http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

THƠ PHẬT PHÁP BAOLOCMAURICE 2

CHA TRỜI BẢO TU KHÔNG TU LÀ PHẢI CHẾT VÌ ĐẠI HỌA CHIẾN TRANH VÀ THIÊN TAI SẮP TỚI !
NGỌC HOÀNG ÔNG BẢO HÃY TU
CÒN MÀ NGOAN CỐ NGỤC TÙ TƯƠNG LAI
KHÔNG TU LÃNH ÁN KHỔ KHAI 
LUẬT TRỜI GIAM HẢM ĐỌA ĐÀY CHUNG THÂN
CHA TRỜI XÁ TỘI TRẦN GIAN
NẾU AI QUAY GÓT TỘI NGÀN CŨNG THA
KHÔN NGOAN THÌ NIỆM DI ĐÀ
SẼ LÀ HẾT TỘI PHẬT THA CHO MÌNH
CÒN MÁ ÁC ĐỨC THÀNH TINH
HANG SÂU ĐỊA NGỤC HÀNH HÌNH DIÊM LA !
KHỔ ĐAU NHIỀU LẮM VẬY MÀ
ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP KHÔNG LÀ ĐẦU THAI
HANG SÂU THÊ THẢM ĐỌA ĐÀY
OAN GIA TRÁI CHỦ NGÀY NGÀY PHANH THÂY
MAU CHÂN QUAY GÓT TỪ ĐÂY
SẼ LÀ GẶP PHẬT CÓ NGÀY VINH QUANG !
VÔ DANH BẦN ĐẠO LO TU !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét