http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

TU THIỀN VÀ TU TỊNH ĐỘ GỌI LÀ THIỀN TỊNH SONG TU !

Tu thiên + Tu Tịnh Độ mới được Nếu ko tu tịnh độ thì tẩu hỏa nhập ma và 10 người rớt hết 10 người vi không niệm Phật HẾT TỘI VÀ KHÔNG CÓ ĐIỂN LỰC CỦA PHẬT GIA HỘ nên lúc lâm chung ma quỷ là OAN GIA TRÁI CHỦ NÓ ĐẾN ĐỂ ĐÒI NỢ XƯA DÂN KẺ THIẾU NỢ LÀ OAN GIA XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐỂ TRẢ NỢ XƯA !

LỜI DẠY CỦA VĨNH MINH THIỀN SƯ LÀ TỔ THỨ NHẤT CỦA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHÍNH LÀ PHẬT A DI ĐÀ HÓA THÂN XUỐNG BÊN TRUNG HOA HỒI XƯA ĐỂ DẠY CHÚNG SAN TU PHÁP TỊNH ĐỘ !

NGÀI NÓI :

TU THIỀN MƯỜI NGƯỜI RỚT HẾT MƯỜI 
TU TỊNH ĐỘ 10 NGƯỜI ĐẮC HẾT 10 NGƯỜI 
CÓ THIỀN TÔNG CÓ TỊNH ĐỘ 
NHƯ THÊM SỪNG CHO MÃNH HỔ 
HIỆN TẠI LÀM THẦY NGƯỜI 
TƯƠNG LAI LÀM PHẬT TỔ !

NHIỀU NGƯỜI CÓ HỌC THỨC CAO BÈN CHÊ PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CẠN CỢT CHO RẰNG THIỀN LÀ DÀNH CHO GIAI CẤP TRÍ THỨC CÒN PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ ĐỂ DÀNH CHO NGƯỜI ÍT HỌC KẺ DỐT NÁT LÀ HOÀN TOÀN KHÔNG HIỂU ĐƯỢC SỰ MẦU NHIỆM CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ MÀ CHÊ BAI NHƯ VẬY KHỘNG BỊ SA ĐỌA HAY SAO ! 
TỔ SƯ VĨNH MINH THIỀN SƯ LÀ ĐỨC A DI ĐÀ HÓA THÂN THỊ HIỆN BÊN TRUNG HOA XƯA KIA NÓI RẰNG PHẢI THIỀN TỊNH SONG TU ĐỂ LÀM THẦY GIÃNG ĐẠO CHO CHÚNG SANH NGHE !
CÒN NGƯỜI HỌC ÍT HAY DỐT THÌ CHỈ TU TỊNH ĐỘ KHÔNG PHẬT VẪN RƯỚC KHI HẾT KIẾP !
CÒN BÂY GIỜ CUỘC TẬN DIỆT SẮP ĐẾN RỒI TỤNG KIN GÕ MỎ HAY NGỒI THIỀN KHÔNG KỊP ĐÂU NÊN CHỈ NIỆM PHẬT ĐỂ PHẬT CỨU VÀ SỐNG ĐẾN THỜI KỲ PHẬT DI LẠC VÀ NGÀI SẼ CÓ SỨ MỆNH TRỌNG ĐẠI LÀ ĐỘ CHO NHỮNG AI TU HIỀN CÒN SỐNG SÓT TRONG THỜI KỲ CỦA NGÀI SẼ THÀNH PHẬT HẾT VÀ NGÌ SẼ Ở LẠI THẾ GIAN 8.400 TRĂM NĂM ĐỂ GIÁO HÓA CHÚNG SANH ! PHẬT HÍCH CA NÓI NHƯ VẬY VÀ NGÀI NÓI LÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỨC DI LẠC CÒN TRỌNG ĐẠI HƠN NHIỆM VỤ CỦA NGÀI ( VIẾT THEO KINH PHÁP)


BAOLOCMAURICE CTVL VIẾT THEO LỜI DẠY CỦA PHẬT ! (28/11/2016)

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2016

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nam mô Đà Phật Như Lai
Độ cho tất cả trần ai tu hành
Ai ơi niệm Phật làm lành
Quy y ngũ giới sát sanh phải chừa 
Từ nay con quyết lo tu
Để sau khỏi phải mịt mù đời ta
Hãy mau lo niệm Di Đà
Đến khi hết kiếp thì ta Liên Đài
Cầu cho tất cả trần ai
Quay đầu trở gót Bồng Lai dựa kề
Cõi trần con dứt cơn mê
Trần gian giả tạm con về Tây Phương
Ngàn năm nơi cõi Phật Đường
Bình an hạnh phúc tai ương không còn !
Con còn một tấm lòng son
Là con của Phật con còn lo tu !
Tu cho đời hết âm u
Kiếp sau con sẽ bay vù về Tây
Nam Mô Thích Ca Như Lai
Mười phương Chư Phật xin Ngài chứng minh
Nay con có tất lòng thành
Cầu cho tất cả chúng sanh trở về !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật !
Nm Mô A Di Đà Phật !

ĐỂ CHUẨN BỊ QUA THỜI THƯỢNG NGƯƠN

NHỮNG BIẾN CHUYỂN TRỌNG ĐẠI ĐỂ CHUẨN BỊ QUA THỜI THƯỢNG NGƯƠN !
TRƯỚC THỜI KỲ ĐỨC PHẬT DI LẠC HẠ SANH NÊN QUỶ MA LỘNG HÀNH DỬ DỘI Ở KHẮP MỌI NƠI TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NẦY VỚI BIẾT BAO NHIÊU CHUYỆN ĐỘNG TRỜI TÀN ÁC KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA TRÊN HÀNH TINH NẦY MÀ QUÝ VỊ NGHE VÀ THẤY TRÊN MẠNG ĐÓ !
VÀ KHI MÀ QUỶ MA TRÀN NGẬP TRÊN HÀNH TINH THÌ THÁNH TIÊN CŨNG XUỐNG THẾ GIAN BẰNG THÂN XÁC CON NGƯỜI ! CHO NÊN TA KHÓ MÀ PHÂN BIỆT AI MA AI PHẬT AI TIÊN AI LÀ THÁNH !
ĐÂY LÀ THỜI KỲ HỔN LOẠN CỰC KỲ ĐAU KHỔ VÌ SỰ XÁO TRỘN TỘT CÙNG CỦA THẾ GIAN TỪ XƯA TỚI NAY VÀ ĐỂ CHUẨN BỊ ĐI QUA MỘT KHÚC QUANH LỊCH SỬ MỚI CỦA ĐẠO PHÁP LÀ ĐỨC DI LẠC CHUẨN BỊ HẠ SANH CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU !
VÀ TRONG SỰ CỰC ÁC ĐỂ CHUYỂN QUA MỘT GIAI ĐOẠN CỰU THIỆN !
NAM MÔ DI LẠC TÔN PHẬT !

LẠY MẸ QUAN THẾ ÂM

Cúi xin Đức Mẹ Từ Bi 
Mau mau cứu khổ độ thì trần gian 
Chiến tranh giờ khắp tràn lan 
Ngập tràn thế giới địa đàng nay mai !
Địa cầu bảo tố mưa bay
Máu rơi lệ đổ ngập đầy hành tinh
Ngày nào thế giới văn minh
Là ngày tận diệt hành tinh cõi nầy
Ác lai ác báo một ngày
Sẽ là trả quả nghiệp đầy kiếp xưa
Nếu ai trở gót là Bờ
Trở về Đất Phật ngọn cờ Như Lai
Nam Mô Quan Âm Như Lai
A Di Đà Phật xin Ngài xót thương
Cõi trần nhiều quá tai ương
Phật ơi cứu khổ đoạn trường xiết bao !
Nam Mô Di Lạc hết sầu
Từ Bi Cứu Khổ cơn đau của đời !
Nay con cầu nguyện Phật Trời
Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha Trời nhân sanh
Tâm con niệm Phật làm lành
Cúi xin Đức Mẹ ban ân phủ đầy
Cam Lồ Phật rưới trần ai
Chiến tranh kết thúc cõi nầy bình an
Cầu cho Đức Mẹ mình vàng
Diêu Trì Kim Mẫu cứu an muôn loài
Cầu cho qua khỏi nạn tai
Lập đời Thượng Cổ cõi nầy bình yên
Long Hoa hội Thánh diệu huyền
Trời ban phước lớn cho miền Việt Nam
Con quỳ lạy Mẹ Quan Âm
Cam lồ Phật rưới địa đàng an vui..!

LẠY MẸ QUAN ÂM

Cúi xin Đức Mẹ Từ Bi 
Mau mau cứu khổ độ thì trần gian 
Chiến tranh giờ khắp tràn lan 
Ngập tràn thế giới địa đàng nay mai !
Địa cầu bảo tố mưa bay
Máu rơi lệ đổ ngập đầy hành tinh
Ngày nào thế giới văn minh
Là ngày tận diệt hành tinh cõi nầy
Ác lai ác báo một ngày
Sẽ là trả quả nghiệp đầy kiếp xưa
Nếu ai trở gót là Bờ
Trở về Đất Phật ngọn cờ Như Lai
Nam Mô Quan Âm Như Lai
A Di Đà Phật xin Ngài xót thương
Cõi trần nhiều quá tai ương
Phật ơi cứu khổ đoạn trường xiết bao !
Nam Mô Di Lạc hết sầu
Từ Bi Cứu Khổ cơn đau của đời !
Nay con cầu nguyện Phật Trời
Ngọc Hoàng Thượng Đế Cha Trời nhân sanh
Tâm con niệm Phật làm lành
Cúi xin Đức Mẹ ban ân phủ đầy
Cam Lồ Phật rưới trần ai
Chiến tranh kết thúc cõi nầy bình an
Cầu cho Đức Mẹ mình vàng
Diêu Trì Kim Mẫu cứu an muôn loài
Cầu cho qua khỏi nạn tai
Lập đời Thượng Cổ cõi nầy bình yên
Long Hoa hội Thánh diệu huyền
Trời ban phước lớn cho miền Việt Nam
Con quỳ lạy Mẹ Quan Âm
Cam lồ Phật rưới địa đàng an vui..!

cánh chim trời !

LÀ TA LÀ CÁNH CHIM TRỜI
CHIM BAY MÕI CÁNH CHIM NGỒI LÀM THƠ
CHIM NẦY HAY MỘNG VỚI MƠ
BỞI LÀM THI SĨ BƠ VƠ LẠC LOÀI
TA BUỒN TA CỨ BAY BAY
CHIM BAY MÕI CÁNH BỒNG LAI TA VỀ
TRẦN GIAN LÀ MỘT CÕI MÊ
THẾ GIAN BUỒN LẮM TRÀN TRỀ NỖI ĐAU
NÊN TA ĐÃ KÉO THƠ SẦU
ĐỂ THƠ LƠ LỮNG TRÊN BẦU TRỜI XANH
THƠ CÒN RỰC RỠ TINH ANH
TA CÒN NGỒI ĐÓ XÂY THÀNH MỘNG MƠ
TA LÀ THI SĨ LÀM THƠ
TA CÒN MƠ MÃI BAO GIỜ MỚI THÔI
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT VUI CƯỜI
SAU TA ĐẾN ĐÓ ĐỜI ĐỜI AN VUI.......!

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

TỘI MUA BÁN DÂM

TRĂM VIỆC LÀNH HIẾU THUẬN ĐỨNG ĐẦU
NGÀN VIỆC DỮ TÀ DÂM ĐỨNG TRƯỚC ! (ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ)


TỘI BÁN DÂM ĐỂ LÀM GIÀU !

TỘI LỢI DỤNG SẮC ĐẸP CHIM SA CỦA MÌNH LÀM VŨ KHÍ SẮC BÉN LÀM ĐIÊN ĐẢO LÒNG NGƯỜI KHOE NGỰC KHOE MONG 
BÁN THÂN VÀNG LÁ NGỌC CHO HẾT ĐẾN NGƯỜI NẦY ĐẾN NGƯỜI KHÁC HÀNG TRĂM NGÀN ĐẠI GIA TỶ PHÚ ĐỂ HỐT TRĂM NGÀN TỶ MUA NHÀ CAO CỬA RÔNG XE HƠI TIÊN TỶ CHỈ ĐỂ HẢNH DIỆN VỚI ĐỜI LÀ CHỈ DƯỢC HẠNH PHÚC CÓ 50 NĂM 
RỒI PHẢI VÔ ĐỊA NGỤC A TỲ MUÔN NGÀN NĂM SAU RỒI QUA NGẠ QUỶ ĐẾN SÚC VẬT DỘI SỪNG MANG LÔNG VÔ CÙNG THỐNG KHỔ !
KẺ BÀN DÂM NGƯỜI MUA DÂM ĐẠI GIA TỶ PHÚ CŨNG SẼ CHÌM SÂU NƠI A TỲ ĐỊA NGỤC SAU KHI ĐĂNG QUANG VINH QUANG LÀ GIÀU SANG CỰC ĐỈNH NƠI CÕI ĐỞI GIẢ TẠM PHÙ DU NẦY !
CTVL BAOLOCMAURICE TA NAY GIỐNG TIẾNG CHUÔNG VÀNG CỦA PHẬT ĐỂ CẢNH TỈNH TOÀN THỂ NHÂN LOẠI THEO LỜI PHẬT DẠY !
CÁC NGÔI SAO NGƯỜI ĐẸP, HOA HẬU NÊN TỈNH NGỘ NHÉ KẺO SAU CÙNG SA LƯỚI ĐỊA NGỤC MUÔN TRÙNG KHỔ ĐAU NHÉ !
TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NẦY TỘI GÌ PHẬT CŨNG THA ,NẾU BIẾT KHÔN THÌ MAU QUAY ĐẦU SÁM HỐI NIỆM PHẬT CẦU XIN PHẬT
THA LÀ SẼ HẾT TỘI, CẦM BẰNG NGOAN CỐ THÌ SẼ NGÀN NĂM LỬA THIÊU NƠI HANG SÂU KHÔNG HỀ THẤY ÁNH SÁNG MẶT TRỜI NHÉ !CTVL VIẾT THEO LỜI DẠY CỦA PHẬT ! (31/10/2016)

TỘI LỖI TRẦN GIAN

QUƠ BÚT THẦN TA KỂ TỘI TRẦN GIAN......
MƯỢN BÚT MỰC TIẾP ĐIỂN ĐẤNG BỀ TRÊN CHỈ GIÁO !
AI ĐỂ MẮT NHÌN ĐỜI CHO THẤU ĐÁO 
HÃY BIẾT ĐỜI LÀ CÕI GIÃ TẠM PHÙ DU 
NẾU TÀ DÂM LÀ KIẾP KẾ MỊT MÙ 
HÃY THỨC TỈNH ĐỂ NGỤC TÙ MUÔN KIẾP !
THƯƠNG LOÀI NGƯỜI TA CÓ LÒNG TỘI NGHIỆP
MÀ KHUYÊN RĂN TẤT CẢ HÃY QUAY ĐẦU
NẾU KHÔNG LO KIẾP KẾ PHẢI HANG SÂU
TỐI ĐEN LẮM NƠI A TỲ ĐỊA NGỤC
TỘI TRẦN GIAN CHEN CHÂN ÔI LÚC NHÚC
CHỐN NHÀ MA CHEN CHÚC QUÁ THÊM ĐÔNG (HUỲNH G CHỦ )
KỂ LÀM SAO CHO HẾT NỖI ĐAU LÒNG
MUÔN TRIỆU KIẾP CHÁY TAN THÀNH CÁT BỤI !

TRIẾT HỌC PHẬT PHÁP VÀ XÃ HỘI !

TRIẾT HỌC PHẬT PHÁP VÀ XÃ HỘI TÂM LÝ CON NGƯỜI !
KHI MÀ NGƯỜI TA GIÀU CÓ QUÁ THÌ NGƯỜI TA LẠI VÔ CÙNG ĐAU KHỔ VÌ
NGƯỜI TA SỢ CHẾT VÀ MUỐN ỐNG HÒAI KHÔNG MUÔN CHẾT MÀ LẠI KHÔNG CHỊU TU THI PHẢI TRẦM LUÂN KHỔ ẢI SANH TỬ LUÂN HỒI THÔI CÒN TU VỀ CÕI TÂY PHƯƠNG SỐNG HOÀI KHÔNG CHỊU THẬT LÀ KỲ LA NGU NGƠ !
MỚI SINH RA ĐỜI ĐƯỢC KHỞI ĐẦU BẰNG SỐ KHÔNG VÀ KHI ĐẾN TRĂM NĂM CŨNG KẾT THÚC BẰNG SỐ KHÔNG VÌ KHÔNG CÓ AI ĐEM ĐƯỢC MỘT XU NÀO ! VÀ CUỐI CÙNG, CUỘC ĐỜI NÀY RỐT CUỘC CŨNG CHỈ LÀ MỘT SỐ KHÔNG TO LỚN ! VÌ VẬY CUỘC ĐỜI NẦY CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ VÌ NÓ KHÔNG TỒN TẠI VÀ LOÀI NGƯỜI MƠ NHIỀU QUÁ NÊN GỌI LÀ CÕI MƠ !
·
CTVL XIN TRẢ LỜI DẠI ƯƠNG CHO BĂNG TUYẾT TAN HIỂU CÂU:
"TRONG ÁC CÓ THIỆN TRONG THIỆN CÓ ÁC" THÍ DỤ NHƯ LÀ LOÀI CÁ HAY CÁC LOÀI VẬT KHÁC VÌ KHI LÀM NGƯỜI TẠO ÁC NGHIỆP NÊN SAU ĐÓ LÀM THÚ VẬT HIẾN XÁC NUÔI SỐNG LOÀI NGƯỜI NÊN LÀM ĐƯỢC VIỆC THIỆN VÌ NHỜ CÓ LOÀI CÁ ĐÃ NUÔI SỐNG CẢ THẾ GIỚI NẦY ! DÂN QUÊ XA XÔI HOANG DÃ ÍT KHI CÓ THỊT ĐỂ ĂN NÊN NHỜ CÁ ĐỂ SỐNG !
CÒN TRONG THIỆN CÓ ÁC LA KIẾP NẦY TU BỐ THÍ KIẾP SAU GIÀU CÓ VINH QUANG RỒI LÀM ÁC NÊN SAU ĐÓ PHẢI XUỐNG ĐỊ NGỤC VÀO BA ĐƯỜNG ÁC ĐẠO ! VÌ VẬY MẤY ÔNG BÀ NHÀ GIÀU COI CHỪNG BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC ĐẤY NHA VÌ HƯỞNG HẾT PHƯỚC THÌ TỚI HỌA ĐẤY ! (NÊN XEM KINH KIM CANG THÌ RÕ HƠN)

ĐỐI VỚI PHỤ NỮ NỖI ĐAU KHỔ LỚN NHẤT TRONG CUỘC ĐỜI LÀ KHI NHÌN TRONG GƯƠNG THẤY SẮC ĐẸP MÌNH PHAI TÀN ! NÊN CTVL LÀM BÀI THƠ DƯỚI ĐÂY ĐỂ NÓI LÊN ĐIỀU ĐÓ ! MONG TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐẸP VIỆT NAM VÀ TRÊN THẾ GIỚI ĐẾN COMMENT BÀI THƠ RẤT LÀ SIGNIFICANT NẦY NHÉ !

PHẬT MẪU CHÚA TỂ CÀN KHÔN VŨ TRỤ NÓI RĂNG : TRONG THỜI KỲ ĐỨC DI LẠC RA ĐỜI , NGÀI SẼ CHO TẤT CẢ PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG XUỐNG THẾ GIAN Ở CHUNG VỚI LOÀI NGƯỜI THÁNH THIỆN 4.000 NĂM VÀ NGÀI SẼ BIẾN THÊ GIỚI NẦY THÀNH CÕI TÂY THIÊN CỰC LẠC ! (VIẾT THEO TÀI LIỆU HOÀNG MẪU HUẤN TỪ THẬP GIỚI )
HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT LÀ LIỀU THUỐC MẦU NHIỆM ĐỂ ĐÁNH TAN MỌI THỨ NGHIỆP CHƯỚNG VÀ XÓA TAN ĐI MỌI ĐAU KHỔ CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !
HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT LÀ CỨU CÁNH CHO TOÀN THỂ LINH HỒN CỦA NHÂN LOẠI LÀ CHỔ DỰA DỰA VỮNG CHẮC NHẤT CHO LOÀI NGƯỜI, CHO NÊN, NẾU AI KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY THÌ SẼ TRẦM LUÂN MUÔN ĐỜI NGÀN KIẾP VÔ CÙNG KHỐN KHỔ CHO BẤT CỨ AI KHÔNG TIN LỜI CỦA PHẬT THÍCH CA ĐÃ TỪNG DẠY BẢO CHÚNG SINH TRONG 49 NĂM NGÀI BỎ NGÔI VUA CHỊU MỌI SỰ KHỔ ĐAU BĂNG RỪNG LỘI SUỐI ĐÓI KHỔ MỤC ĐÍCH CAO QUÝ LÀ ĐỂ CƯU NHÂN LOẠI THOÁT VÒNG SANH TỬ ! NẾU TA BIẾT KHÔN THÌ KHÔNG CÓ DẠI GÌ MÀ KHÔNG NGHE THEO LỜI DẠY CỦA NGÀI NHÉ !

NHƯ PHẬT THÍCH CA ĐÃ NÓI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HIỆN NAY, TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI NẾU CÓ HÌNH TƯỚNG THÌ NÓ SẼ TRÀN NGẬP BA NGÀN THẾ GIỚI CHỨA KHÔNG HẾT ! VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CHƯ PHẬT XÓT THƯƠNG CHÚNG SANH TẠO QUÁ NHIỀU NGHIỆP ÁC TRONG NHIỀU KIẾP NÊN MỞ RA KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TÒAN THỂ NHÂN LOẠI VÀ PHẬT THÍCH CA BẢO TA HÃY NIỆM A DI ĐÀ SẼ HẾT TỘI RỒI ĂN NĂN SÁM HỐI TU HÀNH THÌ SẼ ĐƯỢC THA !
NHƯNG MÀ HẦU HẾT TỪ NGHÈO CHO ĐẾN GIÀU ĐỀU CHỈ LO ĂN CHƠI TRỤY LẠC KHÔNG TIN CÓ PHẬT VÀ CŨNG...
··
LOÀI NGƯỜI ĐANG THẢ TRÔI LINH HỒN NHƯ BÈO TRÔI TRÊN ĐẠI DƯƠNG
HẦU HẾT TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI CHỈ BIẾT CÓ LO ĂN UỐNG HƯỞNG CÁC LẠC THÚ TRẦN GIAN VÀ ĐỂ LINH HỒN TRÔI TRÊN BIỂN CẢ NHƯ BÈO TRÔI TRÊN NƯỚC NÓ VỀ ĐÂU THÌ VỀ VÌ CÁI TẬT BIẾNG LƯỜI CỦA LOÀI NGƯỜI ĂN NO RỒI NGỦ CHẲNG CÓ GÌ SƯỚNG HƠN VÀ CHỪNG NÀO CHẾT CŨNG ĐƯỢC MIỄN BÂY GIỜ SƯỚNG THÂN LÀ ĐƯỢC RỒI VÀ LINH HỒN CÓ ĐI ĐÂU THÌ ĐI CŨNG MẶC KỆ ! HỌ CHỈ LO CHO CÁI XÁC SƯỚNG THÂN LÀ MÃN NGUYỆN CHẠY THEO NHU CẦU VẬT CHẤT CỦA HỌ VÌ LÒNG THAM VỌNG CHẤT CAO NHƯ NÚI CỦA HỌ MÀ KHÔNG BIẾT CÓ TRỜI ĐẤT TRONG VŨ TRỤ NÀY !
VÀ BỞI VÌ HỌ THAM VỌNG CHO CÁI XÁC SUNG SƯỚNG MÀ SAU CÙNG TỘI NGHIỆP CHO CÁI LINH HỒN PHẢI BỊ ĐỌA !

LỜI DẠY CỦA PHẬT MẪU !

Phật mẫu nói gì ?

PHẬT MẪU CHÚA TỂ CÀN KHÔN VŨ TRỤ NÓI RĂNG : TRONG THỜI KỲ ĐỨC DI LẠC RA ĐỜI , NGÀI SẼ CHO TẤT CẢ PHẬT THÁNH TIÊN MƯỜI PHƯƠNG XUỐNG THẾ GIAN Ở CHUNG VỚI LOÀI NGƯỜI THÁNH THIỆN 4.000 NĂM VÀ NGÀI SẼ BIẾN THÊ GIỚI NẦY THÀNH CÕI TÂY THIÊN CỰC LẠC ! (VIẾT THEO TÀI LIỆU HOÀNG MẪU HUẤN TỪ THẬP GIỚI )
HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT LÀ LIỀU THUỐC MẦU NHIỆM ĐỂ ĐÁNH TAN MỌI THỨ NGHIỆP CHƯỚNG VÀ XÓA TAN ĐI MỌI ĐAU KHỔ CỦA TOÀN THỂ NHÂN LOẠI !
HỒNG DANH A DI ĐÀ PHẬT LÀ CỨU CÁNH CHO TOÀN THỂ LINH HỒN CỦA NHÂN LOẠI LÀ CHỔ DỰA DỰA VỮNG CHẮC NHẤT CHO LOÀI NGƯỜI, CHO NÊN, NẾU AI KHÔNG NGHE LỜI PHẬT DẠY THÌ SẼ TRẦM LUÂN MUÔN ĐỜI NGÀN KIẾP VÔ CÙNG KHỐN KHỔ CHO BẤT CỨ AI KHÔNG TIN LỜI CỦA PHẬT THÍCH CA ĐÃ TỪNG DẠY BẢO CHÚNG SINH TRONG 49 NĂM NGÀI BỎ NGÔI VUA CHỊU MỌI SỰ KHỔ ĐAU BĂNG RỪNG LỘI SUỐI ĐÓI KHỔ MỤC ĐÍCH CAO QUÝ LÀ ĐỂ CƯU NHÂN LOẠI THOÁT VÒNG SANH TỬ ! NẾU TA BIẾT KHÔN THÌ KHÔNG CÓ DẠI GÌ MÀ KHÔNG NGHE THEO LỜI DẠY CỦA NGÀI NHÉ !
NHƯ PHẬT THÍCH CA ĐÃ NÓI TRONG THỜI KỲ CỘNG NGHIỆP HIỆN NAY, TỘI LỖI CỦA LOÀI NGƯỜI NẾU CÓ HÌNH TƯỚNG THÌ NÓ SẼ TRÀN NGẬP BA NGÀN THẾ GIỚI CHỨA KHÔNG HẾT ! VÌ LÝ DO ĐÓ MÀ CHƯ PHẬT XÓT THƯƠNG CHÚNG SANH TẠO QUÁ NHIỀU NGHIỆP ÁC TRONG NHIỀU KIẾP NÊN MỞ RA KỲ ĐẠI XÁ TỘI CHO TÒAN THỂ NHÂN LOẠI VÀ PHẬT THÍCH CA BẢO TA HÃY NIỆM A DI ĐÀ SẼ HẾT TỘI RỒI ĂN NĂN SÁM HỐI TU HÀNH THÌ SẼ ĐƯỢC THA !
NHƯNG MÀ HẦU HẾT TỪ NGHÈO CHO ĐẾN GIÀU ĐỀU CHỈ LO ĂN CHƠI TRỤY LẠC KHÔNG TIN CÓ PHẬT VÀ CŨNG KHÔNG TU CHO NÊN TẤT CẢ PHẢI CHÌM SÂU KHÔNG CÒN CÓ MẶT TRONG THỜI CỦA PHẬT DI LẠC RA ĐỜI !
··
LOÀI NGƯỜI ĐANG THẢ TRÔI LINH HỒN NHƯ BÈO TRÔI TRÊN ĐẠI DƯƠNG
HẦU HẾT TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI CHỈ BIẾT CÓ LO ĂN UỐNG HƯỞNG CÁC LẠC THÚ TRẦN GIAN VÀ ĐỂ LINH HỒN TRÔI TRÊN BIỂN CẢ NHƯ BÈO TRÔI TRÊN NƯỚC NÓ VỀ ĐÂU THÌ VỀ VÌ CÁI TẬT BIẾNG LƯỜI CỦA LOÀI NGƯỜI ĂN NO RỒI NGỦ CHẲNG CÓ GÌ SƯỚNG HƠN VÀ CHỪNG NÀO CHẾT CŨNG ĐƯỢC MIỄN BÂY GIỜ SƯỚNG THÂN LÀ ĐƯỢC RỒI VÀ LINH HỒN CÓ ĐI ĐÂU THÌ ĐI CŨNG MẶC KỆ ! HỌ CHỈ LO CHO CÁI XÁC SƯỚNG THÂN LÀ MÃN NGUYỆN CHẠY THEO NHU CẦU VẬT CHẤT CỦA HỌ VÌ LÒNG THAM VỌNG CHẤT CAO NHƯ NÚI CỦA HỌ MÀ KHÔNG BIẾT CÓ TRỜI ĐẤT TRONG VŨ TRỤ NÀY !
VÀ BỞI VÌ HỌ THAM VỌNG CHO CÁI XÁC SUNG SƯỚNG MÀ SAU CÙNG TỘI NGHIỆP CHO CÁI LINH HỒN PHẢI BỊ ĐỌA !

ĐỊNH LUẬT VAY TRẢ CỦA VŨ TRỤ !

AI LÀM NẤY CHỊU, AI VAY NẤY TRẢ , KHÔNG AI ĐƯỢC TRẢ NỢ CHO AI ! 

VÀ HỒN AI THÌ NẤY GIỮ NẾU KHÔNG KHÔN NGOAN KHÔNG BIẾ GIỮ THÌ CÓ TÉ VÔ ĐỊA NGỤC THÌ PHẢI RÁNG MÀ CHỊU VÌ CÁI TỘI NGU CỦA MÌNH ! VÀ PHẬT CŨNG KHÔNG THỂ CỨU MÌNH ĐƯỢC VÌ TỘI ÁC CỦA MÌNH MÀ NGOAN CỐ KHÔNG QUAY ĐẦU CHỚ ĐỪNG CÓ NÓI LÀ CHA HAY MẸ MÌNH CỨU MÌNH NỖI ĐÂU ! AI GÂY TỘI TRÊN THẾ GIAN THÌ CHẾT RÁNG MÀ CHỊU KHÔNG AI CHIU TỘI THẾ CHO MÌNH ĐƯỢC !

VÀ NẾU MUỐN PHẬT CỨU MÌNH THÌ NGAY BÂY GIỜ TỪ NGÀY HÔM NAY PHẢI BIẾT QUAY ĐẦU ĂN NĂN SỢ TỘI SÁM HỐI TỘI LỖI CỦA MÌNH TỪ MUÔN KIẾP XƯA CHO ĐẾN BÂY GIỜ XIN PHẬT TÙ BI XÁ TỘI CHO CON ! RỒI CÚNG LẠY SÁNG TỐI NAY CON XIN QUAY ĐẦU VÀ HỨA VỚI PHẬT LÀ PHẢI TỪ BỎ VIỆC ÁC MÀ CON PHÀM PHU NGU MUỘI PHẠM PHẢI RỒI LO TU NIỆM PHÂT SUỐT CẢ ĐÊM NGÀY THÌ PHẬT SẼ XÁ TỘI CHO DẦN DẦN SẼ HẾT TỘI ! 

CÒN HỨA VỚI PHẬT RỒI MÀ QUÊN LỜI HỨA KO TU LẠI LÀM ÁC LẠI CHƠI BỜI TIẾP TỤC, CHẮC CHÁC SẼ BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC TRONG KỲ MẠC PHÁP MUÔN ĐỜI KHÔNG CÓ NGÀY RA !

TÔI XIN NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT LÀ TRONG THỜI KỲ ĐẠI XÁ TỘI NẦY ĐỨC DI LẠC NÓI :' QUAY ĐẦU LÀ NGÀI XÁ TỘI, BẤT CỨ TỘI GÌ CŨNG HẾT" 

CON NGOAN CỐ LÀ THIÊN TAI SẼ TIÊU DIÊT ĐỂ TRẢ QUẢ NGHIỆP ÁC TIỀN KIẾP VÀ TỘI ÁC TRONG KIẾP HIỆN TẠI CỦA MÌNH, KHI CHẾT RỒI LÀ MẤT XÁC NÊN CHỈ CÒN CÓ NƯỚC ĐỀN TỘI THÔI Ở DƯỚI HỎA NGỤC THÔI CHỚ KHÔNG THỂ TU VÀ PHẬT CŨNG KHÔNG THỂ XÁ TỘI NỮA ! VÔ ĐỊA NGỤC KỲ NẦY LÀ NGÀN NĂM THIÊN THU LÀ PHẢI CHẾT TRONG LỬA THIÊU THÔI KHÔNG BAO GIỜ RA ĐƯỢC NỮA !

VÌ VẬY, MỌI NGƯỜI HÃY COI KỸ BÀI NẦY KỂ CẢ MẤY ÔNG THẦY DỐI TU DÙ LÀ Ở TRONG CHÙA HAY NGOÀI ĐỜI CẦN PHẢI TỈNH NGỘ SỚM BIẾT ĂN NĂN NẾU KHÔNG SẼ BỊ THIÊN TAI HỦY DIÊT THEO ĐỊNH LUẬT CỦA TRỜI VÀ VÔ CÙNG ĐAU KHỔ MUÔN NGÀN NĂM SAU ! BOLOCMAURICE CTVL THƯƠNG YÊU MỌI NGƯỜI VÀ NHẮC NHỞ ĐÓ NHA !

THÂN YÊU GỚI ĐẾN CÙNG MỌI NGƯỜI BÀI VIẾT VÔ CÙNG TRỌNG ĐẠI NẦY ! VÀ GẤP LẮM RỘI CHẬM CHÂN SẼ BỊ TIÊU DIÊT HẾT THẢY !


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

XIN NGÀI XÓT THƯƠNG CHO CHÚNG SANH MÊ MUỘI VÀ 
CHỨNG MINH CHO TẤM LÒNG CỦA CON LUÔN CẦU NGUYỆN CHO TẤT CẢ CHÚNG SANH VỀ CÙN VỚI NGÀI !

24/11/2016&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Baoloc Maurice TRẢ LỜI MỘT NGƯỜI TRÊN Phật Pháp Trên FB :

NẾU QUAY ĐẦU LÀ BỜ ĂN NĂN SÁM HỐI LO TU THÌ PHẬT XÁ TỘI ! PHẬT ĐÂU CÓ BỎ ! NHƯNG NHỮNG KẺ KO TIN PHẬT KO NGHE LỜI PHẠT DAY LẠI MÃI MÃI GÂY TẠO THÊM TỘI ÁC CHẤT CHỒNG THÌ LÀM SAO PHẬT CỨU CHO ĐƯỢC ? KO TU KO NIỆM PHẬT KỲ NẦY LÀ CHẾT HẾT PHẬT KO THỂ CỨU NHỮNG KẺ NGOAN CỐ KO QUAY ĐẦU ! KIẾN THỨC PP BẠN ẤU TRỈ LÁM NÊN NGHIÊN CỨU 50 NĂM NỮA SẼ HIÊU NHIỀU HƠN !

VẮNG TẮT BẤT CỨ AI KO NIỆM PHẬT LÀ SẼ CHÊT HẾT PHẬT KO THỂ CỨU TRONG KỲ ĐẠI KIẾP NẠN SẮP TỚI

Không niệm Phật không tu tại gia thì thiên tai sẽ tận diệt Phật ko thể cứu vì ko chịu quay đầu làm sao mà cứu cho được !

Ví du như Từ Hi Thái hậu, Võ Tắc Thiên , Vua Trụ, Tầng Thủy Hoàng Tào Tháo, Giang Trạch Dân, Tập Cận Bình tạo ác ngập trời và còn tiếp tục ác ác và ác.....tràn ngập làm sao Phật cứu nổi đây ?????????
 Phật đâu thể cứu quỷ dương và quỷ âm ko chịu quay đầu mà cứ gieo thêm ngày càng chồng chất mà bạn nọ nói là Phật đâu có bỏ ai ! Niệm Phật quay đầu và tu thì Phật xá tội tha thứ và độ cho về cùng với Ngài ! Chớ còn ác Phật không bỏ nhưng Phật cũng không thể cứu vì không niệm tên của Ngài, Phật có thể chờ cho kẻ ác biết quay đấu SỢ TỘI SÁM HỐI ĂN NĂN THÌ PHẬT MỚI CỨU ! BẠN ĐÓ CÓ HIỂU TÔI NÓI CHƯA ?


Bạn còn trẻ con và thơ ngây lắm lại ít nghiên cứu PP làm sao mà hiểu nỗi Đức Phật quá cao siêu là Ngài đang muốn chúng sanh làm gì và phải làm gì giống như Ngài Có như vậy Phật mới thương và mới cứu được dù cho bất cứ tội gì trong thời quá khứ hy là tội lỗi ngay tong kiếp hiện tại NẾU BIẾT KHÔN QUAY ĐẦU LÀ NGÀI THA BẠN HIỂU KHÔNG ? 

CÒN NGOAN CỐ KHÔNG QUAY ĐẦU THÌ PHẬT KHÔNG THỂ THA VÀ CÓ CHẾT RÁNG MÀ CHỊU VÌ KHÔNG NIỆM DANH HIỂU CỦA NGÀI LÀ KHÔNG HẾT TỘI PHẬT KHÔNG BỎ MỘT AI NHƯNG KẺ NÀO NGOAN CỐ KHÔNG NGHE LỜI DẠY CỦA NGÀI THÌ PHẬT KHÔNG CÓ CÁCH CHI ĐỂ CỨU CHO ĐƯỢC ! TẠI SAO VẬY ? 

BỞI VÌ VAY NGHIỆP ÁC THÌ PHẢI TRẢ PHẢI ĐỀN TỘI ÁC THEO ĐỊNH LUẬT TRẢ VAY , THIẾU NỢ THÌ PHẢI TRẢ , CHỚ PHẬT ĐÂU TRẢ THẾ CHO MÌNH ĐƯỢC ? 

VÀ VÌ VẬY PHẬT KHÔNG THỂ CỨU KHỎI ĐỊA NGỤC ĐƯỢC VÌ AI LÀM NẤY CHỊU, NGHIỆP AI NẤY TRẢ , KHÔNG AI TRẢ THẾ CHO AI ĐƯỢC, CHA LÀM CHA CHỊU, CON LÀM CON CHỊU, KHÔNG AI TRẢ THẾ CHO AI ĐƯỢC ! CON GÂY TỘI CON VÔ ĐỊA NGỤC , CHA GÂY TỘI CHA VÔ ĐỊA NGỤC, KHÔNG AI CHỊU TRẢ THẾ CHO AI ĐƯỢC ! VÌ SAO ? BẠN BIẾT KHÔNG ? 

DỄ HIỂU THÔI ! ĐỊA NGỤC DƯỚI ÂM PHỦ HÌNH PHẠT DẪM MÁU VÀ BỊ LỬA THIÊU LỬA ĐỐT HÀNG NGÀN NĂM VÔ CÙNG ĐAU KHỔ NGHIỆT NGẢ KHÓC LA GHÊ RỢN GẮP TRIỆU LẦN ĐỊA NGỤC TRÊN TRẦN GIAN NÊN KHÔNG AI DÁM CHỊU THẾ CHO AI CHO DÙ LÀ CHA CON HAY MẸ CON ! VÌ PHÂT NÓI AI LÀM NẤY CHỊU AI VAY NẤY TRẢ ! VÀ ĐÓ LÀ LUẬT CỦA TẠO HÓA KHÔNG CHO PHÉP AI TRẢ THẾ CHO BẤT CỨ AI ! CHO NÊN ĐỂ KẾT LUẬN LÀ "HỒN AI NẤY GIỮ" KHÔNG GIỮ GÌN THÌ CHẾT AI NẤY CHỊU THEO ĐỊNH LUẬT CỦA TRỜI ! 
HIỂU CHƯA NGƯỜI BẠN NHỎ MIỀN BÁC ?

BẤT CỨ AI BẤT KÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN SẼ LÀ MÃI MÃI CHÌM SÂU

  Bất cứ ai bất kính đối với Đức Ngọc Hoàng TĐ và Phật Mẫu sẽ không thể tồn tại !
  Like
  Comment
  Bất cứ ai xem thường Đức Phật Thầy 
  Huỳnh Giáo Chủ sẽ không có 
  mặt Long Hoa Hội !
  Like
  Comment
  Bất cứ ai nói không có cõi Tây Phương và Đức A Di Đà sẽ chìm sâu Đia ngục ngàn năm !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Bất cứ ai phỉ báng chánh pháp và nói ngược giáo điều của Phật đều phải vô địa ngục !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Bất cứ ai công kích Chúa Jesus sẽ bị đọa vô địa ngục !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Niệm một câu là được vô lượng quang vô lượng thọ và vô lượng công đức !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Chỉ niệm một câu là được Phước Báu không thể nghỉ bàn !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Phật dạy niệm Phật một câu tiêu diệt 84 ngàn tội lỗi muôn kiếp xưa đến bây giờ !
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Phật dạy : tụng 12 ngàn tạng kinh của ta không bằng niệm Phật một câu A Di Đà
  Like
  Comment
  Comments
  Baoloc Maurice
  Write a comment...
  Chỉ có niệm Phật thôi mới kịp chớ còn tụng kink gỏ mỏ không kịp đâu nhé !