http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

TRĂM NĂM TÌNH THƯƠNG ĐAU !

MẶN MÀ NHAN SẮC HỒNG NHAN 
HƯƠNG TRỜI SẮC NƯỚC CŨNG TÀN NHƯ HOA !
TRONG NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
CHỮ TÀI CHỮ MẠNG KHÉO LÀ GHÉT NHAU ! (Ng Du)
TRĂM NĂM NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN MÀ THÔI
KHỔ ĐAU NHIỀU QUÁ TRONG ĐỜI
PHÙ DU ẢO TƯỞNG MỘT THỜI CŨNG QUA !
HOA NÀO CŨNG ĐẸP NHƯ HOA
RỒI HOA CŨNG HÉO PHÔI PHA ÚA TÀN
CÒN GÌ MỘT KIẾP HỒNG NHAN
SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN THẢM THÊ !
ĐỂ CHO NGƯỜI NHÚNG KẺ TRỀ
KHEN CHÊ ĐỦ THỨ LÊ THÊ THÓI ĐỜI !
ĐỜI THƯỜNG BẠC BẼO NHƯ VÔI
HỒNG NHAN BẠC PHẬN SỐ TRỜI ĐỊNH PHÂN
TUỔI XUÂN HOA NỞ MỘT LẦN
RỒI HOA TÀN ÚA PHẤN SON NHẠT NHÒA !
HỞI NGƯỜI NHAN SẮC KIÊU XA
CƯỜI VUI MỘT THUỞ XUÂN QUA ÚA TÀN !
KHÓC CHO THÂN PHẬN HỒNG NHAN
HOA NÀO CŨNG HÉO CŨNG TÀN MÀ THÔI
AI ƠI TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI
ĐỚN ĐAU NHIỀU QUÁ KIẾP NGƯỜI MONG MANH
XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !
HÃY TU VỀ CÕI BỒNG LAI
KIẾP NGƯỜI RẤT NGẮN KHÔNG ĐÀI AI ƠI !
CHỈ LÀ MỘNG MỴ MÀ THÔI
CHIÊM BAO MỘT GIẤC SÁNG RỒI CÒN CHI !
LUÂN HỒI SANH TỬ BIỆT LY
DỨT HƠI LÀ HẾT SẦU BI LỆ TRÀN
MỒ CHÔN NHÂN LOẠI TRẦN GIAN
ĐỊA CẦU CHỜ SẴN TRIỆU NGÀN NĂM QUA !
TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
TU LÀ CỘI KHÚC TÌNH LÀ GIÂY OAN ! (Ng Du)
MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG
RÁNG TU THÀNH ĐẠO MÌNH VÀNG MAI SAU !
TA THƯƠNG ĐỜI QUÁ KHỔ ĐAU
ĐÊM ĐÊM TA KHÓC TA SẦU AI ƠI !
TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
SỐNG TRONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI KHÔNG LÂU..!

TRĂM NĂM NỢ TÌNH NỢ ĐỜI TA PHẢI TRẢ CHO XONG !


  ĐỜI SAO KHÔNG NGÀN NĂM
  CHO TA NGỒI TA KHÓC ÂM THẦM !
  ĐỜI SAO KHÔNG NGÀN NĂM
  MÀ CUỘC ĐỜI CHỈ CÓ TRĂM NĂM
  CHO TA NẰM TA NHỚ XA XĂM
  CHO TA BUỒN CHỈ CÓ TRĂM NĂM !
  CHO TA BUỒN LÀM KIẾP CON TẦM
  TRẢ NỢ ĐỜI MỘT KIẾP ĂN DÂU !
  CHO TA BUỒN NGỒI ĐÓ TA SẦU
  NÊN ĐIÊN CUỒNG HÉO ÚA XANH XAO
  VIẾT THƠ TÌNH...
  TRẢ NỢ ĐỜI QUÊN KIẾP ĂN DÂU
  TA BUỒN BIẾT BAO
  ÔM MỘT MỐI SẦU MUÔN NGÀN THẾ KỶ
  CHO TA THƯƠNG ĐAU HÉO HẮC ƯU SẦU !
  VÌ SAO VÌ SAO ?
  ĐỜI NHƯ LÀ MỘT GIẤC CHIÊM BAO
  NHƯ CƠN GIÓ BAY QUA
  TUỔI XUÂN QUA RỒI ĐẾN TUỔI GIÀ
  ĐỂ QUÊN BUỒN TA VIẾT THƠ CA
  NHỚ AI TA NHỚ ?
  TÌNH XA
  TA BUỒN
  ĐỜI TA DỞ DỞ ƯƠNG ƯƠNG
  NHƯ CÁ XÌNH CHƯƠNG ...
  Ở DƯỚI MƯƠNG
  CHO TA CHÁN CHƯỜNG
  MỘT KIẾP CON TẰM
  NGỒI VIẾT VĂN CHƯƠNG
  ĐỂ TRẢ NỢ ĐỜI
  ĐỂ TRẢ NỢ NGƯỜI
  CHO TA QUÊN ĐI !
  ĐỜI LÀ ĐAU KHỔ !
  TRẢ NỢ KIẾP TẰM
  ĂN DÂU XANH LÁ
  LÒNG NGHE ĐAU QUÁ XÁ !
  ĐÊM ĐÊM TA NGỦ
  DÒNG LỆ CHẢY QUANH
  ĐƠN THÂN GỐI CHIẾC
  TRONG MỘT CUỘC ĐỜI
  MỘT KIẾP QUẠNH HIU
  CHO QUA NGÀY THÁNG RONG RỀU
  TRẢ NỢ CHO XONG
  MỘT KIẾP LÀM NGƯỜI
  TRẢ VAY VAY TRẢ...
  ĐỂ MAI SAU TA...
  VỀ VỚI PHẬT ĐÀ
  VÀ QUÊN TẤT CẢ
  QUÃNG ĐỜI XƯA XA
  ĐÃ TRÔI QUA NHANH
  NHƯ LÀ BÓNG MA...BÓNG MA
  GIỜ THÌ TẤT CẢ
  ĐÃ KHÔNG CÒN
  KHÔNG CÒN GÌ
  TRONG TRÁI TIM TA
  NGƯỜI ƠI !
  TA ĐÃ NỢ RỒI
  NÊN NGHE LÒNG VUI
  TRONG NỖI ĐỚN ĐAU NGẬM NGÙI
  CỦA KIẾP CON TẰM
  NHẢ NGỌC PHUN CHÂU
  CHO TA QUÊN HẾT NỖI ĐAU
  TRÊN THẾ GIAN
  MỘT KIẾP ƯU SẦU....!

  BAOLOCMAURICE ! (24/5/2018)

  CHỮ TÀI CHỮ MẠNG KHÉO LÀ GHÉT NHAU ! (Ng Du)
  TRĂM NĂM NHƯ GIẤC CHIÊM BAO
  NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN MÀ THÔI
  KHỔ ĐAU NHIỀU QUÁ TRONG ĐỜI
  PHÙ DU ẢO TƯỞNG MỘT THỜI CŨNG QUA !
  HOA NÀO CŨNG ĐẸP NHƯ HOA
  RỒI HOA CŨNG HÉO PHÔI PHA ÚA TÀN
  CÒN GÌ MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  SỚM MAI HOA NỞ CHIỀU TÀN THẢM THÊ !
  ĐỂ CHO NGƯỜI NHÚNG KẺ TRỀ
  KHEN CHÊ ĐỦ THỨ LÊ THÊ THÓI ĐỜI !
  ĐỜI THƯỜNG BẠC BẼO NHƯ VÔI
  HỒNG NHAN BẠC PHẬN SỐ TRỜI ĐỊNH PHÂN
  TUỔI XUÂN HOA NỞ MỘT LẦN
  RỒI HOA TÀN ÚA PHẤN SON NHẠT NHÒA !
  HỞI NGƯỜI NHAN SẮC KIÊU XA
  CƯỜI VUI MỘT THUỞ XUÂN QUA ÚA TÀN !
  KHÓC CHO THÂN PHẬN HỒNG NHAN
  HOA NÀO CŨNG HÉO CŨNG TÀN MÀ THÔI
  AI ƠI TRONG MỘT KIẾP NGƯỜI
  ĐỚN ĐAU NHIỀU QUÁ KIẾP NGƯỜI MONG MANH
  XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
  HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
  ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
  MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !
  HÃY TU VỀ CÕI BỒNG LAI
  KIẾP NGƯỜI RẤT NGẮN KHÔNG ĐÀI AI ƠI !
  CHỈ LÀ MỘNG MỴ MÀ THÔI
  CHIÊM BAO MỘT GIẤC SÁNG RỒI CÒN CHI !
  LUÂN HỒI SANH TỬ BIỆT LY
  DỨT HƠI LÀ HẾT SẦU BI LỆ TRÀN
  MỒ CHÔN NHÂN LOẠI TRẦN GIAN
  ĐỊA CẦU CHỜ SẴN TRIỆU NGÀN NĂM QUA !
  TRĂM NĂM TRONG KIẾP NGƯỜI TA
  TU LÀ CỘI KHÚC TÌNH LÀ GIÂY OAN ! (Ng Du)
  MAI SAU VỀ CÕI PHẬT ĐÀNG
  RÁNG TU THÀNH ĐẠO MÌNH VÀNG MAI SAU !
  TA THƯƠNG ĐỜI QUÁ KHỔ ĐAU
  ĐÊM ĐÊM TA KHÓC TA SẦU AI ƠI !
  TA THƯƠNG NGƯỜI TA THƯƠNG ĐỜI
  SỐNG TRONG MỘT KIẾP CON NGƯỜI KHÔNG LÂU..!  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !

PHẬN MÁ HỒNG ! (HỒNG NHAN BẠC PHẬN)

  TUỔI XUÂN CÓ VẠN NGƯỜI MÊ
  KHI XUÂN HÉO ÚA NGƯỜI CHÊ HOA TÀN
  LẠ GÌ CÁI THÓI TRẦN GIAN
  NGƯỜI ĐỜI BẠC BẼO TỪ NGÀN NĂM XƯA
  MẶN MÀ AI CŨNG THÍCH ƯA 
  ĐẾN KHI TÀN CỖI HỮNG HỜ ĐI QUA !
  THỜI GIAN NHƯ THỂ ÁC TÀ (là ánh trời chiều)
  ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM ĐỂ LÀ GIAI NHÂN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG ! (24/5/2018)
  PHẬN MÁ HỒNG !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  MẶN MÀ HƯƠNG SẮC CŨNG PHAI
  GIAI NHÂN HOA HẬU RỒI AI CŨNG TÀN 
  BUỒN ƠI MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  NHƯ HOA SỚM NỞ TỐI TÀN NGƯỜI ƠI
  NGÀY NÀO NGỌC THỐT HOA CƯỜI
  LÍU LO NHƯ CÁNH CHIM TRỜI REO VUI
  TUỔI XUÂN NHƯ CÁNH HOA TƯƠI
  MÀY TẦM MẮT PHƯỢNG SÁNG NGỜI KHUÔNG TRĂNG (1)
  LONG LANH ƠI ÁNH MẮT VÀNG
  TÓC MÂY MỘT MÁI LANG THANG SUỐI TÌNH !
  THUỞ TRĂNG MƯỜI TÁM TRÒN XINH
  NHƯ HOA MỚI NỞ KẺ NHÌN NGƯỜI MƠ
  KẺ TRÔNG KẺ ĐỢI NGƯỜI CHỜ
  HẾT DUYÊN ĐI SỚM VỀ TRƯA LẠNH LÙNG
  NGÀY NÀO XINH ĐẸP LUNG LINH
  SAO ĐÊM RỰC ÁNH TRĂNG TÌNH NGẨN NGƠ
  NỮ HOÀNG TUỔI MỘNG TUỔI MƠ
  RỒI HOA HÉO ÚA MỘNG HỜ CŨNG TAN...
  CŨNG RỒI MỘT KIẾP HỒNG NHAN
  RƠI RƠI NƯỚC MẮT LỆ TRÀN THÂU CANH
  LÁ XANH CÒN Ở TRÊN CÀNH
  RỒI HOA TÀN ÚA LÁ XANH THÀNH VÀNG
  ĐỜI AI MỘT THUỞ HUY HOÀNG
  RỒI TRĂNG CŨNG LẶN HOA TÀN BƯỚM CHÊ
  TUỔI XUÂN CÓ VẠN NGƯỜI MÊ
  KHI XUÂN HÉO ÚA NGƯỜI CHÊ HOA TÀN
  LẠ GÌ CÁI THÓI TRẦN GIAN
  NGƯỜI ĐỜI BẠC BẼO TỪ NGÀN NĂM XƯA
  MẶN MÀ AI CŨNG THÍCH ƯA
  ĐẾN KHI TÀN CỖI HỮNG HỜ ĐI QUA !
  THỜI GIAN NHƯ THỂ ÁC TÀ (là ánh trời chiều)
  ĐAU THƯƠNG NHIỀU LẮM ĐỂ LÀ GIAI NHÂN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG ! (24/5/2018)
  MẶN MÀ HƯƠNG SẮC CŨNG PHAI 
  GIAI NHÂN HOA HẬU RỒI AI CŨNG TÀN
  Comments
  SỐ PHẬN ! (SAFE!)
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  THIÊN TÀI RỒI CŨNG THIÊN TAI !
  TRỜI ĐÀY HAI CHỮ THIÊN TÀI AI ƠI
  ĐƯỢC SANH RA Ở TRONG ĐỜI ...
  See More
  HỒNG NHAN BẠC PHẬN !
  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  MẶN MÀ NHAN SẮC DUNG NHAN
  CHIM SA CÁ LẶN CŨNG TÀN MÀ THÔI
  DÙ RẰNG NGỌC THỐT HOA CƯỜI ...
  See More
  XUÂN CÒN ĐÔI MẮT LONG LANH
  HẾT XUÂN NGƯỜI KHÓC TUỔI XANH KHÔNG CÒN
  ĐỜI NGƯỜI ÔI QUÁ THON DON
  MẠNG NGƯỜI SỢI CHỈ TREO CÀNH GIÓ BAY !