẬT MỚI ĐƯỢC VỀ !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
TẠI SAO HỌA TO ?
BỞI VÌ KHÔNG TU NIỆM PHẬT ĐỂ VỀ VỚI PHẬT NÊN HỌA TO LÀ VÌ HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ HỌA TẤT NHIÊN PHẢI TỚI NÊN COI CHỪNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC ! CHO NÊN PHẬT NÓI PHƯỚC LỚN HỌA TO , HẾT PHƯỚC TỜI HỌA LÀ VẬY ĐÓ !
PHẬT THÍCH CA NÓI RẰNG : NGÀY NÀO CON CÒN Ở THẾ GIAN THÌ NGÀY ẤY CHƯA CHẮC ĐƯỢC BÌNH YÊN VÌ LOÀI NGƯỜI BIẾT ĐỦ THỨ NHƯNG KHÔNG AI BIẾT CHUYỆN GÌ XẢY RA CHO ĐỜI MÌNH VÌ HỌA TAI ĐAU ỐM BỆNH TẬT CHẾT CHÓC CÓ THỂ XẢY RA BẤT THÌNH LÌNH CHO TỪNG MỖI CON NGƯỜI !
PHẬT KẾT LUẬN NẾU MUỐN ĐƯỢC BÌNH YÊN VÀ HẠNH PHÚC CHẮC CHẮN TRONG KHI CON TU PHƯỚC BỐ THÍ LÀ PHƯỚC THẾ GIAN, CON PHẢI TU NIỆM PHẬT A DI ĐÀ ĐỂ CẦU XIN GIẢI THOÁT KIẾP TỬ SINH VỀ VỚI VỚI PHẬT A DI ĐÀ MỚI CHẮC CHẮN ĐƯỢC MÃI MÃI BÌNH YÊN HẠNH PHÚC AN VUI VÀ SAU THÀNH PHẬT ĐẠO VÀ VĨNH VIỄN KHÔNG CÒN TRỞ LẠI THẾ GIAN ĐỂ LUÂN HỒI SANH TỬ NỮA ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ VÀ CHỈ CÓ CÕI A DI ĐÀ DUY NHẤT THÔI NHÉ , CÒN BẤT CỨ CÕI PHẬT NÀO HAY LÀ CÕI TIÊN ĐỀU PHẢI CÒN TRỞ XUỐNG THẾ GIAN NẾU CÓ LỖI LẦM LÀ RỚT XUỐNG THẾ GIAN HAY LÀ ĐỊA NGỤC VÀ TIẾP TỤC LUÂN CHUYỂN KHỔ ĐAU !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
AI LÀM ĐÚNG THEO LỜI MÌNH NÓI TRONG BÀI VIẾT NẦY TÔI CAM ĐOAN BẠN SẼ ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT VÀ SAU THÀNH PHẬT !
CÒN NẾU KHINH THƯỜNG LỜI NÓI CỦA TÔI KHÔNG LÀM THEO SẼ ĐỌA SA CHẮC CHẮN SAU NẦY KHI MÃN KIẾP !
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
(NĂM DẬUTHÁNG 9/2017)
AI MUỐN VỀ CỎI PHẬT PHỈ NIỆM PHẬT 108 CÂU MỖI ĐÊM VÀ XEM BÀI NẦY MỖI ĐÊM ÍT NHẤT BA LẦN CHO THUỘC LÒNG !
CTVL NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH MUÔN LOÀI HÃY MAU MAU TỈNH NGỘ TÌM ĐƯỜNG TRỞ VỀ BÊN GIÁC ĐỂ MUÔN VÀN HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI SAU THOÁT LY SANH TỬ RA KHỎI KIẾP PHÙ DU GIẢ TẠM KHỔ ĐAU NƠI THẾ GIAN NÀY !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
CON KÍNH XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG TỪ BI CỦA CON NGUYỆN RẰNG PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP VÀ CHÚNG SANH TRÊN TOÀN THỂ THẾ GIỚI NẦY ĐỂ SAU TẤT CẢ ĐƯỢC VỀ CÙNG VỚI PHẬT A DI ĐÀ !

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

LỜI VÀNG CỦA PHẬT CÒN VANG NÚI RỪNG THIÊN THU !

ĐÀN AI PHIẾM NGỌC NGÂN NGA
LỜI CA TIẾNG NHẠC THÍCH CA PHẬT VÀNG !
BA NGÀN NĂM TRƯỚC CÒN VANG 
LỜI VÀNG PHẬT DẠY MƠ MÀNG ĐÂU ĐÂY !
MÙA THU CÒN GIÓ HEO MAY
TRỜI CAO CÒN CÓ MÂY MÂY BAY NGẬP TRỜI
SÔNG SÂU CÓN CÁ BƠI BỜI
TRÊN CAO CÒN CÓ CHIM TRỜI TUNG BAY
GIÓ CÒN BAY MÃI GIÓ LAY
RỪNG XANH CÒN CÓ CHIM BẦY REO VANG
CÒN NGHE VĂNG VẲNG LỜI VÀNG
THÍCH CA THÁI TỬ MUÔN NGÀN NĂM SAU
NHƯNG ĐỜI CÒN MÃI KHỔ ĐAU
THÍCH CA GIÁNG THẾ PHÉP MẦU CỨU SINH
ĐỘ CHO TẤT CẢ HỒN LINH
NẾU AI TRỞ GÓT HÀNH TRÌNH TÂY PHƯƠNG
PHẬT ƠI TRÊN CÕI PHẬT ĐƯỜNG
MA HA PHẬT RƯỚI TÌNH THƯƠNG NGẬP TRÀN !
NAY CON NHỚ LẠI LỜI VÀNG
ĐÓ LÀ KHO BÁU TRẦN GIAN HỌC HÀNH !
SAU TA VỀ ĐẾN TRỜI XANH
THOÁT LY SANH TỬ MỘNG LÀNH TƯƠNG LAI !
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
THÍCH CA THÁI TỬ PHẬT NGÀI CHỨNG MINH ! (12/9/2017)

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

LỜI VÀNG CỦA PHẬT CÒN VANG NÚI RỪNG THIÊN THU !

ĐÀN AI PHIẾM NGỌC NGÂN NGA
LỜI CA TIẾNG NHẠC THÍCH CA PHẬT VÀNG !
BA NGÀN NĂM TRƯỚC CÒN VANG 
LỜI VÀNG PHẬT DẠY MƠ MÀNG ĐÂU ĐÂY !
MÙA THU CÒN GIÓ HEO MAY
TRỜI CAO CÒN CÓ MÂY MÂY BAY NGẬP TRỜI
SÔNG SÂU CÓN CÁ BƠI BỜI
TRÊN CAO CÒN CÓ CHIM TRỜI TUNG BAY
GIÓ CÒN BAY MÃI GIÓ LAY
RỪNG XANH CÒN CÓ CHIM BẦY REO VANG
CÒN NGHE VĂNG VẲNG LỜI VÀNG
THÍCH CA THÁI TỬ MUÔN NGÀN NĂM SAU
NHƯNG ĐỜI CÒN MÃI KHỔ ĐAU
THÍCH CA GIÁNG THẾ PHÉP MẦU CỨU SINH
ĐỘ CHO TẤT CẢ HỒN LINH
NẾU AI TRỞ GÓT HÀNH TRÌNH TÂY PHƯƠNG
PHẬT ƠI TRÊN CÕI PHẬT ĐƯỜNG
MA HA PHẬT RƯỚI TÌNH THƯƠNG NGẬP TRÀN !
NAY CON NHỚ LẠI LỜI VÀNG
ĐÓ LÀ KHO BÁU TRẦN GIAN HỌC HÀNH !
SAU TA VỀ ĐẾN TRỜI XANH
THOÁT LY SANH TỬ MỘNG LÀNH TƯƠNG LAI !
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
THÍCH CA THÁI TỬ PHẬT NGÀI CHỨNG MINH ! (12/9/2017)
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

LỜI VÀNG CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !

BÂNG KHUÂNG TRƯỜNG SA !

ĐÂY LÀ BÀI HÁT HAY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI CÓ ÂM HƯỞNG SÂU LẮNG LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI VÀ GÂY ÂN TƯỢNG MẠNH NHẤT TRÊN THẾ GIỚI TỪ XƯA ĐẾN NAY CỦA MỌI THỜI ĐẠI !
HÃY NGHE BÀI HÁT NÀY ĐI MỖI ĐÊM BẠN SẼ SỐNG LÂU ĐẾN 120 TUỒI VÀ NIỆM PHẬT ĐI BẠN SẼ SỐNG ĐẾN THỜI DI LẠC PHẬT VÀ PHẬT DI LẠC SẼ ĐỘ CHO TẤT CẢ THÀNH PHẬT CHO NHỮNG ĐỨA NGOAN CỦA NHƯ LAI TẤT CẢ THÀNH PHẬT HẾT TRONG THỜI ĐẠI CỦA NGÀI VÀ BAN PHÚC CHO BẠN SỐNG ĐẾN MUÔN NGÀN NĂM SAU NGỒI TRÊN TÒA SEN NGÀN LÁ ! GẤP LẮM RỒI HÃY TU TẠI GIA NIỆM PHẬT NGÀY ĐÊM KHÔNG CẦN PHẢI ĐI ĐÂU HẾT KHÔNG ĂN CỦA ĐÀN NA THÍ CHỦ LÀM CHI LÀ PHẢI THIẾU NỢ MÀ LÀM KHÔNG TRỌN LÀNH TRỌN SÁNG PHẠM GIỚI LUẬT NHÀ CHÙA CHỈ MỘT GIỚI LÀ COI CHỪNG PHẢI ĐỌA ĐÓ !
VÔ CHÙA ĂN CƠM PHẬT MÀ KHÔNG HÀNH Y NHƯ LỜI PHẬT DẠY LÀM ĐẠI LÀM CÀNG, QUYỀN CAO CHỨC TRỌNG CẬY QUYỀN Ỷ THẾ LÉN CẮP CỦA ĐÀN NA KINH DOANH TRÁI PHÉP HƯỞNG THỤ VINH QUANG VÀ NUÔI NẮNG GIA ĐÌNH VÀ CHẮN CHẮN AI HHAM MÊ HƯỞNG THỤ CỦA CHÙA PHẢI SA ĐỌA KỲ NẦY MUÔN TRIỆU NĂM KHÔNG RA VÌ CỦA CHÙA LÀ XƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI DÂN CỦA PHẬT TỬ CỦA TOÀN THỂ CHÚNG SANH QUÍ VÍ NÊN BIẾT !
LỪA DỐI NGƯỜI CÓ THỂ ĐƯỢC NHƯNG QUÝ VỊ NÊN BIẾT RẰNG KHÔNG AI CÓ THỂ LỪA TRỜI DỐI PHẬT ĐƯỢC ĐÂU !
"LÀ VÌ TRỐN NGƯỜI THÌ KHỎI CHỚ TRỐN TRỜI SAO KHỎI"
TỔ TIÊN ÔNG BÀ MÌNH NÓI NHƯ VẬY TỪ NGÀN XƯA MÀ ! 
NHƯ MÀ BẠN CÓ THỂ LỪA ĐƯỢC 100 NGƯỜI TUY NHIÊN BẠN KHÔNG THỂ LỪA ĐƯỢC 9 TỶ NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY VÌ CON MẮT CỦA THẾ NHÂN LÀ MẮT THÁNH MÀ !
VẬY THÌ AI NÓI LÀ KHÔNG CÓ THÁNH ĐÂU ?
KHÔNG CÓ THÁNH SAO SÁCH THÁNH HIÊN GỌI LÀ THÁNH NHÂN NÓI RẰNG CHUYỆN NẦY CHUYỆN KIA V...V.....?
NGƯỜI MỸ NÓI RẰNG "KHÔNG CÓ AI CÓ THỂ LỪA PHỈNH CẢ THẾ GIỚI NẦY ! QUÁ ĐÚNG QUÁ HAY VẬY XIN NHỮNG KẺ DỐI TU HÃY MAU MAU THỨC TỈNH NẾU KHÔNG SẼ VĨNH VIỄN CHÌM SÂU MUÔN TRIỆU NĂM SAU KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI SẼ ĐAU THƯƠNG KHỐC LIỆT TRONG HANG SÂU CỦA TẦNG THỨ 18 !
ĐÂY LÀ LỜI CẢNH TỈNH CƠN MÊ CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI CHO NHỮNG AI VÌ LÒNG THAM LAM HƯỞNG THỤ VINH HOA PHÚ QUÝ TRÊN XƯƠNG MÁU CỦA NGƯỜI KHÁC CỦA PHẬT TỬ LÀ ĐÀN NA THÍ CHỦ !
NAY TÔI XIN VIẾT THEO LỜI PHẬT DẠY VÌ THƯƠNG MỌI NGƯỜI CHỚ KHÔNG PHẢI GHÉT BỎ GÌ VÀ TÔI KHÔNG MUỐN THẤY AI CHÌM SÂU TRONG BÓNG TỐI MÀ LÒNG TÔI XÓT THƯƠNG NÊN CÓ DỐI LỜI NHẮN NHỦ ĐÓ MÀ THỐI VÌ THỜI KY ĐẠI XÁ TỘI SẮP HẾT HẠN RỒI NẾU VÌ HAM MÊ TIỀN 
BẠC MÀ KHÔNG KỊP QUAY ĐẦU THEO LỜI PHẬT DẠY LÀ KHỔ ĐAU NGHIỆT NGÃ KHỐC LIỆT SAU KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI LÚC ĐÓ SẼ LÀ KHÔNG CÒN KỊP NỮA VÌ ĐÃ HẾT HẠN KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI TRÊN HÀNH TINH NẦY !
CHO NÊN TÔI VÌ XÓT THƯƠNG TẤT CẢ MÀ ĐÁNH TIẾNG CHUÔNG VÀNG CẢNH TỈNH TRẦN GIAN ĐÓ !
VẬY HÃY MAU MAU QUAY ĐẦU CHO KỊP LÚC NẾU KHÔNG KẺO TRỄ NHE QUÝ VỊ ! 
THỜI GIỜ GẤP RÚT CHỈ CÒN TÍNH TỪNG GIÂY TỪNG PHÚT ĐÓ THÔI ĐẾN KHI PHẬT DI LẠC RA ĐỜI CHỚ KHÔNG PHẢI LÀ MƯỜI MẤY TRIỆU NĂM NỮA NHƯ BÊN PHẬT GIÁO THẾ GIỚI MẤY ÔNG NÓI ĐÓ ĐÂU VÌ ĐÂY ĐÃ NÓI LÀ THỜI KỲ MẠC PHÁP CUỐI ĐỜI RỒI THÌ LÀM GÌ MÀ TỚI MƯỜI MẤY TRIỆU NĂM NỮA PHẬT DI LẠC MỚI RA ĐỜI ??? 
ĐÓ LÀ MẤY NGÀI TỰ NÓI ĐÓ THÔI CHỚ PHẬT THÍCH CA ĐÂU CÓ NÓI NHƯ VẬY ???
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MƯU NI PHẬT !
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !
NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !
NAM MÔ CÁC LONG THẦN HỘ PHÁP TỪ CÕI THIÊN ĐÌNH 
LINH HIỂN CHỨNG MINH !
VÔ DANH CƯ SĨ THẤP HÈN ! (29/8/2017)
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
CON CÚI XIN NGÀI CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG THƯƠNG 
XÓT TOÀN THỂ CHÚNG SANH MUÔN LOÀI CỦA CON !

NGỌC PHƯỚC !

TIẾNG CHUÔNG GỌI ĐỜI !


CHIỀU ƠI !
CHIỀU ƠI ƠI HỞI ƠI CHIỀU
NGHE MUÔN CHIM HÓT LỜI YÊU NỒNG NÀN 
ĐÀN AI RUNG TIẾNG TƠ VÀNG
NÂNG NIU PHÍM NHẠC TÌNH TAN GIÓ CHIỀU
MƯA THU CÒN QUÁ TIÊU ĐIỀU
GIÓ ƠI LẠNH QUÁ NHỮNG CHIỀU MƯA BAY
TA CÒN AI TA CÒN AI
BÊN TA SAY ĐẮM TÌNH SAY LÁ VÀNG
BÂNG KHUÂNG TRONG BUỔI CHIỀU TÀN
ĐÂU ĐÂY VANG TIẾNG CHUÔNG VÀNG NGÂN NGA !
NAM MÔ MÔ PHẬT THÍCH CA
LỜI XƯA CÒN ĐÓ NGÀN XA NÚI RỪNG !
MẪU HOÀNG TRÊN CHÍN TỪNG KHÔNG
VỚI CÙNG CHÚA TỂ CÀNG KHÔN CHA TRỜI
CHIỀU ƠI ƠI HỞI CHIỀU ƠI
CON CÒN NHỚ PHẬT BÊN ĐỜI : "A DI"
THƯƠNG CHA CON BIẾT NÓI GÌ
XIN NGÀN LẠY MẸ TỪ BI ĐỘ ĐỜI !
CON GIỜ NHƯ CÁNH CHIM TRỜI
BAY TRONG NẮNG ẤM BÊN DỜI CÙNG CHA
NAM MÔ CON NIỆM ĐI ĐÀ
ĐỘ CHO TẤT CẢ SẼ LÀ PHẬT TIÊN !
THỜ CHA KÍNH MẸ VÔ BIÊN
BỞI CHA CÙNG VỚI MẸ HIỀN YÊU CON
CÒN TRỜI CÒN NƯỚC CÒN NON
PHẬT TIÊN THẦN THÁNH MÃI CÒN TRONG CON
RÁNG TU SAU SẼ SỐNG CÒN
ĐẾN THỜI DI LẠC CHỈ CÒN CHÂN TU !
AI TU GIẢ DỐI NGỤC TÙ
XUỐNG NƠI ĐỊA NGỤC NGÀN THU KHÓ VỀ !
BỞI ĐỜI LÀ MỘT CƠN MÊ
NGU SI PHẢI CHẾT Ê CHỀ ĐỜI TA !
CẦU CHO PHẬT RƯỚI MA HA
TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NGƯỜI TA QUAY ĐẦU
SẼ LÀ ĐƯỢC SỐNG RẤT LÂU
TRONG THỜI DI LẠC PHÉP MẦU THẦN TIÊN !
NIỆM PHẬT THÌ NIỆM TRIÊN MIÊN
CÓ NGÀY TA SẼ PHẬT TIÊN SẼ THÀNH
SAU TA VỀ CÕI TRỜI XANH
QUỲ BÊN CHÂN PHẬT PHƯỚC LÀNH CON TU !
TU THÌ KHỎI KHÓC HU HU
CÒN MÀ LƯỜI BIẾNG NGỤC TÙ NGÀN NĂM
ÍT LỜI NHẮN NHỦ TRẦN GIAN
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CỨU AN MUÔN LOÀI
ĐỂ SAU THÀNH PHẬT NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ TRẦN AI TRỞ VẾ ! (28/8/2017)

TIẾP ĐIỂN THIÊN THƠ CỦA NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CÙNG CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN NHẮN NHỦ LOÀI NGƯỜI RÁNG LO TU NIỆM ĐỂ SAU VỀ VỚI NHƯ LAI !
BAOLOCMAURICE CTV

TRỞ VỀ BẾN GIÁC !


THƠ ĐỜI NGƯỜI NÓI TA NGHE
THƠ VUI TA VIẾT NGƯỜI CHÊ TA CƯỜI
ĐỜI ƠI ĐỜI KHÓC LẪN CƯỜI 
CƯỜI TRONG MÁU LỆ BỞI ĐỜI GỚM GHÊ
NÊN TA TỪ BỎ BẾN MÊ
TRỞ VỀ BẾN GIÁC SAU VỀ TÂY PHƯƠNG !
AN VUI TRONG CÕI PHẬT ĐƯỜNG
THOÁT LY SANH TỬ ĐOẠN TRƯỜNG KHỔ ĐAU !
CTVL !

TIỂU SỬ PHẬT THÍCH CA !

NGÀI LÀ THÁI TỬ THÍCH CA
VANG DANH BỐN BIỂN RỪNG XA THUỞ NÀO !
MÌNH VÀNG VÓC NGỌC THANH TAO 
NGÔI VUA THÁI TỬ AI NÀO DÁM KHINH !
LỆNH TRỜI NGÀI XUỐNG THẾ GIAN
SÁNG KHAI PHẬT PHÁP ĐẠO VÀNG THÍCH CA
MÀ NAY LẮM BỌN TÀ MA
DÁM ĐEM XUYÊN TẠC PHẬT ĐÀ TRÊN CAO
NÓI RẰNG KHÔNG CÓ PHẬT ĐÂU
CHẾT RỒI LÀ HẾT HỒN NÀO CŨNG TAN
LÀM SAO MÀ CÓ PHẬT ĐÀNG
CHỈ LÀ TƯỢNG TƯỢNG TRẦN GIAN CÕI NẦY
QUỶ MA PHẢN BÁC PHẬT ĐÀI
CHẾT RỒI LÀ HẾT CÒN AI LINH HỒN
CÁI ÔNG TIẾN SĨ DU CÔN
TÊN NGUYỂN TƯỜNG BÁCH NÓI HỒN CÒN CHI
KHI MÀ TỬ BIỆT SINH LY
LINH HỒN CŨNG MẤT CÒN CHI SAU CÙNG
NAY TÔI NHẮN ÔNG TIẾN SĨ KHÙNG
HỌC CHI CHO LẮM CŨNG CÒN NGU SI
HỌC NHIỀU CŨNG CHẲNG BIẾT GÌ
HỌC MÀ NGU ĐỘN HỌC CHI TỐN TIỀN
NGÀY NAY CÓ BỌN QUỶ ĐIÊN
KHẮP NƠI KHẮP CHỐN XỎ XIÊNG PHẬT NGÀI !
HANG SÂU CHỜ SẴN CHO AI
Ở TẦNG MƯỜI TÁM TỘI NÀY XUỐNG HANG
ĐỊA NGỤC VÔ GIÁN NGÀN NĂM
DẦU SÔI LỬA BỎNG CHÁY TAN XÁC HỒN
CÁI ÔNG TIẾN SĨ DU CÔN
LÀ NGUYỄN TƯỜNG BÁCH KHÔNG HỒN LÀ ÔNG !
(ÔNG BÁCH NÓI CHẾT RỒI MẤT HẾT LÌNH HỒN KHÔNG
CÓ MA QUỶ GÌ HẾT ! ĐIÊN ƠI LÀ ĐIÊN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NẦY !)
(11/9/2017)
BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

MAI VỀ PHỐ XƯA !


GIÓ TỪ ĐÂU BỐN PHƯƠNG TRỜI
MƯA CÒN MƯA MÃI CHIỀU ƠI LẠNH LÙNG
MAI TÔI VỀ ĐẾN SÀI GÒN 
THĂM CON PHỐ CŨ TÔI BUỒN MÌNH TÔI !
MƯA ƠI ĐỪNG CÓ RƠI RƠI
MƯA CHI MƯA MÃI CHO ĐỜI GIÁ BĂNG !
BIỂN SÔNG CÒN MÃI MUÔN TRĂNG
NÚI NON HÙNG VĨ MÃI CÒN MAI SAU
TRĂM NĂM ĐƠI CÓ BAO LÂU
AI AI RỒI CŨNG QUA CẦU GIÓ BAY !
KIẾP SAU THÔI NHÉ BỒNG LAI
RÁNG TU THÀNH ĐẠO CÓ NGÀY TA LÊN !
NGHĨ SUY MỘT KIẾP KHÔNG BỀN
A DI ĐÀ PHẬT TRIỀN MIÊN TRONG LÒNG !
KHI TA VỀ ĐẾN CÕI BỒNG
LUÂN HỒI SANH TỬ KHÔNG CÒN AI ƠI !
KHÓC THƯƠNG VÌ MỘT CHỮ ĐỜI !
CÓ CHI BỀN CHẶT NGƯỜI ƠI CÕI NẦY !
NAM MÔ THÍCH CA NHƯ LAI
A DI ĐÀ PHẬT XIN NGÀI XÓT THƯƠNG !
KIẾP NHÂN GIAN KIẾP ĐOẠN TRƯỜNG
TRĂM NĂM LÀ HẾT TAY KHÔNG TRỞ VỀ !
(6/9/2017)

NGƯỜI NÊN BIẾT CHO !
NGƯỜI NÊN NHỚ CHO !
NẾU NHƯ NHỚ THÌ HÃY RÁNG LO TU THEO LỜI PHẬT DẠY
ĐỂ KHỎI PHẢI LO VÔ ĐỊA NGỤC !

BAOLOCMAURICE CTVL !

VỀ THĂM PHỐ CŨ !

MAI VỀ SAI GÒN THĂM ĐƯỜNG XƯA PHỐ CŨ
MỘT THOÁNG MƯA BAY TÌNH XƯA CŨ HIỆN VỀ
BỞI CHỮ TÌNH CÙNG VỚI MỘT CHỮ MÊ 
NÊN NHÂN LOẠI CỨ LÊ THÊ THƯƠNG NHỚ
NGƯỜI XƯA ĐẤY CÒN ĐÂY TÌNH MỘT THUỞ
ĐÃ HOANG TÀN TRONG GIÓ BỤI CỦA THỜI GIAN
TÌNH BAN SƠ TÌNH THUỞ ẤY MÃI NGẬP TRÀN
TRONG KÝ ỨC DÙ DỞ DANG ĐAU KHỔ
THÔI HÔM NAY MÌNH VỀ THĂM CON PHỐ NHỎ
BÊN VỆ ĐƯỜNG TA NGỒI NGẮM VẠN NGƯỜI QUA
PHỐ THỊ ĐÔNG NGƯỜI THÀNH PHỐ TRỔ MUÔN HOA
SAO TA NGHE THẤY TRONG HỒN TÊ TÁI LẠ
THẾ LÀ HẾT THỜI VÀNG SON TUỔI MÙA XUÂN LÁ MẠ
ĐÃ PHAI TÀN TẤT CẢ Ở TRONG TA.......TRONG TA........
RỒI MÙA THU SẼ TIẾP TỤC BAY QUA.....BAY QUA ........
TA BỔNG NHỚ VÀ LÒNG TA ĐAU ĐỚN............................
ÔI THẾ GIAN TÌNH CHỈ LÀ ĐÙA GIỞN................................
TA NGỒI ĐÂY MÃI NHỚ CHUYỆN XƯA XA.........................!
KỸ NIỆM BUỒN CÒN ĐÓ MÃI TRONG TA ...........................
ÔI TẤT CẢ CHỈ LÀ YÊU NÊN PHẢI KHỔ................................!

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

PHẬT NÓI "YÊU LÀ GỐC KHỔ" MÀ LOÀI NGƯỜI CỨ SỢ LỖ
NÊN CỨ YÊU......YÊU YÊU...RỒI KHÓC MUÔN CHIỀU BỞI VÌ
YÊU NGƯỜI TA NÊN NGƯỜI TA LÀM CHO MÌNH ĐAU KHỔ ! 

XKTT 20 mins (6/9/2017)