http://senhongvn.files.wordpress.com/2013/03/banner.jpg
XIN MỜI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN GHÉ THĂM CHUYÊN ĐỀ PHẬT PHÁP - TÌNH YÊU THIÊN NHIÊN VÀ ĐỒNG BÀO NHÂN LOẠI.!.

Thứ Hai, 8 tháng 1, 2018

ĐỜI NGƯỜI NHƯ CHIẾC LÁ THU PHAI !

CỨ MỖI XUÂN VỀ TÔI GIÀ THÊM MỘT TUỔI !
CHO TÔI BUỒN LỦI THỦI SUỐT QUANH NĂM
CỨ MỖI MÙA MÙA XUÂN TÔI NGHE LÒNG BUỒN TỦI
CHO TÔI SẦU ĐỜI CHỈ CÓ TRĂM NĂM !
CỨ MỖI XUÂN VỀ TÔI GIÀ THÊM MỘT TUỔI !
TÔI CHẠNH LÒNG NHÌN CHIẾC LÁ THU PHAI
CỨ MỖI MÙA XUÂN TÔI KHÓC ĐỜI NGẮN NGỦI
TÔI LẠNH LÙNG NHÌN LÁ CHẾT BAY BAY !
CỨ MỖI XUÂN VỀ TÔI GIÀ THÊM MỘT TUỔI
CHO TÔI BUỒN NGỒI ĐÓ KHÓC NHƯ MƯA
CỨ MỖI XUÂN VỀ LỆ TUÔN NHƯ SUỐI ĐỔ
LỆ TAN THÀNH MƯA ĐÁ LỆ THÀNH THƠ !

BAOLOCMAURICE CTVL ! (7/12/2018)