http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

THƠ PHẬT PHÁP BAOLOCMAURICE 6

BAOLOCMAURICE HỌA THƠ PHẬT THẦY HUỲNH GIÁO CHỦ !
CHỪNG NÀO BA TIẾNG NỔ VANG
THẤT SƠN MỚI LỘ ĐỀN VÀNG NGUY NGA
THÌ TA SẼ THẤY THÍCH CA 
VỚI PHẬT DI ĐÀ HIỆN XUỐNG THẾ GIAN
LONG HOA KHAI MỞ ĐẠO VÀNG
DI LẠC HẠ THẾ TRẦN GIAN CÕI NẦY
BA NGÀN THẾ GIỚI NHƯ LAI
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT TRẦN AI XUỐNG ĐỜI
TRÊN CAO NGỌC ĐẾ CHA TRỜI
MỚI BAN PHƯỚC LỚN CHO NGƯỜI VIỆT NAM
AI KHÔNG TIN HÃY CHỜ XEM
PHÉP MẦU KỲ DIỆU MẪU ĐEM CHO ĐỜI
TRÊN MÂY NGÀI ĐỨNG GIỮA TRỜI
HÔ PHONG OÁN VŨ LẬP ĐỜI LONG HOA
RỒNG TIÊN HỘI ẤY HIỆN RA
TRẦN GIAN SẼ THẤY ĐÂU LÀ PHẬT TIÊN
BÂY GIỜ MÊ BẠC MÊ TIÊN
LÀ SAO THẤY ĐƯỢC THẦN TIÊN LÂM PHÀM
BẠC TIỀN DANH LỢI BỚT THAM
RÁNG TU TA SẼ SAU LÀM THÁNH TIÊN
A DI ĐÀ PHẬT LÀ DUYÊN
CHO TA VỀ ĐƯỢC ĐẾN MIỀN TÂY PHƯƠNG
PHẬT TRÊN CAO SẼ RẤT THƯƠNG
NHỮNG AI TỈNH NGỘ PHẬT ĐƯỜNG TƯƠNG LAI
NAM MÔ DI LẠC NHƯ LAI
ĐỘ CHO TẤT CẢ MỘT NGÀY VINH QUY
NẾU AI LẠI PHẬT TỪ BI
SÁNG CHIỀU HAI BUỔI QUY Y TRỞ VỀ !
CÕI TRẦN NẾU DỨT CƠN MÊ
THANG MÂY TA SẼ BAY VỀ PHƯƠNG TÂY
NAM MÔ ĐÀ PHẬT NHƯ LAI
CON XIN NGÀN LẠY XIN NGÀI CHỨNG MINH !

CTVL TIẾP ĐIỂN CHA TRỜI CÙNG CÁC ĐẤNG BỀ TRÊN !
(5/12/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét