http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

MƯA !TÁC PHẨM VĨ ĐẠI CẢM ƠN CHA TRỜI MẸ ĐẤT SẢN SANH MUÔN LOÀI MUÔN VẬT TRÊN HÀNH TINH NẦY !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
MƯA !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
MƯA ĐI CHO TRÁI ĐẤT TRÒN
CHO RỪNG XANH LÀ LÚA NON NGOÀI ĐỒNG !
MƯA TỪ NẮNG HẠ ĐẾN ĐÔNG
CHO ĐÊM LẠNH GIÁ TRONG ĐỒNG HOANG VU !
MƯA TỪ XUÂN ĐẾN MÙA THU
MƯA CHO GIÓ LẠNH MỊT MÙ KÉO QUA
MƯA TỪ RUỘNG CẠN ĐẾN ĐỒNG XA XA
MƯA CHO TRỜI ĐẤT BAO LA
MƯA CHO MÁT MẺ NHÀ NHÀ QUANH NĂM !
MƯA CHO XANH LÁ DÂU TẰM
ĂN NO KÉO CHỈ CON TẰM GIĂNG TƠ !
MƯA CHO CON GÁI MỘNG MƠ
CHO CON TRAI ĐẾN GIĂNG TƠ CÙNG NGƯỜI !
MƯA CHO DƯỚI ĐẤT TRÊN TRỜI
MƯA CÒN MƯA MÃI CHO ĐỜI KẾT HOA !
MƯA CHO TẤT CẢ NGƯỜI TA
MƯA CHO MÁT MẺ VƯỜN CÀ RUỘNG DÂU
MƯA CHO AI CŨNG MAU GIÀU
NGÀN XANH XANH LÁ SÔNG SÂU NGẬP TRÀN
MƯA ĐEM NƯỚC ĐẾN ĐỒNG HOANG
MƯA CHO TƯƠI MÁT TRÊN NGÀN LÁ XANH !
CHO TA NGÀN GIẤC MƠ LÀNH
CẢM ƠN TẠO HÓA SẢN SANH MUÔN LOÀI !
CỎ CÂY CÙNG VỚI LOÀI NGƯỜI
NẮNG MƯA LÀ ĐÊ SANH SÔI NGÀN TRÙNG !
NẮNG ẤM ÁP MƯA LẠNH LÙNG
TA ĐI VỚI GIÓ TA CÙNG MƯA BAY
MƯA TRONG TẤT CẢ TRẦN AI
MƯA CÒN MƯA MÃI MƯA HOÀI NGÀN NĂM...!

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BAOLOCMAURICE ! (26/2/2018)

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2018

NGÀY ĐỊNH TỘI CỦA TRỜI !

QUƠ BÚT THẦN TA KỂ TỘI TRẦN GIAN 
MƯỢN BÚT MỰC TIẾP ĐIỂN ĐẤNG BỀ TRÊN CHỈ GIÁO !
AI MỞ MẮT NHÌN ĐỜI CHO THẤU ĐÁO
SẼ BIẾT LÀ THIỆN ÁC ĐƯỢC PHÂN CHIA
ĐỂ MAI SAU ĐẦU KHỎI CỔ CHIA LÌA
GƯƠM BA THƯỚC PHÁP TRƯỜNG TRỜI XỬ TỘI !
AI TU HIỀN PHẬT TRỜI THƯƠNG CỨU RỖI
KHÕI ĐỌA ĐÀY VÀ AN LẠC THẢNH THƠI
CÕI TÂY PHƯƠNG RỰC RỠ SÁNG NGỜI
CHỜ RƯỚC KẺ CAO NGÔI TU NIỆM PHẬT
MUÔN ĐỜI SAU PHƯỚC LÀNH KHÔNG THỂ MẤT
VÔ SỔ HỒNG CHỜ PHẬT RƯỚC ĐÀI SEN
MUÔN NGÀN SAU ĐỜI HẠNH PHÚC ẤM ÊM
SAU RỐT RÁO SẼ LÀ THÀNH PHẬT ĐẠO !
AI KHÔNG TU RÁN ĐỪNG KIÊU NGẠO
ĐỂ NGÀY SAU LỆ ĐỔ CÕI A TỲ
CÒN BÂY GIỜ HÃY RÁNG NIỆM A DI
SAU SẼ THẤY CHUYỆN HUYỀN VI PHẬT PHÁP
NGÀY PHÁN XÉT NGÀY SAU ĐÂY GẤP GÁP
ĐẾN MAU SAU PHẬT DI LẠC XUỐNG TRẦN
KẺ BẠO TÀN KHÔNG CÒN ĐƯỢC XÁC THÂN
NGÀY CHUNG CUỘC CÕI THIÊN ĐÌNH ĐỊNH TỘI !
AI BIẾT LO HÃY QUAY ĐẦU SÁM HỐI
SẼ ĐƯỢC TRỜI XÁ TỘI KHỎI ĐAU THƯƠNG
CÒN NẾU MÀ NGOAN CỐ SẼ XÌNH ƯƠNG
KẺ GIAN ÁC ĐẾN NGÀY SAU TẬN DIỆT !
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
VÔ DANH CƯ SĨ NHÁ QUÊ ! (
18/2/2018) MÙNG 5 TẾT NHÂM TUẤT !

PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA BAOLOCMAURICE !

TÁC PHẨM VĨ ĐẠI VỀ PHẬT PHÁP !
ĐÂY LÀ KIM CHỈ NAM ĐƯỜNG VỀ CÕI PHẬT CHO NHỮNG AI MUỐN THÀNH PHẬT !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
PHẬT PHÁP TỐI THƯỢNG THỪA !
TU KHÔNG CẦN LUẬN CAO XA
TU LỜI ĂN NÓI TU QUA VIỆC LÀM !
(QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

NẾU AI CHỈ TU CÁI TƯỚNG LÀ TU PHƯỚC THẾ GIAN SẼ MÃI MÃI TRẦM LUÂN SANH TỬ !
VẬY PHẢI TU CÁI TÂM CHO TỐT ĐẸP VÀ NIỆM PHẬT MỚI ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC + TU HUỆ THÌ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC GIẢI THOÁT !
TU PHƯỚC BỐ THÍ VÀ CÚNG CHÙA,TU HUỆ LÀ NIỆM PHẬT CẦU VÃNG SANH !
CHỚ NÊN CHỈ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI MÀ CÒN PHẢI TU THÊM NIỆM PHẬT !
TU TƯỚNG LÀ TU HỮU VI LÀ TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI NHƯ CÚNG CHÙA GÕ MỎ TỤNG KINH !
RẤT NHIỀU NGƯỜI TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI MÀ KHÔNG TU CÁI TÂM MÀ CHỈ THÍCH TU CÁI TƯỚNG BỀ NGOÀI THƯỜNG CHẠY THEO XU HƯỚNG CỦA TÂM THẾ GIAN CHỈ TÔN TRỌNG CÁI VẺ BỀ NGOÀI PHÙ DU ẢO TƯỞNG VÀ GIẢ TẠM CỦA CON NGƯỜI !
(ONLY WORSHIPPING THE APPEARANCE WHICH'S
EPHEMERAL,ILLUSIVE AND TEMPORARY IN LIFE !)
TU CÁI TÂM LÀ TU VÔ VI NHƯ NGÀI HUỆ NĂNG LỤC TỔ ĐẮC QUẢ THÀNH PHẬT RỒI !
TU GÕ MÕ TỤNG KINH LÀ TU THEO THẦN TÚ LÀ TU HỮU VI KHÔNG THÀNH ĐẠO VÀ MÃI CHO ĐẾN BÂY GIỜ MẤY NGÀN NĂM RỒI THẦN TÚ CŨNG CHƯA THÀNH PHẬT MÀ CHÙA CHIỀN HIỆN NAY VẪN CÒN THÍCH TU CÁI TƯỚNG LÀ TỤNG KINH GÕ MÕ CỦA THẦN TÚ !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH THUỘC VỀ LÃNH VỰC TÂM LINH NÊN TA PHẢI TU VÔ VI LÀ SỬA CÁI TÂM MỚI THÀNH TỰU TỐT ĐẸP !
NIÊM PHẬT TRONG TÂM LÀ TU VÔ VI ĐỂ TIÊU DIỆT TỘI LỖI MỚI THÀNH ĐẠO !
TU VÔ VI TỨC LÀ TU TÂM DƯỠNG TÁNH MỚI CÓ THỂ GỘI NHUẦN ƠN ĐỨC PHẬT !
TU VÔ VI LÀ VÔ PHÁP TƯỚNG MỚI LÀ THIỆT TƯỚNG !
ĐẾN CHÙA LẠY PHẬT LÀ "THẤY ĐẠO LÝ CHỚ CHƯA THẤY TÁNH"TA PHẢI BẮT CHƯỚC CÁI TÁNH CỦA PHẬT VÀ Y HÀNH LÀM THEO LỜI PHẬT DẠY TỨC LÀ THẤY TÁNH
THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA ĐẠO TỨC LÀ ĐÃ HIỂN ĐẠO TỨC LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO !
THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO TỨC LÀ TA SẼ THÀNH ĐẠO !
TA CHỈ THẤY CÁI VÕ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG THẤY ĐƯỢC CÁI RUỘT TRÁI CÂY BÊN TRONG LÀM SAO ĂN ?
CHỈ THẤY CÁI CHÙA MÀ KHÔNG THẤY CÁI TÂM CỦA PHẬT BÊN TRONG LÀM SAO ĐẠT ĐƯỢC CÁI ĐẠO ?
CHO NÊN ĐẾN VỚI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY VÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
CHỈ THẤY BỀ NGOÀI CỦA CÁI ĐẠO MÀ KHÔNG THẤY CÁI BÊN TRONG CỦA ĐẠO LÀM SAO THÀNH ĐẠO ?
ĐỜI LÀ HỮU VI LÀ VẬT CHẤT TÀN LỤN CHỈ CÓ BỀ NGOÀI MÀ KHÔNG CÓ BÊN TRONG NHƯ LÀ ĐẠO LÀ CÁI TÂM VÀ TƯỚNG LÀ CÁI XÁC !
ĐẠO LÀ VÔ HÌNH LÀ RỖNG KÔ VÌ KÔ CÓ HÌNH TƯỚNG LÀ KHÔNG KHÔNG CÒN ĐỜI LÀ CHẤP CÓ !
NÊN Ở NGOÀI Ở TRONG Ở TRÊN Ở DƯỚI ĐỀU LÀ KO CÓ, KO VƯỚNG MẮC ĐIỀU CHI NHƯ NHƯ TỰ TẠI...
NÊN PHẬT GỌI LÀ NHƯ LAI LÀ QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT QUAN ÂM TỰ DO TỚI LUI KHÔNG RÀNG BUỘC
BẢN THỂ CỦA ĐẠO LÀ KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG KHÔNG,KHÔNG CÓ GÌ HẾT !
CHO NÊN PHẬT BỎ NGÔI VUA ĐỂ TRỞ VỀ SỐ KHÔNG MÀ THÀNH ĐẠO
NGÀI BỎ HẾT CÁI CÓ PHÙ DU NƠI THẾ GIAN ĐỂ CÓ TẤT CẢ Ở THẾ GIỚI BÊN KIA LÀ TÂY PHƯƠNG
LOÀI NGƯỜI CỨ ÔM QUÁ CHẶC CÁI CÓ VẬT CHẤT TRẦN GIAN THÌ LÀM SAO ĐẾN ĐƯỢC CÕI PHẬT ?
CHO NÊN CÁI CÓ TRÊN TRẦN GIAN LÀ MÃI MÃI LUÂN HỒI SANH TỬ !
MÀ NHIỀU Ô NHÀ GIÀU MIỆNG NÓI TÔI TU RỒI MÀ TAY THÌ ÔM GIỮ BẠC TỶ KHÔNG BUÔNG !
LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT LÀM SAO PHẬT RƯỚC VỀ VÌ LÒNG CÒN QUÁ MÊ CHẤP TIỀN CỦA VÀ ĐỦ THỨ SỰ ĐỜI THƯƠNG YÊU THÙ OÁN ĐỐ KỴ GANH TỴ MÀ KHÔNG CHỊU BUÔNG RA VỚI TÂM THẾ GIAN LÀ CHẤP KHÔNG CHẤP CÓ LÀM SAO ĐƯỢC VỀ VỚI PHẬT ? CHỈ LÀ HOANG TƯỞNG MƠ MỘNG LÀ CĂN BỆNH TRẦM KHA CỦA CON NGƯỜI !
MÀ TÂM THẾ GIAN THÌ RẤT GẦN GỦI VỚI TÂM MA NÊN TRỊCH QUA MỘT CHÚT XÍU LÀ CÓ THỂ RƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM NHƯ CHƠI !
SỐNG THÌ HAM GIÀU CHẾT LẠI MUỐN VỀ VỚI PHẬT THÀNH PHẬT THÌ CHỈ LÀ MỘNG MỴ HƯ ẢO HOANG TƯỞNG ĐÁNG THƯƠNG NÊN PHẬT GỌI LÀ CĂN ĐỘN DÙ CHO CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA LÀ KHÔN VIÊC ĐỜI MÀ NGU VIỆC ĐẠO,PHẬT NÓI NHƯ VẬY !
SỐNG THÌ MUỐN NẰM TRÊN MỌI NGƯỜI THAM LAM CẠNH TRANH ĐỐ KỴ ĐỦ THỨ VIỆC THÌ AI DÁM THỌ KÝ CHO THÀNH PHẬT ĐÂY ??? (DAREN'T =KO DÁM ĐÂU!)
CÓ BÊN NÂY LÀ KHÔNG CÓ BÊN KIA ĐÓ LÀ TÂM THẾ GIAN, KHÔNG PHẢI TÂM CỦA PHẬT !
TÁNH CỦA PHẬT LÀ PHỦI BỎ BÊN NÂY ĐỂ CÓ ĐƯỢC BÊN KIA ĐÓ LÀ THẤY CÁI TÁNH CỦA PHẬT !
ĐÓ LÀ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHỦI BỎ TẤT CẢ Ở BÊN NÂY ĐÊ CÓ TẤT CẢ Ở BÊN KIA !
TỪ TRONG CHÙA CHO ĐẾN NGOÀI ĐỜI, CÓ ĐẾN 99/100 KO THẤY ĐƯỢC CÁI TÁNH CỦA PHẬT NÊN KHÔNG THỂ THẤY ĐƯỢC CÁI ĐẠO VÀ VÌ VẬY KO THỂ THÀNH ĐẠO VÌ CÒN QUÁ CHẤP MÊ VẬT CHẤT PHÙ DU !
ĐẠO THÌ PHẢI BUÔNG XUỐNG THẢ RA CÒN ĐỜI THÌ ÔM LÊN VÀ HỐT VÔ NÊN CỨ LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM !
THAM THÌ THÂM,ÔM THÌ CHẾT KHỔ MÃI MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN THEO LUẬT VAY TRẢ CỦA TẠO HÓA !
CÒN PHẬT THÌ BUÔNG BỎ TẤT CẢ NÊN CHẤM DỨT NHÂN QUẢ VAY TRẢ Ở THẾ GIAN NÊN THÀNH PHẬT !
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHÚA TỂ VŨ TRỤ NGÀI NÓI "MUỐN THÀNH ĐẠO HÃY TRỞ VỀ SỐ KO" VÌ TÁNH CỦA ĐẠO LÀ SỐ KO LÀ CHẲNG CÓ GÌ HẾT !
CÒN TÁNH CỦA ĐỜI LÀ SỐ CÓ NÊN MÃI TRỞ LẠI THẾ GIAN,ĐỊA NGỤC VAY TRẢ TỬ SANH NGÀN NĂM...
CHO NÊN MẤY Ô NHÀ GIÀU ÔM CHẶC CỦA CẢI MÀ MUỐN THÀNH PHẬT LÀ CHUYỆN HOANG TƯỞNG
NHÀ GIÀU CÓ SAU NHIỀU TAI ÁCH (THƠ HUỲNH GIÁO CHỦ )
NHÀ GIÀU MUỐN VỀ CÕI THIÊN ĐÀNG CÒN KHÓ HƠN CON LẠC ĐÀ CHUI QUA LỔ KIM (CHÚA JESUS CHRIST)
CÁC VỊ THÀNH PHẬT THÁNH TIÊN LÀ TRUNG LƯU ĐỦ ĂN HOẶC NGHÈO KHÔNG HÀ !
CHÚA , PHẬT RẤT NGHÈO VÌ "VÔ ĐAU KHỔ BẤT THÀNH ĐẠI ĐẠO !" (ĐÓ LÀ LỜI PHẬT DẠY)
ĂN NO QUÁ CŨNG CHẾT, NHỊN ĐÓI CŨNG CHẾT !
GIÀU QUÁ LÀM CHUYỆN ÁC CŨNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC MÀ QUÁ NGHÈO ĐI CƯỚP GIỰT CŨNG VÔ ĐỊA NGỤC !
THUYẾT TRUNG DUNG CỦA NHÀ PHẬT LÀ ĐỦ ĂN DỄ TU VÀ KHÔNG THAM VỌNG LÀ TẤT CẢ SAU THÀNH PHẬT HẾT !
PHẬT NÓI :"ĐẠO PHẬT LÀ CÁI ĐẠO NGƯỢC DÒNG LÀ NHỮNG GÌ ĐỜI LÀM TA KHÔNG LÀM"
KHI THẾ TÔN NHƯ LAI BIẾT MÌNH SẮP THÀNH PHẬT TRONG VÀI GIÂY ĐỒNG HỒ NGÀI LIỀN ĐỨNG BÊN BỜ SÔNG RỒI NÉM CHÉN VÀNG XUỐNG LÒNG SÔNG (RIVERBED) VÀ PHÁT NGUYỆN RẰNG :
"NẾU TÔI THÀNH ĐẠO THÌ XIN CHO CHÉN VÀNG NẦY NỔI LÊN TRÔI NGƯỢC DÒNG SÔNG"
THẾ RỒI CHÉN NỔI LÊN KHÔNG CHÌM VÀ TRÔI NGƯỢC LẠI DÒNG NƯỚC, NGÀI LIỀN ĐẮC QUẢ NIẾT BÀN VÀ THÀNH PHẬT TỨC KHẮC NHƯ LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGÀI (TO ATTAIN NIRVANA AND BECOME BUDDHIST AT ONCE JUST LIKE HIS DESIRE )
KHI PHẬT THÍCH CA (SAYA MUNI) THÀNH ĐẠO THÌ ÁNH SÁNG CỦA NGÀI PHÁT ĐI KHẮP BA NGÀN THẾ GIỚI VÀ CHẤN ĐỘNG TOÀN THẾ CÁC CÕI TRỜI TRÊN THIÊN CUNG CŨNG NHƯ LÀ ĐẠI BỒ TÁT LÚC XUỐNG THẾ GIAN RA ĐỜI CỨU THẾ CŨNG CHẤN ĐỘNG NHƯ VẬY !
CHÉN VÀNG ĐÓ LÀ CỦA MỘT CÔ THÔN NỮ CON NHÀ GIÀU CÓ ĐẠI DUYÊN RẤT LỚN VỚI PHẬT VÀ CẢM NHẬN BIẾT PHẬT SẮP THÀNH ĐẠO NÊN LIỀN ĐẾN QUỲ GỐI DƯỚI CHÂN NGÀI MÀ DÂNG CHÉN SỬA VÀNG CHO NGÀI UỐNG , UỐNG XONG NGÀI PHÁT NGUYỆN VÀ THÀNH PHẬT LUÔN VÀ SAU NẦY CŨNG ĐỘ CÔ THÔN NỮ ĐẮC QUẢ THÁNH A LA HÁN VỚI 4 LẦN ĐIỂM ĐẠO TRONG 49 NĂM ĐI TRUYỀN BÁ ĐẠO PHẬT CỦA NGÀI , CÒN BÂY GIỜ CÔ THÔN NỮ CÓ LẺ ĐẮC QUẢ BỒ TÁT RỒI !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

BAOLOCMAURICE CUNG TRẦM VŨ LANG !
MÙNG 4 TẾT NHÂM TUÂT // 19 /2/2018 DƯƠNG LỊCH !
VÔ DANH CƯ SĨ DỐT NÁT NHÀ QUÊ !

Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2018

CÙNG CHUNG MỘT TRỜI !
Người đời phân biệt chia hai

Chia ba chia bốn đạo nầy đạo kia
Ta ơi chớ nên phân chia

Thiên Đình một cõi đi về Một Cha !
Chí Tôn là cũng Phật Đà

Phật Đà thì cũng gọi là Chí Tôn
Đạo lành nơi cõi thiền môn

Cũng là một mối một tông Đạo Trời
Chí Tôn là đó Cha Trời

Cha là Chúa Tể muôn đời Càng Khôn
Trời cao thống lãnh Đại Đồng

Cùng chung Cha Mẹ là con hai Ngài
Trên cao ngự trị trần ai

Ba ngàn thế giới Hai Ngài chỉ huy
Nếu ai quyết chí tu trì

Sau thành Phật Đạo ta thì hiểu ngay
Thiên Đình Chúa Tể khiến sai

Độ cho tất cả con Ngài là ta
Chí Tôn là đó Thích Ca

Là Cha tất cả người ta cõi nầy
Bởi Ngài cao vút từng mây

Loài người tí xíu có ai hiểu cùng
Loài người nhỏ bé thấp lùn

Căn lành đã mất đâu còn hiểu xa
Trời cao rộng lớn bao la

Phật Tiên Thần Thánh cùng Cha Đạo Trời !
Trí người thấp bé ai ơi

Khó mà hiểu được Ông Trời là ai
Cha Trời Mẹ Đất Hồng Oai

Uy phong lẫm liệt khiến sai Đại Đồng !
Cha thương nhiều lắm Việt Nam

Mẹ là tất cả thế gian cõi đời
Quyền uy cao đến tận Trời

Cõi trời cao ấy là Trời Cửu Thiên
Mẹ là Phật cũng là Tiên

Phật Tiên Thần Thánh Mẹ Hiền trông coi
Triệu năm trời đất sáng soi

Tỷ năm sau đó sáng ngời Danh Cha
Sản sanh vạn vật người ta

Là con tất cả một Cha Mẹ Hiền !
Dù là Phật dù là Tiên

Cũng là một mối một giềng trên cao
Nay con quỳ lại ơn sâu

Của Cha với Mẹ địa cầu thế gian
Cao siêu nơi cõi Thiên Đàng

Phật Tiên Thần Thánh cứu an thái hòa !
Ngày nào có Hội Long Hoa

Cha Trời ban phước nhà nhà an khang
Cha ban một mõ hầm vàng

Mẹ ban phước lạ hột xoàng saphire (ngọc sa phai)
Ban cho tất cả trần ai

Hột xoàng đá quý ngập đầy xứ ta
Biết khôn thờ kính mẹ cha

Sẽ là tận hưởng Long Hoa cận kề
Trần gian giả tạm chớ mê

Ta nên dứt bỏ để về Phật Tiên
Nếu lòng tôn Phật kỉnh Tiên

Sẽ là thấy Phật xuống miền trần ai
Ai tu thành đạo biết bay

Thần thông vạn đại một giây tới liền
Còn ai chỉ đắc quả Hiền (hiền nhân chưa thành đạo)

Mẹ Cha sẽ cấp Xe Tiên vận hành
Mẫu Hoàng trên cõi trời xanh

Ban muôn phép lạ phước lành từ đây
Ráng tu sống đến Hội nầy

Cha Trời ban phước ta đầy áo cơm
Không làm mà cũng có ăn

Không làm mà cũng cao sang cửa nhà
Nhà Tiên Phép Phật Ma Ha

Trên cao ban phước nhà nhà an vui
Quanh năm suốt tháng vui cười rong chơi

Vinh hoa phú quý đời đời
Trường sanh bất tử đến thời Phật lai (Phật đến)

Ráng tu khổ hạnh hôm nay
Rồi mai sẽ thấy Bồng Lai Phật Đà

Ráng nghe Từ Phụ Thích Ca
Ngày Đêm Ta Niệm Di Đà liên miên

Người gieo phước kẻ gieo duyên
Ba ngàn thế giới Phật Hiền cứu ta

Di Đà trùm khắp bao la
Hồng Danh Mầu Nhiệm cứu ta Hội Nầy ! (Long Hoa Hội)

16/2/2017


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
Baolocmaurice Cung Trầm Vũ Lang !

Đây là bài thơ Phật Pháp Tối Thượng Thừa nên những ai có bề
dầy công đức tiền kiếp thuộc về các Bậc Đại Trí Huệ thì tin và hiểu được liền ! Còn ít hiểu là ít căn tu ! Còn hoàn toàn không hiểu không

tin và nghi ngờ là không có căn tu mất căn lành vì áng mây đen Danh Lợi Tình đang bao phủ nên Tâm Trí Tối Đen nên không thể hiểu được ý nghĩa quá cao siêu vượt qua trí tuệ chấp có chấp không tầm thường của thế nhân !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


PHẬT THÍCH CA NÓI DANH LỢI TÌNH LÀ ÁNG MÂY ĐEN BAO PHỦ TRÍ TUỆ CỦA CON NGƯỜI VÌ TIỀN BẠC VẬT CHẤT CỦA THẾ GIAN LÀM MỜ ÁM LƯƠNG TRI MÀ MẤT CĂN LÀNH NÊN KHÔNG THỂ NÀO HIỂU SỰ NHIỆM MẦU VÀ CAO SIÊU CỦA PP TỐI THƯỢNG THỪA !

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

LỜI NGUYỆN CẦU CỦA BAOLOCMAURICE 2018 !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAY BAOLOCMAURICE NHẬN LỆNH CHA TRỜI TIẾP ĐIỂN CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN DẠY BẢO THỀ QUYẾT TÂM DẪN DẮT TOÀN THÊ NHÂN LOẠI TRỞ VỀ VỚI PHẬT A DI ĐÀ NƠI CÕI TRỜI CỰC LẠC NGÀN NĂM AN VUI TRƯỜNG SANH BẤT TỬ !

A DI ĐÀ PHẬT ĐẤNG TỪ BI VĨ ĐẠI CỨU AN MUÔN LOÀI !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHA TRỜI CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN ĐẤNG TỐI 

CAO LÃNH ĐẠO VŨ TRỤ BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI HÒA BÌNH HẠNH PHÚC AN 

VUI TRONG NĂM MỚI !@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@NAM MÔ DIÊU TRÌ KIM MẪU ĐỨC MẸ TỐI CAO VŨ TRỤ LÀ MẸ CỦA MUÔN LOÀI SẢN SANH VẠN VẬT BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI SỐNG TRONG BÌNH YÊN TRONG NĂM MỚI !
NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHA TRỜI CHÍ TÔN CHÚA TỂ CÀNG KHÔN ĐẤNG TỐI CAO LÃNH ĐẠO VŨ TRỤ BAN PHƯỚC CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI HÒA BÌNH HẠNH PHÚC AN VUI TRONG NĂM MỚI !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


CON CÚI XIN NGÀI RẢI NƯỚC MA HA CHO TOÀN THỂ NHÂN LOẠI MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC AN VUI VÀ TẤT CẢ CHÚNG XIN QUAY ĐẦU ĂN NĂN SÁM HỐI NIỆM PHẬT ĐỂ KHI HẾT KIẾP TRỞ VỀ CÙNG VỚI NGÀI NƠI CÕI TRỜI CỰC LẠC THOÁT HỌA TỬ SANH LUÂN HỒI SANH TỬ NGÀN NĂM KHỔ ĐAU !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAY CON CẦU NGUYỆN PHẬT BÀ QUAN ÂM RẢI NƯỚC CAM LỒ CHO THẾ GIỚI BÌNH YÊN NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC AN VUI, TAI QUA NẠN KHỎI BỆNH TẬT TIÊU TRỪ NGHIỆP QUẢ TIÊU TAN QUAY ĐẦU LÀ BỜ TRỞ VỀ CÙNG PHẬT PHÁP CHO THẾ GIỚI THOÁT HỌA BINH ĐAO CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
14/2/2018

VÔ DANH CƯ SĨ NHÀ QUÊ !

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
NIỆM PHẬT MIÊN MẬT (MẬT NIỆM TRONG TÂM)


HÃY THƯỜNG XUYÊN NIỆM PHẬT TRONG TÂM KHÔNG NGỪNG NGHỈ,NIỆM LIÊN TỤC, ĐỨNG ĐI NẰM NGỒI NGỦ NGHỈ LÚC ĂN LÚC UỐNG CŨNG NIỆM NIỆM ! TRONG TỪNG HƠI THỞ TRONG TỪNG CỬ ĐỘNG LÚC NÀO CŨNG CÓ PHẬT TRONG TÂM ! MỌI LÚC MỌI KHI LÚC NÀO CŨNG TƯỞNG NHỚ ĐẾN PHẬT THÌ PHẬT SẼ Ở KẾ MÌNH THEO ĐỘ CHO MÌNH RỒI LÀM THÊM VIỆC THIỆN, HÃY THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI VÀ GIÚP ĐỞ KẺ NGHÈO KHÓ BỆNH TẬT ỐM ĐAU ĐÓI KHỔ HÃY CÓ TÂM TỪ BI NHƯ PHẬT HÃY QUÊN MÌNH ĐỪNG NGHĨ ĐẾN CÁI TA NHIỀU QUÁ VÀ ÍCH KỶ LÀ MANG TỘI !
HÃY NHỚ LÀM VIỆC THIỆN CHO NHIỀU XÃ THÂN CẦU ĐẠO PHỤC VỤ ĐẠO PHÁP VÀ NHÂN LOẠI TRONG CÕI ĐỜI VỀ SAU SẼ ĐƯỢC LỢI ÍCH LỚN CHO MÌNH LÀ DỨT ĐƯỢC NGHIỆP ÁC TỪ MUÔN KIẾP TRƯỚC VÀ ĐƯỢC AN LẠC NƠI CÕI TRỜI TÂY PHƯƠNG RỐT RÁO SAU CÙNG THÀNH PHẬT ĐẠO CỨU ĐỘ QUẦN SANH VƯỢT SÔNG MÊ BIỂN KHỔ !


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


15/2/2018 (30 TẾT)


BAOLOCMAURICE !

Thứ Bảy, 3 tháng 2, 2018

THƠ CHÚC TẾT BAOLOCMAURICE 2018

BAOLOCMAURICE XIN CHÚC MỪNG TOÀN THẾ GIỚI AI AI CŨNG CÓ NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC AN LẠC TRẦN GIAN Ở KHẮP MỌI NƠI TRÊN THẾ GIỚI NẦY !
SINCERELY YOURS !
**********************************************************************
CHÚC MỪNG XUÂN MỚI !
TÔI CHÚC MỪNG AI CHÚC MỪNG AI
AI AI NẤY NẤY CŨNG VUI SAY
SAY CHO QUÊN HẾT ĐỜI ĐIÊN ĐẢO
CUỘC THẾ PHONG TRẦN NHỮNG ĐẮNG CAY ! (phá luật)
AI AI CŨNG ĐƯỢC MÂM ĐẦY
DƯA CHUA DƯA CHUỘT CHÉN SAY BẠN TÌNH
CHÚC MỪNG AI ĐÓ BẠN MÌNH
NÂNG LY ĐI NHÉ CHO TÌNH THÊM HƯƠNG !
TRẦN GIAN LÀ CÕI THIÊN ĐƯỜNG
NHÀ NHÀ HẠNH PHÚC TÌNH THƯƠNG ĐỦ ĐẦY !
NGÀY XUÂN BÊN CHÉN RƯỢU SAY
CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN LAI ĐẦY TIỀN !
GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC TRIỀN MIÊN
BẠN BÈ TẤP NẬP LIỀN LIỀN ĐẾN THĂM
GIÀU SANG TIỀN CỦA QUANH NĂM
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ GIAN KIẾP NGƯỜI !
BAOLOCMAURICE !
******************************************************
MỪNG XUÂN TÔI CHÚC MỌI NHÀ
VIỆT NAM TẾT LỚN TOÀN GIA VUI VẦY
BIA LON CHÚC TẾT CHÀO XUÂN MỚI
GIA ĐÌNH HỌP MẶT LÚC XUÂN LAI ! (Thơ phá luật)
***********************************************************
CHỈ LÀ MƠ THÔI !
CHỈ LÀ THƠ THÔI CHỈ LÀ THƠ !
CHỈ LÀ SON PHẤN CỦA TRỜI MƠ
CHỈ LÀ NHỮNG PHÚT GIÂY TÌNH ÁI
CHO KẺ YÊU THƯƠNG PHẢI LỮNG LỜ !
CHỈ LÀ VỌNG TƯỚNG VỚI THƯƠNG ĐAU
NHƯ GIẤC NAM KHA MỘT THUỞ NÀO
NAY THUỞ VÀNG SON ĐÀ BIẾN MẤT
CHO TA NẰM MỘNG VỚI CHIÊM BAO !
ĐỐ AI ĐỊNH NGHĨA ĐƯỢC TÌNH YÊU
CÓ NGHĨA LÀ YÊU KHỔ RẤT NHIỀU
NÓ ĐẾN RỒI ĐI VÀ BIẾN MẤT
CHO AI NGỒI ĐÓ LẠNH ĐÌU HIU !
TRẦN GIAN ĐAU KHỔ BỞI VÌ YÊU
KẺ KHÓC NGƯỜI LA THẬT QUÁ NHIỀU
THẾ GIỚI TANG THƯƠNG VÌ CHỮ ÁI
ĐỊA CẦU SỤP ĐỔ BỞI VÌ YÊU !
AI CŨNG YÊU VÀ TÔI CŨNG YÊU
GIỜ ĐÂY TÔI ĐÃ CHÁN TÌNH YÊU
CHỈ LÀ ẢO MỘNG TRÊN TRẦN THẾ
TAN NÁT LÒNG TA THẬT QUÁ NHIỀU ! (10 phút)
BAOLOCMAURICE CTVL ! (CẢM TÁC TRỰC TIẾP TRÊN MẠNG)
************************************************************************
XUÂN ƠI !
XUÂN ƠI XUÂN ĐẾN LÀM CHI
CHO TA NHỚ TUỔI XUÂN THÌ ĐÃ QUA !
TRẺ TRUNG RỒI LẠI ĐẾN GIÀ
KHÓC CHO MỘT KIẾP NGƯỜI TA CHÓNG TÀN !
TÌNH NÀO ĐẸP RỒI CŨNG TAN
HOA NÀO DIỄM LỆ CŨNG TÀN MÀ THÔI
THỜI GIAN NHƯ GIÓ THOẢNG TRÔI
HOA NÀO RỰC RỠ MỘT THỜI CŨNG PHAI !
NGƯỜI QUỐC SẮC KẺ ANH TÀI
CHỮ TÀI LIỀN VỚI CHỮ TAI MỘT VẦN (Nguyễn Du)
ĐAU THƯƠNG TRONG KIẾP TRẦN GIAN
LỆ CÒN RƠI MÃI NGẬP TRÀN NĂM CHÂU !
THẾ GIAN LÀ KIẾP ƯU SẦU
THỀ KHÔNG YÊU NỮA CHO ĐAU MỘT ĐỜI
CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG MỘT THỜI
NAY TA TỈNH NGỘ QUÊN ĐỜI LO TU !
BAOLOCMAURICE !
***************************************************
HẾT RỒI THỜI SON TRẺ !
XUÂN CỦA HỒN THƠ MƠ GIÓ TRĂNG
TUỔI MƠ TUỔI MỘNG CÕI THIÊN ĐÀNG
CHỈ LÀ MỘT THUỞ THỜI XUÂN SẮC
NAY ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA TUỔI XUÂN !
**********************************************
XUÂN ƠI XUÂN HỞI NỮA CHỪNG XUÂN
TUỔI YÊU TUỔI ĐỢI BÓNG TÌNH NHÂN
RỒI AI CŨNG THẾ XUÂN QUA MẤT
ÔI TUỔI GIÀ NUA CŨNG ĐẾN DẦN !
**********************************************
TA ƠI BUỒN LẮM TUỔI QUA XUÂN
CŨNG CHẲNG CÒN AI VỚI MỸ NHÂN
ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY XUÂN LÀ ĐẤY
ĐAU LẮM LÒNG TA CÕI THẾ GIAN !
**********************************************
CHỈ LÀ MƠ MỘNG CHỈ LÀ MƠ
TA KHÓC XUÂN ƠI CHẲNG ĐỢI CHỜ
TA KHÓC TRỜI ƠI TA MÃI KHÓC
BỞI KHÔNG CÒN NỮA TUỔI XUÂN MƠ !
**********************************************
THỜI GIAN NHƯ GIÓ THOẢNG MÂY BAY
NHƯ LÀ TRÁI ĐẤT CỨ QUAY QUAY
TRẺ TRUNG ĐÃ HẾT THỜI SON TRẺ
ĐAU LẮM AI ƠI KIẾP ĐỌA ĐÀY !
**********************************************
BAOLOCMAURICE !