http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

CHỈ LÀ MƠ !

CHỈ LÀ MỘNG MỴ VỚI MƠ
CHỈ LÀ MỘT KIẾP THỜ Ơ BỌT BÈO
ĐỜI HIỀN NHƯ CỌP NHƯ BEO 
HUNG HĂNG SẼ CHẾT XÁC BÈO TRÔI SÔNG !
ĐẠI DƯƠNG NHUỘM ĐỎ MÁU HỒNG
RỒI MAI RỒI MỐT CHẤT CHÔNG THÂY THI !
TỬ SANH SANH TỬ BIỆT LY
CHIẾN TRANH CHẾT CHÓC SẦU BI LỆ TRÀN !
TÌNH NÀO TÌNH CŨNG LY TAN
TRĂM CAY NGÀN ĐẮNG TRẦN GIAN CÕI NẦY !
CTVL !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét