http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

THIÊN THƠ CỦA TRỜI

THIÊN THƠ CỦA TRỜI !

TU TIỀN TU BẠC DỐI TU 
TU MÀ NHƯ THẾ NGỤC TÙ AI ƠI !
CHỮ TIỀN CHỮ BẠC TRONG ĐỜI 
CHỈ LÀ HAI CHỮ NGƯỜI ƠI ĐỌA ĐÀY !
ĐÀN NA NỢ LỚN QUÁ TAY 
NẾU LÀM KHÔNG TRỌN PHƠI THÂY CHIẾN TRƯỜNG
RỒI ĐÂY HỌA ĐẾN TAI ƯƠNG 
KHẮP TRÊN THẾ GIỚI THẢM THƯƠNG CẢNH ĐỜI !
TANG THƯƠNG KHẮP LỐI NGƯỜI ƠI 
TAI BAY HỌA GỞI KHẮP TRỜI ĐA ĐOAN !
KỲ BA CỘNG NGHIỆP TRẦN GIAN 
BÁ GIA BÁ TÁNH NGHIỆP TRÀN LO TU
LO TU THÌ KHỎI Ở TÙ 
TA KHÔNG CÒN TỘI THIÊN THU PHẬT ĐÀNG
ƠN TRÊN BAN PHƯỚC TRẦN GIAN 
QUAY ĐẦU LÀ BẾN PHẬT ĐÀNG NAM MÔ
DÙ CHO HỌA ĐẾN KHỎI LO 
LÀ CON CỦA PHẬT PHẬT LO CHO MÌNH !
TU LÀ TẮM RỬA HỒN LINH 
ĐỂ CHO SẠCH SẼ TÂM MÌNH THANH CAO 
ĐỜI TA NHƯ ÁNH TRĂNG SAO 
SAU TA THÀNH PHẬT CÕI NÀO TÂY PHƯƠNG
NGÀN NĂM NƠI CÕI PHẬT ĐƯỜNG 
TRƯỜNG SANH BẤT TỬ TAI ƯƠNG KHÔNG CÒN !
CHỈ CÒN MỘT TRÁI TIM SON 
A DI ĐÀ PHẬT MÃI CÒN TRONG TA
32 TƯỚNG TỐT DI ĐÀ 
NẾU AI VỀ ĐÓ PHẬT MÀ BAN CHO
ĐỜI TA MÃI MÃI THƠM THO 
TÂY PHƯƠNG ĐẤT PHẬT NGÀN THƠ PHẬT ĐÀ !
THẦN THÔNG NHƯ ÁNH SAO SA 
GẢY ĐÀN MỘT CÁI TA LÀ TỚI NGAY
PHÉP MẦU KỲ DIỆU LẮM THAY 
TRẺ TRUNG ĐẸP MÃI KHÔNG NGÀY GIÀ NUA !
NẾU AI LẠM DỤNG CỦA CHÙA 
NGÀY SAU MẮC NỢ TE TUA CÕI ĐỜI !
NỢ ĐỜI KHÓ LẮM AI ƠI 
LÀ LỜI PHẬT DẠY XIN NGƯỜI NHỚ CHO
SỐNG TRONG SẠCH CHẾT THƠM THO 
SAU VỀ ĐẤT PHẬT PHẬT CHỜ CON NGOAN !
AI TU NHƯ BẮT ĐƯỢC VÀNG 
SAU CÙNG RỒI CŨNG PHẬT ĐÀNG VINH QUY !
NAY CON GIỮ GIỚI QUY Y 
ĐÊM NGÀY TU NIỆM PHẬT THÌ CHỨNG MINH !
NAY CON TẮM RỬA THÂN MÌNH 
CHO TRONG CHO SẠCH TÂM LINH ĐẠO TRÀNG
NGÀY ĐÊM TƯỞNG NHỚ PHẬT ĐÀNG 
CẦU XIN THẾ GIỚI BA NGÀN PHƯỚC BAN
ĐỜI THƯỜNG TAI HỌA NGẬP TRÀN 
CẦU CHO TẤT CẢ TRẦN GIAN TRỞ VỀ !
PHÙ DU ẢO TƯỞNG BẾN MÊ 
PHẬT ƠI NHỚ RƯỚC CON VỀ MAI SAU !
CÕI ĐỜI TRÀN NGẬP KHỔ ĐAU 
PHẬT MA LẪN LỘN LÀM SAO TỎ TƯỜNG !
NGÀY NAY MA QUỶ NGẬP ĐƯỜNG 
HIỆN HÌNH ĐỘI LỐT VÔ THƯỜNG CÕI NI
THÔI THÌ CỨ NIỆM A DI 
ĐỂ SAU PHẬT CỨU KHỎI THÌ NẠN TAI !
THÔI THÌ CỨ NIỆM A DI 
ĐỂ SAU PHẬT CỨU KHỎI THÌ NẠN TAI !
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI 
CẦU XIN CHƯ PHÂT CỨU NGAY DƯƠNG TRẦN !
LONG HOA HỘI ẤY RẤT GẦN 
PHẬT TIÊN THẦN THÁNH RỒNG VÀNG HẠ SAN
DI LẠC XUỐNG THẾ BÍNH AN 
ĐỜI ĐỜI HẠNH PHÚC ĐỊA ĐÀNG TỪ ĐÂY !
AI VAY PHẢI TRẢ KỲ NẦY 
LÀ THỜI CỘNG NGHIỆP ĐÓ ĐÂY KHẮP TRỜI !
CHẠY ĐÂU CHO KHỎI ÔNG TRỜI 
NHỮNG LOÀI ÁC ĐỨC TƠI BỜI TRẢ VAY !
CHIẾN TRANH PHỦ KHẮP ĐÔNG TÂY 
TRẦN GIAN MÁU ĐỔ NGẬP ĐẦY BIỂN KHƠI !
GIÓ GIÔNG BẢO TỐ NGẬP TRỜI 
THIÊN LA ĐỊA CHẤN NGƯỜI ƠI KHỔ NÀN !
THÔI THÌ TẤT CẢ TRẦN GIAN 
QUAY ĐẦU THÌ CÓ PHẬT ĐÀNG CỨU TA
NIỆM PHẬT THÌ KHỎI ĐỌA SA 
SAU VỀ VỚI PHẬT BÌNH HÒA AN VUI !
KHÔNG CÒN ĐAU KHỔ NGẬM NGÙI 
THOÁT LY SANH TỬ CÕI ĐỜI TANG THƯƠNG
THẾ GIAN ƠI ! CÕI ĐOẠN TRƯỜNG 
QUAY ĐẦU LÀ BẾN PHẬT ĐƯỜNG MAI SAU !
RỒI AI AI CŨNG RẤT GIÀU 
NGỌC NGÀ CHÂU BÁO NHÀ CAO CỬA VÀNG !
AO SEN BẢY BÁU PHẬT ĐÀNG 
MUỐN KHI CÓ NẤY TRẦN GIAN HÃY VẾ !
THẾ GIAN THÊ THẢM MUÔN BỀ 
SANH SANH TỬ TỬ DẦM DỀ LỆ RƠI
KHI VỀ TRÊN ĐÓ AI ƠI 
NGÀN NĂM SỐNG MÃI ĐỜI ĐỜI AN VUI !


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !
NAY CON CẦU CHO TẤT CẢ LOÀI NGƯỜI HÃY QUAY ĐẦU TRỞ VỀ BẾN PHẬT NGÀN NĂM YÊN VUI !
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM VĨ ĐẠI MÀ CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN TIẾP ĐIỂN CHO MÌNH KHUYÊN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI 

KẺ ÁC NGƯỜI THIỆN HÃY GẤP QUAY ĐẦU ĐỂ ĐƯỢC ƠN TRÊN THỨ THA MỌI THỨ TỘI LỖI CHO KỊP TRONG KỲ ĐẠI XÁ TỘI NẦY ĐỂ SAU PHẬT RƯỚC VỀ VỚI PHẬT !

NIỆM PHẬT ĐỂ PHẬT CỨU TA THOÁT KHÕI THIÊN TAI VÀ CHIẾN TRANH SẮP XẢY RA NAY MAI 

NẾU AI ĐƯỢC CÒN SỐNG TRONG THỜI DI LẠC NGÀI NÓI NGÀI SẼ ĐỘ CHO THÀNH PHẬT HẾT !

MỜI CÁC BẠN HÃY XEM BÀI THIÊN THƠ TRÊN ĐÂY MÀ ƠN TRÊN BAN PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI !

XEM CHO KỶ NHIỀU LẦN VÀ HÃY GẮP BUÔNG BỎ TẤT CẢ RÔI LO TU ĐI NẾU KHÔNG ...KHI THIÊN TAI SẼ ĐẾN LOÀI NGƯỜI KHÔNG THỂ TỰ CỨU MÌNH ĐƯỢC MÀ CHỈ CÓ PHẬT MỚI CÓ THỂ CỨU MÌNH THÔI !

BAOLOCMAURICE CTVL 

LUÔN CHÚC MOI NGƯỜI ĐƯƠC BÌNH AN HẠNH PHÚC VÀ GẤP LO TU ĐI NHÉ !

NỀU KHÔNG THIÊN TAI SẼ ĐẾN VÀ KHÔNG THA CHO BẤT CỨ AI ĐÃ VAY NGHIỆP ÁC HỒI TIỀN KIẾP VÀ CHỈ CÓ NIỆM PHẬT MỚI HẾT TỘI ĐỂ PHẬT A DI ĐÀ CỨU TA TAI SẼ QUA NẠN SẼ KHỎI !

NAM MÔ CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT BAN PHƯỚC CHO THẾ GIAN THOÁT HỌA BINH ĐAU CHIẾN TRANH NGUYÊN TỬ !

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT !

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

ANH VĂN GIAO TIẾP, BẤM HUYỆT VÀ XEM TỬ VI !

ANH VĂN GIAO TIẾP MỌI TRÌNH ĐỘ CẤP 1+2+3 VÀ ĐẠI HỌC
VỚI PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI NHẤT BẢO ĐẢM CHỈ BA THÁNG NÓI VÀ VIẾT ĐƯỢC NẾU KHÔNG BỎ LỚP ! CẤP TỐC CHO CÁC BẠN DU HỌC XUẤT CẢNH !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MASSAGE TRƯỜNG SINH, ĐẢ THÔNG HUYỆT ĐẠO,LOẠI ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN LÀM CHO BỆNH GÌ CŨNG HẾT,KÍCH THÍCH THẦN KINH GIÚP ĂN NGỦ NGON TRỊ CÁC BỊNH TIM GAN THẬN, BAO TỬ RUỘT VIÊM ĐẠI TRÀNG THẤP KHỚP,THOÁI HOA CỘT SỐNG, LỆCH ĐĨA ĐỆM,ĐÁI ĐƯỜNG,LÊN MÁU, CHỐNG ĐỘT TỬ,SÁNG MẮT VIÊM MÙI, NHỒI MÁU CƠ TIM HỒI SINH CHO TUỔI GIÀ LÀM CHO TRẺ LẠI 10 TUỔI ! ĐẶC BIỆT TRỊ DỨT ĐIỂM UNG THƯ ! CÓ NHẬN ĐÀO TẠO CHO CÁC BẠN TRẺ MUỐN LÀM NGHỀ NẦY !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CÓ XEM TỬ VI VÀ CHỈ TAY BIẾT SỐ GIÀU NGHÈO,THỌ YỂU
VÀ CÓ XEM TUỔI HẠP GẢ CƯỚI TỐT HAY XẤU !
THẦY LỘC 0938 97 20 29 QUA CẦU ÔNG MẠNH QUẸO PHẢI VÀO HẺM 100 MET RỒI ĐT SẼ GẶP !

ANH VĂN BẤM HUYỆT,XEM TỬ VI !

ANH VĂN GIAO TIẾP MỌI TRÌNH ĐỘ CẤP 1+2+3 VÀ ĐẠI HỌC
VỚI PHƯƠNG PHÁP HIỆN ĐẠI NHẤT BẢO ĐẢM CHỈ BA THÁNG NÓI VÀ VIẾT ĐƯỢC NẾU KHÔNG BỎ LỚP ! CẤP TỐC CHO CÁC BẠN DU HỌC XUẤT CẢNH !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
MASSAGE TRƯỜNG SINH, ĐẢ THÔNG HUYỆT ĐẠO,LOẠI ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN LÀM CHO BỆNH GÌ CŨNG HẾT,KÍCH THÍCH THẦN KINH GIÚP ĂN NGỦ NGON TRỊ CÁC BỊNH TIM GAN THẬN, BAO TỬ RUỘT VIÊM ĐẠI TRÀNG THẤP KHỚP,THOÁI HOA CỘT SỐNG, LỆCH ĐĨA ĐỆM,ĐÁI ĐƯỜNG,LÊN MÁU, CHỐNG ĐỘT TỬ,SÁNG MẮT VIÊM MÙI, NHỒI MÁU CƠ TIM HỒI SINH CHO TUỔI GIÀ LÀM CHO TRẺ LẠI 10 TUỔI ! ĐẶC BIỆT TRỊ DỨT ĐIỂM UNG THƯ ! CÓ NHẬN ĐÀO TẠO CHO CÁC BẠN TRẺ MUỐN LÀM NGHỀ NẦY !
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
CÓ XEM TỬ VI VÀ CHỈ TAY BIẾT SỐ GIÀU NGHÈO,THỌ YỂU
VÀ CÓ XEM TUỔI HẠP GẢ CƯỚI TỐT HAY XẤU !
THẦY LỘC 0938 97 20 29 QUA CẦU ÔNG MẠNH QUẸO PHẢI VÀO HẺM 100 MET RỒI ĐT SẼ GẶP !

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

HÃY BIẾT LO XA !

DI ĐÀ LÀ CHA
THÍCH CA LÀ THẦY
AI BIẾT CHĂNG AI
HÃY MAU TU TỊNH
NIỆM PHẬT ĐÊM NGÀY
CHỪNG CÓ NẠN TAI
ĐỂ LÀ PHẬT CỨU
NƠI ĐỀN LINH THỨU
PHẬT XUỐNG HẰNG NĂM
Ở BÊN ÂN ĐỘ
NHẮC NHỞ TRẦN GIAN
HÃY LO TU HÀNH
MỚI THOÁT KIẾP NẠN
DIỄN RA NAY MAI
TÂM CÓ NHƯ LAI
SẼ LÀ KHÔNG CHẾT
HÃY BỚT MÊ MỆT
VẬT CHẤT PHÙ DU
MAU MAU LO TU
THẾ GIỚI LU BU
ĐẾN NGÀY TẬN DIỆT
KHÔNG CÒN BAO LÂU
Ở KHẮP ĐÂU ĐÂU
ĐẤT THÀNH BIỂN CẢ
NHỮNG AI KHÔNG TU
CHẾT THÀNH MA ĐÓI
CÒN MÀ ĐỘC ÁC
ĐỊA NGỤC NGÀN NĂM
ĐỜI ĐỜI KHỐN KHỔ
NẾU AI NGOAN CỐ
MÊ ĐỜI BỎ ĐẠO
TẤT CẢ CHÌM SÂU
NƠI DÒNG ĐẠI DƯƠNG
THÂY TRÔI BIỂN CẢ
LUẬT TRỜI ĐÃ ĐỊNH
AI BIẾT CHĂN AI
BỚT BỚT MÊ SAY
NIỆM PHẬT ĐÊM NGÀY
SẼ LÀ ĐƯỢC SỐNG
SAU GẶP NHƯ LAI
NƠI CÕI TRẦN AI
LONG HOA ĐẠI HỘI !

VÔ DANH CƯ SĨ NHÀN QUÊ ! (12/4/2017)

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

KHẢ NĂNG CỦA THẢO DƯỢC BỒ CÔNG ANH !

Bồ công anh với bệnh dạ dày, bệnh gan, Ung thư 2 Nămtrước 161 Bình Luận
Cây bồ công anh Trung Quốc
Giới thiệu về công dụng và cách dùng cây bồ công anh làm thuốc. Hướng dẫn cách dùng rễ bồ công anh hỗ trợ điều trị bệnh Ung thư tốt nhất.
Giá: 120.000đ/Kg
0978.78.4411 MUA THUỐC
Cây bồ công anh Việt Nam còn gọi là rau bồ cóc, diếp hoang, diếp dại, mũi mác, rau lưỡi cày.
Mô tả cây thuốc
Là loại cây nhỏ sống hàng năm, thường cao khoảng 1 – 3 m, thân mọc thẳng, nhẵn, không cành hoặc rất ít cành. Lá cây có nhiều hình dạng, lá và thân có nhựa màu trắng như sữa, vị hơi đắng. Hoa màu vàng hoặc tím.
Phân bố, thu hái và chế biến
Cây bồ công anh mọc hoang tại nhiều tỉnh miền Bắc nước ta.
Đây là loại cây rất dễ trồng bằng hạt, mùa trồng vào tháng 3-4 hoặc 9-10, cũng có thể trồng bằng mẩu gốc, sau 4 tháng là có thể thu hoạch được.
Thường thì nhân dân ta hái lá về dùng tươi hay phơi hoặc sấy khô để dùng dần, không cần chế biến gì đặc biệt.
* Công dụng của cây Bồ công anh
Bồ công anh Việt Nam là một cây vị thuốc kinh nghiệm trong nhân dân để điều trị bệnh sưng vú, tắc tia sữa.
Rễ cây còn có tác dụng ức chế sự phát triển của khối U, thường dùng để hỗ trợ điều trị bệnh Ung thư
Thường được kết hợp với các cây thuốc nam khác để điều trị bệnh đau dạ dày, ăn uống kém tiêu.
Ngoài ra cây còn được dùng để điều trị mụn nhọt đang sưng mủ, hay bị mụn nhọt,
Đối tượng sử dụng:
Người bị đau dạ dày
Bệnh nhân Ung thư
Người mắc bệnh đường ruột, tiêu hóa kém
Phụ nữ bị tắc tia sữa
Video về cây bồ công anh
Liều dùng
Liều dùng hàng ngày khoảng 20-40 g lá tươi hoặc 10-15 g lá khô (hay cành và lá khô).
Ta có thể dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác như ( Lá khôi, chè dây, khổ sâm ).
Thường dùng dưới dạng thuốc sắc có thêm đường cho dễ uống.
Nếu dùng giã nát đắp ngoài thì không kể liều lượng.
Đơn thuốc có vị bồ công anh
Hỗ trợ điều trị Ung thư: Rễ bồ công anh 20g, cây xạ đen 40g sắc với 1 lít nước uống hàng ngày
điều trị sưng vú, tắc tia sữa: hái 20-40 g lá bồ công anh tươi, rửa sạch, thêm ít muối, giã nát, vắt lấy nước uống, còn bã dùng đắp lên nơi vú sưng đau. Thường chỉ dùng 2-3 lần là đỡ.
điều trị ăn uống kém tiêu, hay bị mụn nhọt: lá bồ công anh khô 10-15 g; nước 600 ml (khoảng 3 bát con); sắc còn 200 ml (1 bát) (có thể đun sôi kỹ và giữ sôi trong vòng 15 phút); uống liên tục trong vòng 3-5 ngày, có thể kéo dài hơn.
điều trị đau dạ dày: lá cây bồ công anh khô 20 g; lá khôi 15 g; lá khổ sâm 10 g; thêm 300 ml nước, đun sôi trong vòng 15 phút, thêm ít đường vào, rồi chia 3 lần uống trong ngày. Uống liên tục trong vòng 10 ngày, sau đó nghỉ 3 ngày rồi uống tiếp cho đến khi khỏi.

CÂY BỒ CÔNG ANH THẦN DƯỢC VẠN NĂNG !

CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO CHO SVHS CHỈ BA THÁNG NÓI ĐƯỢC,CẤP TỐC CHO CÁC BẠN XUẤT CẢNH !

THẦY LỘC TEL : O938 97 2029 

VỚI PHƯƠNG PHÁP KỲ DIỆU NHẤT TỪ TRƯỚC CHO ĐẾN NAY VỚI MÔN MASSAGE BẤM HUYỆT ĐẢ THÔNG HUYỆT ĐẠO LOẠI TOÀN THỂ ĐỘC TỐ RA KHỎI GAN TRỊ DỨT ĐIỂM CÁC BỆNH TIM GAN THẬN BAO TỬ VIÊM ĐẠI TRÀNG MÃN TÍNH LÂU NĂM TRĨ ĐÁI ĐƯỜNG SƠ GAN TRƯỚNG NƯỚC,NHỒI MÁU CƠ TIM,ĐỘT TỬ, THẤP KHỚP THOÁI HÓA CỘT SỐNG ĐAU THẦN KINH TỌA,CÁC LOẠI SÁN LÃI SÁN SƠ MÍT SÁN CHÓ,GÚT, LIỆT DƯƠNG,SÁNG MẮT, CƯỜM MẮT CÁC BỆNH NAN Y KỂ CẢ UNG THƯ,KHỐI U,HỒI PHỤC SỨC KHỎE TƯƠI TRẺ CHO TUỔI GIÀ,TIÊU DIỆT TOÀN BỘ TẤT CẢ CÁC LOẠI VI TRÙNG KÝ SINH TRÙNG GÂY MẦM BỆNH GIÚP BẠN ĂN NGON NGỦ KHỎE SỐNG LÂU ĐẾN 100 NĂM VÀ LÀM CHO TRẺ TRUNG TRỞ LẠI 15 TUỔI ! (RIÊNG THUỐC MEN TRỊ BỆNH TÙY HỈ KHÔNG ĐÒI HỎI) VÌ MỤC ĐÍCH CỨU ĐỜI KHỔ ĐAU RA KHỎI BỆNH TẬT ĐÃ VÀ ĐANG TÀN SÁT LOÀI NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI NẦY ! AI TIN MÌNH THÌ SỐNG, KHÔNG TIN LÀ CÓ NGUY CƠ TỬ VONG VÌ THUỐC TÂY TÀU TRỊ KHỐI U UNG THƯ VÀ NHIỀU BỆNH NAN Y KHÔNG HẾT !

NHẬN ĐÀO TẠO CHO CÁC BẠN MUỐN LÀM NGHỀ NẦY CHỈ 30 NGÀY LÀ GIỎI !


CÓ XEM TƯỚNG SỐ TỬ VI CHỈ TAY BIẾT ĐƯỢC GIÀU NGHÈO,THỌ YỂU !XEM TUỔI GÃ CƯỚI VỢ CHỒNG HỢP MẠNG LÀM GIÀU HAY KHẮC KỴ TỐT XẤU !